Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Kære bidragsyder

Tak fordi du har valgt at støtte .

Denne automatiske formular hjælper dig sikkert og hurtigt med at tilgodese . Når du har udfyldt formularen, vil du straks modtage et tillæg til dit testamente, der vil udgøre legatet til .

Legatet kan både gives som et nyt testamente eller som et tillæg til et eksisterende testamente. 

Når du har færdiggjort formularen, vil du modtage dokumentet klar til underskrift. Det er først, når du har underskrevet dokumentet, at legatet er gyldigt. Det er altid muligt at lave ændringer i dit testamente, selvom du har underskrevet det. 

Det er gratis at lave et legat til .

Med venlig hilsen

Ias Logo Dk 300X109

Klik "Videre" og så er du igang! 

Et legat skal oprettes i et testamente for at være gyldigt. Legatet kan generelt laves på to forskellige måder. Måden afhænger af, om du i forvejen har et testamente eller ej.

1. Du har et eksisterende testamente

Hvis du allerede har et testamente, vil legatet blive oprettet som et tillæg (kodicil) til dit eksisterende testamente. Tillægget vil dog udelukkende indsætte et legat til , mens alle øvrige bestemmelser i dit eksisterende testamente stadig vil være gældende. 

2. Du har IKKE et eksisterende testamente

Hvis du ikke tidligere har oprettet et testamente, vil legatet blive oprettet i et nyt testamente. Testamentet kommer dog udelukkende til at indeholde et legat til , mens alle øvrige arvinger, du efterlader dig - ægtefæller, børn eller anden familie - stadig vil arve i henhold til Arvelovens regler.

Du skal her give en række oplysninger om dit eksisterende testamente, så dette tillæg kan supplere testamentet med et legat til .

Datoen for det eksisterende testamente

 

Det eksisterende testamentes parter

 

Eksisterende legater i testamentet

Da der oprettes et helt enkelt testamente med legat til , skal der gives nogle oplysninger om dine mulige arvinger. Du skal derfor give oplysninger om eventuelle børn og ægtefæller her.

Børn

Her skal du oplyse, om du har nogle børn. Alle dine børn skal oplyses, uanset om de er voksne, mindreårige eller adoptivbørn. Hvis du har et barn, der er gået bort, som har efterladt sig børn (dine børnebørn), skal det afdøde barn også oplyses her.

 

Her skal du oplyse navn og CPR-nummer på dine børn.

Det første barn:

 

Det andet barn:

 

Det tredje barn:

 

Det fjerde barn:

 

Ægteskab 

Du skal her oplyse, om du er gift.

Her skal du oplyse, hvor stort legatet til  skal være. Du skal være opmærksom på, at dette beløb vil gå til , før dine øvrige arvinger får deres arv. Du bør derfor altid overveje legatets størrelse i forhold til den arv, du forventer at efterlade dig.

Her skal testatorerne identificeres, det vil sige de personer, der allerede har underskrevet det eksisterende testamente. Testators fulde navn og CPR-nummer skal indtastes nedenfor, så der ikke opstår tvivl om, hvem tillægget vedrører. 

Den første person:

Her skal testatoren identificeres, det vil sige den person, der ønsker at give en del af sin arv til . Testatorens fulde navn og CPR-nummer skal indtastes nedenfor, så der ikke opstår tvivl om, hvem testamentet vedrører. 

Her skal testatoren identificeres, det vil sige den person, der allerede har underskrevet det eksisterende testamente. Testators fulde navn og CPR-nummer skal indtastes nedenfor, så der ikke opstår tvivl om, hvem tillægget vedrører.

 

Den anden person:

 

Den fælles adresse:

Her skal du vælge, hvordan du vil gøre testamentet gyldigt. Du kan vælge, at det skal være et notartestamente eller et vidnetestamente.

1. Notartestamente

Et notartestamente skal underskrives foran en notar for at blive gyldigt. Du kan finde en notar hos den nærmeste domstol, og det koster 300 kr. at bruge notaren. Dette giver den største sikkerhed, hvis dine arvinger senere skulle sætte sig imod dit legat til .

2. Vidnetestamente

Et vidnetestamente skal underskrives foran to testamentevidner for at blive gyldigt. Testamentevidner skal være myndige og må ikke have nogen interesse i legatet til . Det bør derfor ikke være nogle af dine arvinger eller personer med tilhørsforhold til , men for eksempel en kollega eller nabo.

Her skal du vælge, hvordan du vil gøre tillægget til testamentet (kodicil) gyldigt. Du kan vælge, at tillægget skal være et notartestamente eller et vidnestestamente.

1. Notartestamente

Et notartestamente skal underskrives foran en notar for at blive gyldigt. Du kan finde en notar hos den nærmeste domstol, og det koster 300 kr. at bruge notaren. Dette giver den største sikkerhed, hvis dine arvinger senere skulle sætte sig imod dit legat til .

2. Vidnetestamente

Et vidnetestamente skal underskrives foran to testamentevidner for at blive gyldigt. Testamentevidner skal være myndige og må ikke have nogen interesse i legatet til . Det bør derfor ikke være nogle af dine arvinger eller personer med tilhørsforhold til , men for eksempel en kollega eller nabo.

Du er nu færdig med dit legat til !

Tryk på "Afslut og print", herefter vil du straks modtage legatet til .

Du kan lave lige så mange tillæg til dit testamente, som du har lyst til. Hvis der er spørgsmål vedrørende legater til , er du altid velkommen til at kontakte os på  eller .

Mange tak for dit bidrag! 

Document

Legat IAS

tilfredshedsgaranti