Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

04. november 2020

EAN-nummer

Når en virksomhed skal sende en faktura til en offentlig institution, skal virksomheden bruge den offentlige institutions EAN-nummer, da fakturaen skal sendes digitalt. Et EAN-nummer er et elektronisk nummer, der identificerer eksempelvis modtager, leveringssted, varelager eller butik. Læs mere om EAN-nummer her.

Hvad er et EAN-nummer?

EAN står for “European Article Numbering” og er som nævnt et elektronisk nummer, der skal bruges, når en virksomhed skal sende en digital faktura til en offentlig institution. Nummersystemet har tidligere været forbeholdt Europa, hvilket også er grunden til, at det hedder “European Article Numbering”. Dette er dog ikke længere retvisende, da systemet nu er udvidet til hele verden. Derfor er EAN omdannet til det internationale navn “Global Location Numbers”, som forkortes GLN. EAN er dog stadig den mest anvendte betegnelse og derfor anvender vi også begrebet EAN i denne artikel.

Et EAN-nummer anvendes til at identificere en virksomhed eller organisation som en juridisk selvstændig enhed og/eller til at identificere fysiske lokationer, eksempelvis kontorlokationer eller funktionelle enheder i en virksomhed, som eksempelvis en regnskabsafdelingen. Når man anskaffer sig et EAN-nummer får man en registreret, unik og elektronisk adresse og det kan derfor sammenlignes med en elektronisk postkasse, der kun er beregnet til at modtage e-fakturaer.

Nummeret kan anvendes på tværs af alle brancher og landegrænser. Hvert EAN-nummer er knyttet til en bestemt indehaver og består af 13 cifre, der skrives i én uafbrudt talrække. Nummeret giver operatører en entydig information om, hvor og hvordan en elektronisk faktura skal leveres. På den måde er det en meget mere sikker måde at udveksle forretningsdokumenter på end ved eksempelvis post- eller mailforsendelser.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

video

Hvem skal have et EAN-nummer?

Det er et krav, at alle offentlige institutioner skal have et EAN-nummer og dermed også anvende e-fakturering, men private virksomheder kan også anskaffe sig et, hvis der er et ønske om at modtage fakturaer digitalt over EAN-systemet.

Hvordan får jeg et EAN-nummer?

En offentlig institution modtager et EAN-nummer fra den givne kommune eller region, som institutionen tilhører. En privat virksomhed skal købe et EAN-nummer af GS1 Danmark. Når en privat virksomhed vil købe et EAN-nummer, skal virksomheden tilmeldes hos GS1 Danmark og betale for at blive indmeldt. Herudover skal virksomheden også betale et årligt abonnement for at have nummeret. Virksomheden bliver altså medlem af GS1 Danmark. Prisen for indmeldelse og abonnementet afhænger af virksomhedens årlige omsætning.