Legal Desk
93 87 78 89. Alle hverdage 9 - 17

Artikler

Nedenfor er en oversigt over Legal Desks forskellige juridiske artikler. Målet med artiklerne er at give vores brugere en nem, brugbar og let forståelig beskrivelse af forskellige juridiske emner med relevans for vores produkter.

Pårørende fuldmagt

Livet er uforudsigeligt, og selvom det kan være svært at forholde sig til, kan der ske alvorlige hændelser i ens liv, der kan have store konsekvenser for ens fysiske og psykiske tilstand. Med en pårørende fuldmagt kan du få medbestemmelse over, hvem der skal tage beslutninger på dine vegne, hvis du en dag ikke længere selv kan. Læs mere

Nummerplade

Det er et lovkrav, at alle biler og andre motorkøretøjer skal registreres og forsynes med en nummerplade. Læs med her og få svar på, hvilke krav der er til en nummerplade, hvad en nummerplade koster og hvordan du selv kan bestemme, hvad der skal stå på din nummerplade med en såkaldt ønskenummerplad Læs mere

Kørekort 17 år

Det har siden januar 2017 været muligt allerede som 17-årig at tage kørekort. Dog er det et krav, at den 17-årige kun må køre bil sammen med en erfaren bilist indtil den 17-årige er fyldt 18 år. Læs mere om kørekort til 17-årige og hvad det indebærer. Læs mere

Klip i kørekortet

Grove lovovertrædelser i trafikken kan medfører klip i kørekortet. Vi forklarer her, hvad der skal til for at få et klip i kørekortet, hvor mange klip der fører til frakendelse af kørekortet, og hvor længe et klip gælder. Læs mere

Registreret partnerskab

Efter ændringer i Ægteskabsloven er det ikke længere muligt at indgå registreret partnerskab. Til gengæld har par af samme køn nu ret til at indgå ægteskab. I denne artikel forklarer vi, hvad ændringen i Ægteskabsloven betyder for folk, der allerede er i registreret partnerskab, og hvordan de kan omdanne deres registrerede partnerskab til et ægteskab Læs mere

Adoption

Adoption skal altid være for barnets bedste. Derfor er der en lang række betingelser, der skal opfyldes før man kan adoptere. I denne artikel kan du læse mere om forskellige former for adoption, betingelser og udgifter i forbindelse med adoption og adoptionstilskud Læs mere

Plejeorlov

Har du en nærtstående, der ønsker at tilbringe sin sidste levetid hjemme, har du mulighed for at tage plejeorlov fra dit arbejde. I denne periode kan du modtage et plejevederlag fra kommunen. Vi forklarer her, hvilke regler du skal kende om din ret til plejeorlov og plejevederlag. Læs mere

Orlov

Reglerne for hvornår du kan få orlov, afhænger af det ansættelsesforhold, du er ansat under. I denne artikel forklarer vi hvilke muligheder og rettigheder, du har som enten offentligt eller privat ansat, og i hvilke situationer, du altid har ret til orlov. Læs mere

Barselsregler

Barselsloven kan være svær at gennemskue. Hvor mange ugers barsel har du og din partner ret til, hvad er reglerne for løn under barsel, og hvilke barselsregler er der for offentligt ansatte? Dette er blot nogle af de spørgsmål, som vi besvarer i denne artikel Læs mere

Sumsæreje

Efter der blev indført nye regler for ægtefæller den 1. januar 2018, blev det muligt at lave særeje for et bestemt beløb - også kaldet sumsæreje. I denne artikel forklarer vi, hvordan sumsæreje fungerer, og hvad I skal være opmærksom p Læs mere

Sumdeling

Den 1. januar 2018 blev der indført nye regler for ægtefæller, der blandt andet gør det muligt at oprette sumdeling. I denne artikel forklarer vi, hvad sumdeling er, hvordan du laver det og hvad du skal være opmærksom p Læs mere

Regler for fritidsjob

Det kan være svært at gennemskue reglerne for fritidsjobs, da de afhænger af selve arbejdet, hvor gammel du er, og om du er underlagt undervisningspligt. I denne artikel gennemgår vi blandt andet reglerne for arbejdstid, mindsteløn og skattepligt i forbindelse med fritidsarbejde Læs mere

Jobpræmieordning

Langtidsledige kan være berettiget til at modtage en belønning i form af et månedligt beløb, når de kommer i arbejde, hvis de er omfattet af den såkaldte jobpræmieordning. Vi forklarer her, hvad jobpræmieordningen indebærer, og hvem der er omfattet af denne ordnin Læs mere

Bilsyn

Som bilejer er det lovpligtigt at få synet sin bil. Bilsynet sikrer, at bilens sikkerheds- og miljømæssige forhold er i orden. I denne artikel kan du blandt andet få styr på, hvor ofte din bil skal til syn, hvad resultaterne i synsrapporten betyder, samt hvad du skal gøre, hvis du ikke ønsker at syne din bil Læs mere

Alkolås

En alkolås giver dig mulighed for at føre et køretøj, selvom du har fået frakendt kørekortet på grund af spirituskørsel. Der findes en frivillig og en obligatorisk alkolåsordning. I denne artikel kan du læse om begge alkolåsordninger, hvordan du får installeret en alkolås i dit køretøj og hvilke regler, du skal overholde, når du kører med alkolås Læs mere

Spirituskørsel

I Danmark kan du blive dømt for spirituskørsel, hvis du har en promille på over 0,5, eller hvis politiet vurderer, at du kører uforsvarligt med en lavere promille alkohol i blodet. I denne artikel kan du læse mere om straffen for spirituskørsel, konsekvenserne ved gentagen spirituskørsel og straffen for at køre narkotikapåvirket. Læs mere

