cart

27. marts 2019

Lønsumsafgift

Nogle virksomhedstyper er fritaget fra, at skulle betale moms af de varer eller ydelser de sælger og skal i stedet betale lønsumsafgift. Men hvad er lønsumsafgift og hvilke virksomheder er pålagt denne afgift? Læs med og få svarene her.

Hvad er lønsumsafgift?

Lønsumsafgift er en afgift, der pålægges virksomheder, der sælger momsfrie varer eller ydelser og er kort sagt en afgift, som virksomheden betaler af fortjenesten af det momsfrie salg. Det betyder, at lønsumsafgiften er en anden type afgift, som nogle virksomheder skal betale til SKAT i stedet for at betale moms

Afgiften beregnes af virksomhedens lønsum + virksomhedens overskud. Lønsummen er en betegnelse for det samlede beløb, der er blevet betalt i løn og løntillæg til de ansatte. Dog kan virksomheder uden ansatte, stadig være forpligtet til at betale lønsumsafgift. I sådanne tilfælde vil lønsumsafgiften betales af det samlede overskud ejeren har tjent.

Sådan virker Legal Desk

video

Hvem skal betale lønsumsafgift?

En virksomhed skal først registreres for lønsumsafgift, hvis afgiftsgrundlaget overstiger 80.000 kr. årligt. Det betyder også, at nystartede virksomheder kan undlade registreringen i starten, hvis afgiftsgrundlaget ikke overstiger 80.000 kr. Dog er reglerne ikke helt så enkle, da en virksomhed sagtens kan have varer eller ydelser, der er momspligtige og nogle, der ikke er. Derfor er det en god ide, at undersøge, hvordan reglerne er i forhold til den enkelte virksomhed hos SKAT eller en revisor. Hvis du skal registrere din virksomhed for lønsumsafgift skal du gøre det på Virk.dk. Når du skal indberette lønsumsafgift skal det ske på SKATs hjemmeside.

Der er forskellige typer af virksomheder, der som hovedregel skal betale lønsumsafgift. De mest normale lønsumspligtige virksomhedstyper er:

 • Sundhedssektoren, eksempelvis læger, tandlæger, fysioterapeuter, optikere osv.

 • Persontransport i Danmark (taxakørsel)

 • Virksomheder, der har med undervisning at gøre

 • Kulturelle organisationer (undtagen museer, biblioteker m.fl.)

 • Rejsebureauer

 • Den finansielle sektor, eksempelvis banker, pensionskasser, investeringsforeninger, kreditforeninger osv.

 • Bedemænd og begravelsesforretninger

 • Virksomheder, der udgiver og importerer aviser. Dog skal kiosker og lignende, der sælger aviser, ikke registreres for lønsumsafgift

 • Virksomheder, der leverer varer og ydelser i tilknytning til sport eller træning. Dog ikke frivilligt foreningsarbejde, eksempelvis idrætsforeninger og sportsklubber

 • Virksomheder, der leverer lotteri og spil om penge, eksempelvis Danske Spil og spilleautomater

 • Virksomheder, der mod betaling i form af kontingent leverer ydelser, eksempelvis organisationer, fonde og foreninger

Hvor meget skal man betale i lønsumsafgift?

Hvor meget en virksomhed skal betale i lønsumsafgift, afhænger blandt andet af virksomhedens organisationsform og aktivitet, dog er det individuelt fra virksomhed til virksomhed. Der er fire metoder til at beregne, hvor meget den enkelte virksomhed skal betale i lønsumsafgift (de fleste virksomheder skal beregne lønsumsafgiften efter metode fire):

 1. Foreninger, fonde, organisationer, herunder spilleaktiviteter, betaler lønsumsafgift af 6,37 % (2019) af lønsummen (det samlede beløb, der er udbetalt i løn og løntillæg)

 1. Finansielle virksomheder betaler lønsumsafgift af 15 % (2019) af lønsummen (det samlede beløb, der er udbetalt i løn og løntillæg)

 1. Virksomheder, der udgiver eller importerer aviser betaler lønsumsafgift af 3,54 % (2019) af omsætningen af salg af aviser

 1. Alle andre virksomheder betaler lønsumsafgift af 4,12 % (2019) af lønsummen og/eller skattemæssigt overskud eller underskud uden finansielle poster

Hvilken beregningsmodel din virksomhed skal forholde sig til, kan du se på dit registreringsbevis. Det finder du på TastSelv Erhverv

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv