cart

27. marts 2019

Hvad er et notartestamente?

Notartestamente er en bestemt type testamente. I denne artikel vil vi forklare lidt nærmere om, hvad et notartestamente er og hvad du skal være opmærksom på.

Hvad er et notartestamente?

Grundlæggende kan du gyldigt lave tre forskellige typer af testamenter. Du kan lave et notartestamente, et vidnetestamente eller et nødtestamente. Notartestamentet er den mest ofte anvendte type af testamente, da det er den, som er den mest sikre. Et notartestamente er ikke indholdsmæssigt anderledes end et vidnetestamente eller et nødtestamente, men modsat de to andre typer, er det underskrevet hos en notar.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

video

Hvad er en notar?

En notar er en embedsmand, der arbejder ved de forskellige byretter i Danmark (dommerkontorer). Notaren har flere forskellige funktioner, men de vigtigste er, at bekræfte underskrift af testamenter og andre dokumenter.

En notar er ikke advokat og kontrollerer generelt ikke lovligheden af dit testamente eller indholdet i øvrigt. Notarens opgave er altså udelukkende at bekræfte, at den der underskriver testamentet, er den som han/hun udgiver sig for at være og at denne er fornuftsmæssigt i stand til at underskrive testamentet.

Hvordan opretter jeg et notartestamente?

Først skal du lave et testamente, der bestemmer, hvordan du ønsker, at arven efter dig skal fordeles. Læs mere om testamente for enligetestamente for samlevende og testamente for ægtefæller.

Når du har lavet dit testamente, skal du lave en aftale hos din lokale notar. Om du skal bestille tid hos notaren eller blot kan møde op i retten afhænger af den enkelte ret. Herefter underskriver du testamentet – og en eventuel kopi – foran notaren, der herefter laver en såkaldt notarpåtegning, der er et stempel (mærke) og en underskrift.

Du kan læse mere om, hvordan du bestiller tid hos notaren og hvad du skal medbringe i vores vejledning til notar.

Hvad er fordelen ved et notartestamente?

Notartestamentet har som nævnt ovenfor en række fordele i forhold til vidnetestamentet eller nødtestamentet. For det første er notartestamentet meget vanskeligt at anfægte. Det betyder, at hvis der er arvinger, der ikke tror på testamentets ægthed eller ikke er enige i dets indhold, er det meget svært for dem at få det kendt ugyldigt. Det er nemmere ved vidnetestamenter, da der ville kunne rejse tvivl om vidnernes udsagn

For det andet kan en original underskrevet kopi af notartestamentet blive gemt i notarialarkivet. Det betyder, at når testator går bort, vil notaren automatisk sende dit testamente frem til skifteretten (der tager sig af dødsboer). Alle bliver på den måde opmærksomme på, at der er et testamente, da det ellers kunne blive væk eller på anden måde bortkomme. Det er dog vigtigt, at du i testamentet skriver, at denne kopi er lige så gyldigt som de andre versioner – en såkaldt bortkomstklausul. 

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv