Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

16. december 2022

Ejerskifteforsikring

I forbindelse med en ejendomshandel tegner køber og sælger i mange tilfælde en ejerskifteforsikring. Ejerskifteforsikringen kan nemlig både sikre køber og sælger, hvis uventede overraskelser i boligen dukker op.

Hvad er en ejerskifteforsikring?

En ejerskifteforsikring er en forsikring, som anvendes ved ejendomshandler, der dækker skjulte skader i ejendommen, som ikke er angivet i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten og som køber derfor ikke har kendt til, da køber overtog boligen. Det er sælger, der skal sørge for, at der tegnes en ejerskifteforsikring.

For at en ejerskifteforsikring kan tegnes, er det en forudsætning, at sælger har fået udarbejdet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, da det ellers ikke er muligt at tegne en ejerskifteforsikring. Det betyder også, at en ejerskifteforsikring ikke dækker skader, der er angivet i tilstandsrapporten, eller skader, hvor andre forsikringer går ind og dækker.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

Hvad dækker en ejerskifteforsikring?

Som nævnt dækker en ejerskifteforsikring ikke noget, der allerede er nævnt i tilstandsrapporten, men derimod skjulte fejl og mangler, der er opstået før køber overtog boligen, og som køber derfor ikke har kendt til. Der udbydes to typer ejerskifteforsikringer: en med standarddækning og en med udvidet dækning. Det er dog ikke alle forsikringsselskaber, der tilbyder udvidet dækning. 

Forsikring med standarddækning omfatter følgende:

 • Forsikringen gælder typisk 5 år

 • Dækker udbedring af skader, der var til stede på boligen på overtagelsesdagen, men som ikke er nævnt i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten

 • Dækker forhold, der er angivet i tilstandsrapporten, men som tydeligt er beskrevet forkert

 • Dækker manglende eller væsentligt nedsat funktion af vvs-installationer og lovliggørelse af ulovlige installationer, hvis dette ikke er nævnt i tilstandsrapporten.

 • Dækker byggeudgifter til udbedring af skader for at leve op til nutidens bygningskrav og rimelige udgifter til teknisk bistand og genhusning

En forsikring med standarddækning dækker ikke forhold, der er oplyst i forbindelse med ejendomshandlen eller af tidligere ejer.

Forsikring med udvidet dækning omfatter, udover standarddækning, typisk følgende:

 • Forsikringen gælder typisk 10 år

 • Dækker ulovlig indretning i boligen, eksempelvis vådrumssikring

 • Dækker udbedring af forhold ved grunden, som skader boligen

 • Dækker ulovlig kloak- og stikledninger på grunden uden for fundamentet

 • Dækker skader på stikledninger og kloak

 • Dækker delvist kosmetiske forskelle

 • Dækker forurening på grunden, hvis myndigheden påbyder dig at rense grunden

 • Dækker udslip af vand, olie eller naturgas i forbindelse med en skade

 • Dækker indendørs skimmelafrensning

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan være stor forskel på, hvilke dækninger du som køber får, da det varierer meget fra selskab til selskab. Derfor bør du læse forsikringsbetingelserne nøje igennem.

Skal jeg tegne en ejerskifteforsikring?

Som sælger af en fast ejendom har man et 10-årigt ansvar for de skader, fejl og mangler, der måtte være i huset før salget. Hvis sælger fremlægger tilstandsrapport. elinstallationsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring for køber, bortfalder det 10-årige ansvar for sælger. Sælger skal præsentere ejerskifteforsikringstilbuddet enten før købsaftalen bliver underskrevet eller senest i forbindelse med underskrift af købsaftalen. Hvis køber vælger ikke at tegne en ejerskifteforsikring, kan køber altså ikke gøre noget krav gældende overfor sælger for skjulte fejl og mangler efterfølgende, da sælger har fraskrevet sig ansvaret ved at tilbyde køber en ejerskifteforsikring.

Det er altså køber, der vælger, om der skal tegnes en ejerskifteforsikring eller ej. Det er dog en rigtig god ide at gøre, da køber ellers selv hænger på regningen, hvis der senere findes skjulte fejl og mangler ved ejendommen. Køber behøver ikke vælge den ejerskifteforsikring, som sælger tilbyder, men kan selv indhente forsikringstilbud, der passer bedre til købers behov og ønsker. Sælger skal dog tilbyde at betale halvdelen af ejerskifteforsikringen, som beskrives nærmere nedenfor, da ejerskifteforsikringen medfører, at sælger bliver fritaget for eventuelle senere krav.

Hvad koster en ejerskifteforsikring?

Prisen for en ejerskifteforsikring afhænger af ejendommens størrelse, alder og pris. Det er også forskelligt fra forsikringsselskab til forsikringsselskab, hvor meget det enkelte forsikringsselskab tager for en ejerskifteforsikring. Derudover er der også stor prisforskel på en forsikring med standarddækning og en forsikring med udvidet dækning. Derfor er man som sælger, nødt til at undersøge, hvad de forskellige forsikringsselskaber tilbyder. Uanset hvad der bliver valgt, er der altid tale om et engangsbeløb, det vil sige, at der betales en gang for forsikringen.

Hvem betaler for ejerskifteforsikringen?

Uanset hvilken ejerskifteforsikring køber vælger, er det et lovkrav, at sælger skal betale halvdelen af den præmie på det indhentede tilbud. Det betyder, at sælger skal betale et fast beløb til forsikringen, uanset om køber vælger en dyrere eller billigere ejerskifteforsikring.

Eksempel:

Hvis sælger har indhentet et tilbud på en ejerskifteforsikring til 12.000 kr., skal sælger betale halvdelen af den præmie, dvs. 6.000 kr., selvom køber vælger en billigere ejerskifteforsikring til 9.000 kr.