Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

04. januar 2023

Legalisering / Apostille

Offentlige dokumenter, der skal bruges i udlandet skal i mange tilfælde legaliseres eller påtegnes en såkaldt apostille. Vi forklarer her, hvad det vil sige af få et dokument legaliseret, og hvordan det gøres i praksis.

Hvad er legalisering/apostille?

Hvis du skal bruge et offentligt dokument i udlandet, kræver mange udenlandske myndigheder, at dokumentet bliver legaliseret. En legalisering er en bekræftelse fra Udenrigsministeriet på, at underskriften på det givne dokument er ægte.

Denne bekræftelse gives i form af et almindeligt stempel eller et såkaldt Apostille-stempel. En legalisering giver dokumentet retskraft i udlandet, det vil sige at dokumentet opnår juridisk gyldighed og bliver gældende. Uden en legalisering har dokumentet ingen retskraft i det pågældende land. En legalisering er udelukkende en bekræftelse af underskriftens ægthed og er altså ikke en bekræftelse af selve dokumentets indhold.

Mange udenlandske myndigheder kræver også, at dokumentet bliver oversat til det sprog, der tales i det pågældende land af en autoriseret translatør. Alle oversatte dokumenter skal påtegnes af en notar hos byretten eller hos Dansk Erhverv, som bekræfter identiteten på den person, der underskriver oversættelsen. Derefter kan Udenrigsministeriet apostille-påtegne notarens eller Dansk Erhvervs påtegning.

Se, hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen.

Hvad er Apostille-stempel?

Det har siden 2007 været muligt at legalisere et dokument blot med et Apostille-stempel. Tidligere skulle et dokument igennem 3-4 legaliseringer ved forskellige ressortmyndigheder for at opnå retskraft.

Det er dog ikke alle lande, der er med i den såkaldte Apostille-konvention. Derfor er der nogle lande, hvor det kræver yderligere legalisering fra det pågældende lands ambassade, udover apostille påtegningen, før dokumentet opnår retskraft. Alle EU-lande er med i Apostille-konventionen - du kan finde de øvrige Apostille-lande her.

Hvilke dokumenter skal legaliseres?

Der er en del dokumenter der, for at få retskraft i udlandet, skal legaliseres af Udenrigsministeriet. Kun originaler eller dokumenter med original underskrift kan legaliseres. De dokumenter, der skal legaliseres er blandt andet:

  • Fuldmagter

  • Attester (dåbsattest, vielsesattest, straffeattest, sammenskrevet resume udstedt af Erhvervsstyrelsen)

  • Eksportdokumenter (sundhedsattester, oprindelsescertifikater)

Bemærk, at visse eksportdokumenter kræver legalisering af en dansk myndighed inden legaliseringen i Udenrigsministeriet. Derudover er der også nogle dokumenter, der skal legaliseres med et almindeligt stempel og andre med Apostille-stemplet. Du kan læse mere om, hvordan du legaliserer danske dokumenter her og udenlandske dokumenter her.

Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at der er krav til, hvor gamle visse attester må være, for at kunne blive legaliseret. Det gælder følgende:

  • Alle kirkelige attester, herunder folkeregisterudskrifter, straffeattester og lægeattester, må højst må være 3 måneder gamle.

  • Vielsesattester må højst være et år gamle. Dog er det muligt at få udstedt et nyt dokument, ved at kontakte den pågældende myndighed.

Hvordan får jeg et dokument legaliseret?

For at få et dokument legaliseret skal du rent praktisk benytte Udenrigsministeriets webshop eller aflevere dokumentet fysisk hos Udenrigsministeriets legaliserings-ekspedition - se hvor du finder Udenrigsministeriets legaliserings-ekspedition her. Hvis der er tale om et oversat dokument skal oversættelsen have en påtegning fra enten en notar eller Dansk Erhverv inden dokumentet kan legaliseres. Du kan få legaliseret dit dokument på følgende måder:

  • Digitalt underskrevet dokumenter - Har du et dokument, der er underskrevet digitalt, skal du uploade det via webshoppen og det vil herefter blive legaliseret elektronisk. Når det er legaliseret, modtager du det enten digitalt, med posten, eller du kan selv afhente det, alt efter hvad du har valgt.

  • Fysiske dokumenter - Har du et fysisk underskrevet dokument, skal du bestille og betale for legaliseringen via webshoppen og derefter indsende dokumentet med posten eller aflevere det i ekspeditionen (hvis du afleverer det i ekspeditionen, får du det retur med det samme). Referencenummeret fra webshoppen skal medbringes (modtages i forbindelse med bestilling og betaling).

  • Personlig henvendelse - Hvis du vil henvende dig personligt uden at bestille og betale forinden, skal du blot møde op hos Udenrigsministeriets legaliserings-ekspedition og få legaliseret dokumentet. Du kan få legaliseret op til syv dokumenter, mens du venter. Hvis du har mere end syv dokumenter sker legaliseringen ikke samme dag, og du vil blive kontaktet, når dokumenterne er klar til afhentning.

Hvis du ønsker at få tilsendt dit legaliserede dokument med posten, skal du aflevere en adresseret kuvert og enten betale for returporto via webshoppen eller have frankeret kuverten.

Hvor længe tager en legalisering?

Det tager normalt Udenrigsministeriet 2-5 hverdage at få legaliseret et dokument. Dog kan der være længere sagsbehandlingstid i sommermånederne samt over jul og nytår. Hvis du ønsker dokumenterne returneret med posten, skal du derudover påberegne forsendelsesgebyr.

Hvad koster en legalisering?

Det koster 230 kr. (2023) at få legaliseret et dokument. Prisen er pr. dokument, hvis du har flere dokumenter skal du altså betale 230 kr. for hvert dokument, selvom du får dem legaliseret på samme tid.