Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Ordinær generalforsamling

Det er et lovkrav, at der laves et generalforsamlingsreferat af den årlige generalforsamling. Det er særligt relevant for dig, der er ansvarlig for at indsende selskabets årsrapport - uanset om du er ejer, bogholder eller revisor.

Hos LegalDesk

Pris: 299 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 3.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hos LegalDesk

299 kr.

Start nu
Hos LegalDesk

Pris: 299 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 3.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvad er en ordinær generalforsamling?

En ordinær generalforsamling er det årlige møde for selskabets ejere. Der er to primære opgaver på generalforsamlingen. Den ene er, at træffe beslutning om godkendelse af selskabets årsrapport. Den anden er, at tage stilling til, hvordan selskabet skal anvende årets overskud eller dække årets underskud. Beslutninger, der bliver truffet ved generalforsamlingen skal “formaliseres ved et generalforsamlingsprotokollat”, hvilket betyder, at beslutningerne skal dokumenteres i generalforsamlingsreferatet.

Senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning skal den ordinære generalforsamling i selskabet være afholdt, og generalforsamlingsreferatet skal være modtaget af Erhvervsstyrelsen. Dette gælder for alle kapitalselskaber (IVS, ApS, A/S).

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

video

Start dit referat af ordinær generalforsamling her

Hvordan afholdes en ordinær generalforsamling?

Selvom betegnelsen ”generalforsamling” leder tankerne hen på et fysisk møde mellem ejerne af virksomheden, er det ikke et krav, at parterne mødes fysisk. De eneste krav er, at ejerne bliver enige om, hvad der vedtages på generalforsamlingen, udarbejder et beslutningsreferat, og at dirigenten underskriver beslutningsreferatet (eventuelt sammen med ejerne, men dette er ikke påkrævet). Den form for generalforsamling kaldes også en “skrivebordsgeneralforsamling”.

Hvad dækker generalforsamlingsreferatet fra Legal Desk?

Dette generalforsamlingsreferat kan både bruges ved en fysisk generalforsamling og ved en uformel skrivebordsgeneralforsamling.

Med dokumentet kan der træffes beslutninger om følgende forhold:

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af årsrapporten
  3. Anvendelse af selskabets overskud eller dækning af underskud
  4. Beslutning om revision af det næste regnskabsårs årsrapport
  5. Beslutning om ændring af direktionen eller bestyrelse
  6. Dette er fuldt tilstrækkeligt for langt hovedparten af selskaber og er i overensstemmelse med Selskabslovens krav.
  7. Hvordan gør jeg generalforsamlingsreferatet gyldigt?

Når du har udfyldt formularen og betalt for dokumentet, får du straks adgang til generalforsamlingsreferatet, der vil ligge i dit private Legal Desk arkiv. For at generalforsamlingsreferatet bliver gyldigt, skal det underskrives af en dirigent, hvilket nemt og sikkert kan gøres med NemID (læs mere om, hvordan dette gøres her). Dirigenten vil typisk være en af ejerne, en direktør eller et bestyrelsesmedlem. Det er ikke noget krav, at dirigenten er advokat eller at en advokat i øvrigt medvirker i forbindelse med generalforsamlingen. Dirigenten er overordnet ansvarlig for, at generalforsamlingen gennemføres retmæssigt, og vi anbefaler derfor, at det er dirigenten, der udarbejder referatet.

Du skal være opmærksom på, at hvis der foretages ændringer i ledelsen - altså hvis medlemmer i direktionen eller bestyrelsen udskiftes - skal ændringerne og beslutningsreferatet registreres hos Erhvervsstyrelsen sammen med selskabets årsrapport via virk.dk. Du kan se vores vejledning til registrering af ny direktør her og vejledning til registrering af nyt bestyrelsesmedlem her.

Her kan du finde mere information om ændring af ledelsesmodel, ændring af tegningsregel, ændring af revision/revisor, ændring af selskabets formål, ændring af selskabsnavn.

Vil du vide mere, ring på
+45 9387 7889 eller fang os på
kontakt@legaldesk.dk

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv