cart
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

10. december 2019

Hvad betyder honorar?

Det kan være en udfordring af finde ud af, hvornår man enten er honorarmodtager, lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Om man er det ene eller andet, har indflydelse på dine skatteforhold. Læs denne artikel og få større indsigt i hvad honorar betyder.

Hvad er et honorar?

Et honorar er et pengebeløb, som du modtager for et udført arbejde. Honorarer bruges ofte til at betale for arbejde i forbindelse med enkeltstående opgaver eller projekter. Du modtager primært honorar, hvis du udfører en ydelse uden for dit erhverv eller i din fritid. Det er også muligt at modtage et honorar i et ansættelsesforhold, hvis du ikke er fastansat, men derimod måske ansat som freelancer. Her ses det ofte, at freelanceren modtager honoraret som betaling på den “regning” som vedkommende har sendt til kunden. 

Hvornår er jeg honorarmodtager?

Da det ikke er muligt at udskille en specifik gruppe af indkomstmodtagere som honorarmodtagere, er det svært præcist at definere, hvad en honorarmodtager er. Som udgangspunkt er du honorarmodtager, når du udfører ydelser mod betaling, uden at dette har relation til dit lønmodtagerjob, eller at dette sker som led i din erhvervsmæssige virksomhed.

Man kan sige, at du arbejder selvstændigt uden at have tilknytning til et selskab, hvilket for eksempel kan være tilfældet, hvis du driver en enkeltmandsvirksomhed. At være honorarmodtager kan også betyde, at du ikke har en fast indtægt f.eks. i form af fast månedsløn. Dit honorar afhænger sandsynligvis af hvem og hvor mange personer, som har brug for dine kompetencer, dvs. hvor mange kunder du har.

At du enten er lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende eller honorarmodtager udelukker ikke, at du også samtidig kan være en af de andre ting. Du kan i realiteten være alle tre ting på én gang. Hvis du er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, kan du være honorarmodtager ved siden af, hvis du udfører ydelser, som ikke har relation til ansættelsesforholdet eller virksomheden. Det er selve denne manglende relation til arbejdet eller virksomhed, som karakterisere en honorarmodtager. 

Hvis dit honorararbejde begynder at køre over mod selvstændig erhvervsdrivende, og du tilmed får dig et cvr-nummer, er du ikke længere honorarmodtager, men derimod selvstændig erhvervsdrivende. Som selvstændig erhvervsdrivende skal du udsende faktura til dine kunder, i stedet for at blive betalt i honorar/vederlag.

Sådan virker Legal Desk

video

Hvor meget må jeg modtage i honorar?

At være honorarmodtager kan i mange tilfælde sidestilles med at være selvstændig. Dette betyder hermed også, at du ofte selv kan bestemme, hvor meget du vil forlange som betaling. Prisen for en honorarmodtager er typisk højere, end hvis den samme ydelse skulle udføres af en person i et ansættelsesforhold. Prisen er højere, da honorarmodtageren udvælges specifikt grundet hans eller hendes kompetencer, og fordi vedkommende står for alle udgifterne i forbindelse med ydelsen. Inden for visse erhverv ses det dog, at honoraret på forhånd er fastlagt. Dette ser man blandt andet hos censorer til en eksamen på et gymnasium, et universitet eller lignende. 

Skal man betale skat og moms af honorar?

Hovedreglen er, at et honorar behandles som b-indkomst. Derfor skal der betales arbejdsmarkedsbidrag og skat, ligesom hvis det var lønindkomst. Ved b-indkomst bliver arbejdsmarkedsbidrag og skat ikke fratrukket automatisk, som tilfældet er ved lønindkomst,  inden beløbet udbetales. Det er derfor vigtigt, at du som honorarmodtager holder regnskab over dine indtægter og udgifter, da du selv manuelt skal angive indtægterne. 

Du kan få fradrag for dine udgifter i forbindelse med honorararbejdet. De typiske udgifter i forbindelse med honorar er kørselsomkostninger, omkostninger til specielt udstyr f.eks. mikrofon til foredrag eller lignende. Udgifterne må ikke overstige selve honoraret, og du skal have dokumentation for udgifterne. 

Hvis du er lønmodtager ved siden af dit honorararbejde, er trækprocenten i skat for dit honorar den samme. Hvis du udelukkende har fast honorarindkomst, b-indkomst, afhænger trækprocenten af, hvor meget du tjener på dette. Tjener du mere end 50.000 kr. om året i honorar, er du som udgangspunkt momspligtig, da du sidestilles med selvstændig erhvervsdrivende. Der er dog en række honorarmodtagere, som ikke bliver momspligtig, selvom indkomsten overstiger 50.000 kr. Dette gælder honorar til:

  • Skuespillere 

  • Musikere

  • Scene Kunstnere

  • Journalister

  • Bloggere

  • Foredragsholdere (hvis dette ikke er med hensyn til undervisning) 

  • Forfattere

  • Oversættere

Hvis du falder ind under én af disse ovenstående grupper, skal du altså ikke medregne moms, når du sender en regning for dit udførte arbejde. Hermed skriver du blot på din regning, at honoraret ikke er tillagt moms. Det er tilstrækkeligt, at du blot henviser til bagatelgrænsen på de 50.000 kr.

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv