Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

16. december 2022

Boligforsikring

Som boligejer er der mange forsikringer, der kan være relevante at have. Vi giver her et overblik over de forsikringer, man som boligejer kan overveje at få.

Er det et lovkrav, at man skal have boligforsikringer?

Der er ingen lovkrav om, at man som ejer af en fast ejendom skal have forsikringer, der dækker ejendommen, da boligforsikringer er til ejerens egen fordel og dermed helt op til den enkeltes behov for sikkerhed og tryghed. I mange tilfælde er det dog en rigtig god ide at tegne de mest almindelige forsikringer såsom husforsikring og indboforsikring, da det i mange tilfælde vil komme til gavn på et tidspunkt.

Hvis man fravælger at forsikre sin ejendom, kan man risikere, at skulle betale store summer for at få udbedret eksempelvis storm- eller vandskader. Derudover kræver mange realkreditinstitutter og banker, hvis man skal låne penge til boligen, at man som minimum tegner en husforsikring, der dækker brand, lynnedslag, kortslutning og eksplosion. Men derudover er der ingen krav til forsikringer, derfor er nedenstående forsikringer valgfrie at tegne.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

Ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring skal tegnes, inden køber overtager ejendommen. Det er en valgfri forsikring, men en god ide at have, da den både sikrer køber og sælger, hvis der dukker mangler og fejl op i boligen, der ikke er angivet i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten. Med en ejerskifteforsikring står sælger ikke til ansvar for eventuelle fejl og mangler og køber kan, gennem ejerskifteforsikringen, få dækket udbedringen af disse. Læs mere om ejerskifteforsikring her

Husforsikring

En husforsikring omfatter selve huset og andre bygninger, der tilhører huset på grunden og er en af de mest almindelige forsikringer at have som boligejer. En husforsikring dækker typisk følgende:

 • Brandskader

 • Storm- og vandskader

 • Skader på huset ved indbrud og hærværk

 • Indbyggede skabe, faste gulvtæpper, installationer, brændeovne mv.

 • Husejeren erstatningsansvar og dækning til retshjælp

Det er også muligt at tegne en tillægsforsikring til husforsikringen, der omfatter følgende:

 • Skader på glas og sanitet

 • Skader forårsaget af insekter, svampe og/eller skader på rør og stikledninger

Indboforsikring

En indboforsikring, kaldes også en familieforsikring, og dækker alle de ting man ejer, eksempelvis møbler, elektronik, cykler og haveredskaber. En indboforsikring dækker ved:

 • Tyveri

 • Brand- og vandskader

Derudover omfatter en indboforsikring også erstatningsansvar for alle familiens medlemmer og som ofte også dækning til retshjælp. Indboforsikringen kan også udvides med dækning af værdifulde genstande som eksempelvis dyre smykker. Det er vigtigt, at holde sin indboforsikring opdateret i forhold til nye ting man køber, da prisen på forsikringen skal justeres alt efter, hvor meget værdi man har i sin ejendom.

Ulykkesforsikring ved gør det selv-arbejde

Hvis du selv bygger eller udfører arbejde på din ejendom, kan du overveje at tegne en ulykkesforsikring til gør-det-selv-arbejde. En sådan forsikring dækker nemlig, hvis uheldet er ude og du kommer til skade ved et af dine byggeprojekter eller andet gør-det-selv-arbejde.

Enterpriseforsikring

Hvis du skal lave en større om- eller tilbygning, kan du tegne en enterpriseforsikring, som også kaldes en all risk-forsikring. Denne forsikring dækker typisk kun et år og dækker følgende:

 • Tyveri af byggematerialer

 • Hærværk og skader på det igangværende byggeri

 • Skader på den eksisterende ejendom, mens ombygningen er i gang

Det er vigtigt at informere det forsikringsselskab, hvor du har husforsikring, hvis du skal i gang med en større om- eller tilbygning, da husforsikringen yderligere vil dække skader på ombygningen, der skyldes brand eller storm.

Sommerhusforsikring/fritidshusforsikring

Et sommerhus eller fritidshus kan, ligesom et almindeligt hus, også forsikres. En sommerhusforsikring ligner meget en almindelig husforsikring. De fleste tegner en kombineret sommerhusforsikring, der typisk dækker følgende:

 • Brand-, storm- og vandskader

 • Hærværk

 • Tyveri

 • Indbo ved tyveri, vandskader og lignende

 • Sommerhusejeren erstatningsansvar og dækning til retshjælp

Hvad koster det at forsikre sin ejendom?

Prisen for at få forsikret sin ejendom, hvad enten det drejer sig om eksempelvis en husforsikring eller en indboforsikring, afhænger af flere faktorer. Ejendommens størrelse er en afgørende faktor, og selvrisikoen har også indflydelse på forsikringspræmien. Derudover kan både pris og forsikringens omfang varierer fra forsikringsselskab til forsikringsselskab. Når man som boligejer skal forsikre sin ejendom, bør man derfor indhente tilbud fra forskellige forsikringsselskaber.