cart

02. december 2019

Tegningskurs

Når du stifter eget selskab, vil du støde på en masse betegnelser og begreber. Et af dem er tegningskurs. Vi sætter i denne artikel fokus på, hvad du skal være særligt opmærksom på i forhold til tegningskurs, og ikke mindst, hvordan du selv beregner den.

Hvad er tegningskurs?

Tegningskurs (også kaldet selskabskurs) er kort fortalt den kurs, der skal betales for at tegne nye anparter eller aktier i et selskab. Det vil sige, at hvis man som ejer skal forhøje selskabskapitalen eller en investor skal investere, er det tegningskursen, der afgør, hvad investoren skal betale for ejerandelene.

Ny Blaa

Tegningskursen hænger sammen med den selskabskapital, et selskab er stiftet med. Eksempelvis vil selskabskapitalen for et anpartsselskab (ApS) typisk være 50.000 kr. De 50.000 kr. vil typisk være fordelt på anparter af 1 kr., per anpart, hvilket betyder, at selskabskapitalen er fordelt på i alt 50.000 anparter. Hver anpart har altså en nominel værdi på 1 kr. Tegningskursen er derfor også en betegnelse for selskabets indre værdi. Udover selskabets indre værdi og den nominelle værdi, har et selskab også en reel værdi.

Forskellen på den reelle værdi og den nominelle værdi er, at den reelle værdi er selskabets markedsværdi og er et udtryk for hvor meget selskabet er værd. Den nominelle værdi betegner derimod den værdi, som ejerne af selskabet investerede i selskabet som er beskrevet i selskabets vedtægter. Det vil sige, at den nominelle værdi kan bruges til at beskrive, hvor stor en andel en person har i selskabet.

Eksempel:
Selskabet ApS har en nominel selskabskapital på 50.000 kr., hvoraf Anders ejer nominelt 40.000 kr., mens Bertram ejer nominelt 10.000 kr. Det medfører, at Anders ejer ⅘ (80%), mens Bertram ejer ⅕ (20%) af Selskabet ApS.

I takt med at der drives (profitabel) forretning i selskabet, bliver der opbygget værdier i virksomheden. Opbygning af værdi påvirker dog ikke den nominelle kapital som vil forblive på 50.000 kr. 

Eksempel:
Hvis du stifter et anpartsselskab med 50.000 kr. i selskabskapital og herefter har en betydelig omsætning og overskud, der bliver geninvesteret i selskabet, vil den nominelle selskabskapital stadig være 50.000 kr., men selskabets reelle værdi vil være væsentlig højere.

I eksemplet ses det, at selskabskapitalen på 50.000 kr. (og hver anpart på 1 kr.) bliver mere værd end dens nominelle værdi. Det er tegningskursen, der afgør, hvor meget, der skal betales for én anpart, der i eksemplet har en nominel værdi på 1 kr.

Hvordan beregner jeg tegningskursen?

Tegningskursen er relevant, både når du stifter et selskab og når du foretager en kapitalforhøjelse. Du kan selv beregne tegningskursen, ved at bruge denne ligning:

Indbetalt beløb / Nominel selskabskapital x 100 = tegningskurs

Eksempel:
Anne stifter et anpartsselskab med 200.000 kr. og en nominel selskabskapital på 50.000 kr. Tegningskursen for stiftelsen er altså 200.000/50.000 x 100 = 400, hvilket betyder, at Anne har betalt/investeret 4 kr. for hver anpart af nominelt 1 kr.

Kan man tegne anparter eller aktier til underkurs?

Det er ikke tilladt at tegne anparter eller aktier til underkurs. Underkurs betyder, at man betaler mindre end det man modtager i selskabskapital - det vil sige, at tegningskursen er på under 100. Dette skyldes, at der ellers vil være færre penge i selskabet, end der fremgår af den nominelle selskabskapital.

Eksempel:
Du stifter et anpartsselskab, med en nominel selskabskapital på 50.000 kr., men du betaler kun 40.000 kr. for at tegne anparterne. Det vil betyde, at du har tegnet anparter til kurs 80, hvilket er under 100 (betalt 80 øre for 1 anpart af nominel 1 kr.) og dermed ulovligt.   

Selvom man ikke må tegne ejerandele til underkurs, er der ikke noget i vejen for at købe eller sælge ejerandele til en pris, der er under den nominelle værdi. Det skyldes, at salgsprisen for ejerandelene ikke har noget at gøre med den investerede kapital, men prisen på ejerskabet af selskabskapitalen.

Kan man tegne anparter eller aktier til overkurs?

I modsætning til underkurs er det tilladt at tegne anparter eller aktier til overkurs. Overkurs betyder, at man betaler mere end det, man modtager i selskabskapital - det vil sige, at tegningskursen er på over 100. Det kan f.eks. være, at en senere partner eller investor skal betale mere, da selskabet nu er mere værd. Dette skyldes, at der nu vil være flere penge i selskabet, end der fremgår af den nominelle selskabskapital.

Eksempel:
Du stifter et anpartsselskab med selskabskapital på 50.000 kr., men du betaler 60.000 kr. for at tegne anparterne. Det vil betyde, at du har tegnet anparter til kurs 120, hvilket er over 100 (betalt 1,2 kr. for 1 anpart af nominel 1 kr.) og dermed lovligt.
 

Stift dit selskab med Legal Desk

Uanset om du skal stifte et iværksætterselskab, anpartsselskab eller aktieselskab, kan du gøre det nemt og hurtigt med Legal Desk. Du skal dog være opmærksom på, at selskaber du stifter med Legal Desk, stiftes med en tegningskurs på 100, hvilket vil sige 1 kr. for en anpart af nominel 1 kr.

Læs mere om stiftelse af iværksætterselskab (IVS) her

Læs mere om stiftelse af anpartsselskab (ApS) her

Læs mere om stiftelse af aktieselskab (A/S) her

video

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv