Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

16. december 2022

Elinstallationsrapport

En elinstallationsrapport er en del af et huseftersyn, som bliver foretaget i forbindelse med de fleste hussalg. Læs mere om, hvad en elinstallationsrapport indeholder her.

Hvad er en elinstallationsrapport?

En elinstallationsrapport er en rapport, der bliver udarbejdet efter et professionelt eleftersyn af en boligs elektriske installationer, deres lovlighed og funktionsdygtighed. En elinstallationsrapport er med til at sikre køber og sælger mod uforudsete økonomiske overraskelser i forbindelse med en bolighandel, da eleftersynet gør sælger og køber opmærksomme på eventuelle fejl og mangler i elinstallationerne.

Elinstallationsrapporten er en del af huseftersynsordningen og er sammen med tilstandsrapporten en forudsætningen for, at der kan tegnes en ejerskifteforsikring. Det betyder også, at de fleste vælger at få udarbejdet en elinstallationsrapport og tilstandsrapport. Det er alle hustyper, der kan få udarbejdet en elinstallationsrapport, den skal blot udarbejdes af en elinstallatør. Eleftersynet omfatter selve boligen, men derudover også skure, garager, brændeskure m.v., da det hører under bygningsmassen. Det er dog sjældent, at der udarbejdes en elinstallationsrapport for ejerlejligheder, da det vil kræve, at det er hele ejendommen, der skal gennemgås ift. elinstallationer, hvilket ofte vil være meget omfattende.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

Hvad indeholder en elinstallationsrapport?

Det er som nævnt en elinstallatør, der ved gennemgang af boligens elinstallationer, vil udarbejde elinstallationsrapporten, som vil omhandle følgende:

 • Kontrol af eltavler

 • Kontrolmåling af fejlstrømsafbrydere

 • Kontrol af materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag

 • Kontrol af lavvoltsinstallationer

 • Kontrol af elinstallationerne

 • Kontrol af beskyttelse mod direkte og indirekte berøring med spændingsførende dele - i forhold til risikoen for elektriske stød

Alle synlige elinstallationer bliver altså kontrolleret og samtidig foretager elinstallatøren også stikprøver, hvor nogle aftagelige og løftbare dele af elinstallationerne undersøges. Det betyder også, at der er nogle elinstallationer, der ikke undersøges og derfor er der også forhold elinstallationsrapporten ikke medtager.

Hvad omfatter en elinstallationsrapport ikke?

Som nævnt ovenfor er det ikke alt, der bliver gennemgået ved et eleftersyn. Det betyder, at eleftersynet ikke omfatter følgende:

 • Bagatelagtige forhold, såsom slid og ælde, der er normalt for en elinstallation med den alder og som ikke har indvirkning på elinstallationens funktionsdygtighed

 • Utilgængelige elinstallationer, eksempelvis, hvis der er sænket loft og der er elinstallationer over dette

 • Udendørs elinstallationer, eksempelvis fritstående havebelysning

 • Hårde hvidevarer og andre brugsgenstande

 • En vurdering af om elinstallationerne er tidssvarende

Elinstallationerne vurderes ud fra et karaktersystem

I en elinstallationsrapport vurderes elinstallationerne og de forskellige forhold efter samme karaktersystem, som det ses i en tilstandsrapport. Det vil sige betegnelserne:

 • IB - Ingen bemærkninger

 • K0 - Praktisk eller kosmetisk mangel

 • K1 - Ulovligt forhold, der ikke umiddelbart er farligt og som ikke påvirker funktionsdygtigheden

 • K2 - Ulovligt forhold, der på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende funktionsdygtighed i en mindre og afgrænset del af installationen

 • K3 - Ulovligt forhold, der nu eller på kort sigt indebærer en risiko for personskade eller brand og/eller manglede eller mangefuld funtkionsdygtighed i en væsentlig eller omfattende del af installationen

 • UN - Bør undersøges nærmere

Hvem skal sørge for elinstallationsrapporten og er det et krav?

Det er sælger, der skal sørge for, at der bliver udarbejdet en elinstallationsrapport af en elinstallatør, som skal være godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. På samme måde er det også sælger, der skal sørge for, at der bliver udarbejdet en tilstandsrapport. Det er ikke et krav, og derfor op til sælger, hvorvidt han eller hun ønsker at få udarbejdet en elinstallationsrapport. Men som nævnt er det en god ide, da en elinstallationsrapport og tilstandsrapport er en forudsætning for, at der kan tegnes en ejerskifteforsikring. Derudover skal det oplyses i købsaftalen, hvorvidt der er udarbejdet en elinstallationsrapport og en tilstandsrapport

Pris og gyldighed for en elinstallationsrapport?

Prisen for en elinstallationsrapport afhænger af ejendommens størrelse og alder. Derudover er der siden d. 1. januar 2016 ikke længere et max for, hvor meget en elinstallatør må tage for at udarbejde en elinstallationsrapport. Derfor er det en god ide, at indhente forskellige tilbud. Uanset hvor meget man betaler for sin elinstallationsrapport, har den en gyldighed på 1 år og kan efter aftale med en elinstallatør fornyes for en reduceret pris.