Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Hvad er en skatteerklæring/skattekvittance?

Når du skal lukke din virksomhed, vil det ofte være nødvendigt, at indhente en såkaldt skatteerklæring/skattekvittance fra SKAT. Du kan læse mere om, hvad de indeholder, og hvad du skal gøre for at modtage en her. Husk du kan få Legal Desk til at lukke din virksomhed for dig.

Hos LegalDesk

Pris: 2.999 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 10.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Bemærkning vedrørende nedlukning af IVS: Det tager 4-5 måneder at indhente den nødvendige skattekvittance, hvorfor det ikke længere er muligt at nedlukke et IVS, inden selskabsformens afvikling den 15. oktober 2021.

Hvad er en skatteerklæring/skattekvittance?

En skatteerklæring eller en skattekvittance er en erklæring fra SKAT på, at dit selskab ikke skylder nogle skatter eller lignende afgifter, såsom moms eller punktafgift, til det offentlige. Skatteerklæringer eller skattekvittancer bruges ofte, når selskaber lukkes ned gennem opløsning ved betalingserklæring. Du kan læse mere om betalingserklæring her.

Du kan med fordel bruge Legal Desk til at lukke din virksomhed med betalingserklæring.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

video

Hvordan modtager jeg en skatteerklæring/skattekvittance?

Før SKAT udsteder en skatteerklæring/skattekvittance til dig, er der en række ting, du skal gøre. Det er altså dit ansvar, at  sørge for følgende, før du anmoder SKAT om en skatteerklæring/skattekvittance:

1. Afmeld alle pligter hos SKAT

Du skal starte med at afmelde alle selskabets pligter, hvilket kan være moms, arbejdsgiverpligter (A-skat, AM-bidrag, ATP og e-indkomst), lønsum, punktafgifter og eventuelle registreringer som importør eller eksportør. Alt dette kan du gøre på www.indberet.virk.dk.

2. Afslut momsregnskab

Selvom du har afmeldt dig moms, skal du stadig opgøre al skyldig moms frem til den dato, hvor du afmeldte momsen. Når du har gjort det, skal du indberette og betale den resterende moms til SKAT (ved momsperiodens afslutning). Du skal være opmærksom på, at du ikke sælger aktiver fra selskabet, efter du har afmeldt det, da det ofte vil medføre en momspligt.

3. Afklar eventuelle manglende angivelser

Hvis du tidligere har glemt at lave en indberetning, f.eks. i forbindelse med moms, A-skat eller lignende, vil SKAT have lavet et skøn af den forventede moms for perioden. Du skal i så fald indberette de korrekte værdier og indbetale eventuelle restbetalinger.

4. Betal eventuel SKAT

Hvis SKAT har noget til gode hos selskabet - uanset om kravet er forfaldent eller ej - skal dette betales til SKAT.

5. Regnskab og opgørelse

Uanset hvilken dato selskabet skal ophøre, skal der udarbejdes et regnskab og en opgørelse for det indeværende regnskabsår. Regnskabet skal blandt andet indeholde eventuelle fortjenester eller tab for salg af selskabets aktiver i forbindelse med nedlukningen.

6. Indsend selvangivelse

Senest en måned efter at selskabet har afmeldt sig de forskellige pligter (punkt 1), skal du indsende en selvangivelse til SKAT for det afsluttende regnskabsår.

Hvem skal jeg anmode om skatteerklæringen/skattekvittancen?

For at anmode om en skatteerklæring/skattekvittance, skal du kontakte SKAT telefonisk og bede om den. Når SKAT har modtaget og gennemgået de regnskabsoplysninger, som er listet ovenfor, vil de udarbejde og sende skatteerklæringen/skattekvittancen til dig.

Vi indhenter skattekvittance og lukker din virksomhed for dig

Du kan nemt og billigt få Legal Desk til at lukke din virksomhed for dig. Du sparer en masse besvær og behøver ikke bekymre dig om at overse noget. Vi sørger for at afmelde alle pligter, indberette til SKAT, indhente skattekvittance og registrering af nedlukning ved Erhvervsstyrelsen.

Du skal være opmærksom på, at det tager SKAT 4-5 måneder at udarbejde skattekvittancen. Vi holder selvfølgelig øje for dig og følger op, så du ikke skal bekymre dig om det.

Du kan gå i gang allerede nu med at lukke din virksomhed med Legal Desk ved at klikke ‘Luk virksomhed nu’ nedenfor.

Legal Desk i medierne

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder