Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

16. december 2022

Refusionsopgørelse

I forbindelse med køb af fast ejendom, skal der oftest udarbejdes en refusionsopgørelse, som er det sidste regnskab mellem køber og sælger. Læs mere om refusionsopgørelse, og hvad den specifikt indeholder her.

Hvad er en refusionsopgørelse?

En refusionsopgørelse er en opgørelse over det sidste økonomiske mellemværende køber og sælger har i forbindelse med en bolighandel. Når en køber overtager en bolig, vil der på overtagelsesdagen, blive aflæst diverse målere i forhold til eksempelvis el, vand og varme. Disse aflæsninger bliver brugt til at udarbejde refusionsopgørelsen.

Refusionsopgørelsen fortæller, hvad sælger reelt har brugt i forbrug i forhold til, hvad sælger har betalt forud for overtagelsesdatoen i aconto-beløb. Opgørelsen sikrer på den måde, at køber kun kommer til at betale for sit eget forbrug og sælger får derfor enten det betalte aconto-beløb tilbage, eller skal betale mere.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

Hvad indeholder en refusionsopgørelse?

Indholdet i en refusionsopgørelse kan varierer og afhænger af, hvilken ejendomstype det drejer sig om. Der er dog nogle forhold, der typisk er medtaget i en refusionsopgørelse, der er følgende:

  • Ejendomsskatter

  • Forudbetalt aconto el, vand og varme

  • Vand- og vandafledningsafgift

  • Oliebeholdning - hvis der er en olietank og der ikke er aftalt, at indholdet går med i handlen, skal det opgøres, hvor meget olie, der er i tanken på overtagelsesdagen.

  • Kontingent til grundejerforeningen (ved handel af hus)

  • Fællesudgifter til ejerlejlighedsforening (ved handel af ejerlejlighed)

  • Sælgers andel af evt. ejerskifteforsikring

  • Terminsydelser (renter)

  • Overtagelse af lån/pantehæftelser

Hvem skal udarbejde refusionsopgørelsen?

Der er ingen regler for, hvem der skal stå for udarbejdelsen af refusionsopgørelsen, men det skal fremgå af købsaftalen hvem der gør det. Det er derfor op til sælger og køber selv at aftale dette og herefter huske at angive det i købsaftalen. Typisk er det køber, der sørger for det, ligesom det også er køber, der står for, at der bliver udarbejdet et skøde.

Rent praktisk er det typisk købers advokat, der udarbejder refusionsopgørelsen. Det er dog også muligt at gøre det selv uden hjælp fra en faguddannet. Refusionsopgørelsen skal være udarbejdet senest 30 dage efter overtagelsesdagen. Når beløbet er opgjort, skal både køber og sælger godkende opgørelsen inden for en aftalt frist.

Det vil enten være køber, der har penge til gode eller sælger, der skal have penge tilbage. Hvis køber har penge til gode, vil beløbet blive modregnet i købesummen. Hvis det derimod er sælger, der skal have penge tilbage, skal køber overføre beløbet til sælgers konto. Bolighandlen er først afsluttet, når alle udestående er betalt mellem køber og sælger. 

Hvad hvis køber overtager ejendommen før tid?

Hvis køber får adgang til ejendommen inden selve overtagelsesdagen, er det normalt, at aflæse diverse forbrugsmålere eksempelvis el, vand og varme i forbindelse med overtagelsen af nøglen. Så snart køber får råderet over boligen, overtager køber også risikoen for boligen. Derfor skal køber også have tegnet en husforsikring til boligen, hvis der er et realkreditlån involveret, hvilket der typisk er i forbindelse med en bolighandel.