Legalisering / Apostille

Offentlige dokumenter, der skal bruges i udlandet skal i mange tilfælde legaliseres eller påtegnes en såkaldt apostille. Vi forklarer her, hvad det vil sige af få et dokument legaliseret, og hvordan det gøres i praksi Læs mere

Uddannelseshjælp

Unge under 30 år, der ikke har en uddannelse, kan modtage uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp. Vi forklarer her, hvad uddannelseshjælp er, hvor meget du kan modtage og hvordan du søger om at få uddannelseshjælp. Læs mere

Undgå donationer fra arv fastlåses

Personer, der ønsker at give en del af sin arv til en velgørende organisation, bør være særligt opmærksom på, hvad der bliver skrevet i testamentet i forhold til brugen af pengene. Ellers kan de risikere, at pengene bliver fastlåst som organisationens grundkapital og derfor ikke må bruges til uddelinger til det velgørende arbejde Læs mere

Skattefri gave

Hvis du giver eller modtager en større gave, skal der betales skat til staten i form af gaveafgift. Du har dog mulighed for lave en lovlig konstruktion, så du undgår at betale gaveafgift. Det er nemlig muligt at yde et rentefrit lån som alternativ. Få styr på dokumentationen, og lav dine juridiske dokumenter til et rentefrit familielån hos Legal Desk Læs mere

Fartbøder

Hvis du kører for stærkt og dermed ikke overholder fartgrænserne, kan du risikere at få en fartbøde. Læs med her og få styr på fartgrænserne, hvor meget du kan risikere, at skulle betale i fartbøde og hvornår fartovertrældelser fører til frakendelse af kørekor Læs mere

Barnets første sygedag

Hvis dit barn bliver akut syg eller kommer til skade, har du som udgangspunkt ret til én dags fravær fra dit arbejde. Dette kaldes barnets første sygedag. I denne artikel forklarer vi mere om, hvilke forhold der gør sig gældende omkring barnets første sygedag, og hvem der kan gøre brug af denne re Læs mere

Peberspray

Pebersprays har længe været et omdiskuteret emne i Danmark, da det på nuværende tidspunkt er ulovligt at sælge, anskaffe sig og bruge en peberspray, medmindre du er politibetjent. Vi forklarer her, hvad lovgivningen dikterer, samt hvilke konsekvenser det har, hvis du overtræder de Læs mere

Jagttegn

Hvis du vil gå på jagt i Danmark, skal du have et gyldigt dansk jagttegn. For at få et jagttegn skal du gennemføre jagtundervisning samt bestå en jagtprøve og en skydeprøve. Vi forklarer i denne artikel, hvad et jagttegn omfatter og hvordan du får et. Læs mere

Fisketegn

Hvis du vil fiske i Danmark, kræver det i de fleste tilfælde, at du har et fisketegn. Det er nemlig ikke lovligt bare at fiske, hvor man vil. Vi forklarer i denne artikel, hvad et fisketegn specifikt omfatter og hvordan du får e Læs mere

Kørselsfradrag

Hvis du har langt til og fra job, er du måske berettiget til at få kørselsfradrag, også kaldet befordringsfradrag. Kørselsfradrag er et skattefradrag, der bliver trukket fra ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Læs mere om, hvem der kan få kørselsfradrag her og hvor mege Læs mere

Sygdom under ferie

Hvis du bliver ramt af sygdom under din ferie, har du ret til at få ferien erstattet. Hvornår du sygemelder dig og hvor lang tid du er sygemeldt, påvirker hvordan du får erstatningsferie og hvor meget du kan få erstattet. I denne artikel forsøger vi at gøre dig klogere på dine rettigheder i forbindelse med sygdom under ferie Læs mere

Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)

En personligt ejet mindre virksomhed (PMV) er den mindste virksomhedsform i Danmark og kan kun være ejet af stifteren selv. I denne artikel forklarer vi, hvad der kendetegner denne virksomhedsform og hvordan du starter en PM Læs mere

Hvad er opsigelsesvarslet for en timelønnet

Hvad er længden på et opsigelsesvarsel for en timelønnet, og hvilke faktorer spiller ind på længden af opsigelsesvarslet? Læs med og få svar her. Du kan som medarbejder også gratis lave din opsigelse gennem Legal Desk og på den måde sikre, at den indeholder det den ska Læs mere

Omsorgsdage

Omsorgsdage er fridage med løn, som du kan tilbringe med dit barn. I denne artikel forklarer vi blandt andet, hvornår du har ret til omsorgsdage, og hvilke regler du skal være opmærksom på i forbindelse med udskydelse af omsorgsdage eller et jobskifte. Læs mere

Offentlighedsloven og aktindsigt

Offentlighedsloven giver den almindelige borger ret til at søge om adgang (aktindsigt) til dokumenter hos offentlige myndigheder. I artiklen forklarer vi, hvilke dokumenter offentlighedsloven giver adgang til, og hvad du skal gøre for at søge om aktindsigt. Læs mere

Nødtestamente

I tilfælde af en nødsituation, kan du oprette et såkaldt nødtestamente, der giver dig mulighed for selv at bestemme, hvem der arver efter dig. I denne artikel forklarer vi, hvornår du kan lave et nødtestamente, og hvad du skal være opmærksom på Læs mere

Tatoveringsloven

Selvom der i dag er rigtig mange, der har tatoveringer, er Tatoveringsloven ikke blevet ændret, siden den blev vedtaget i 1966. For at skabe kontrol og retningslinjer for tatoveringsbranchen er der derfor oprettet adskillige brancheforeninger for tatovører. I denne artikel forklarer vi om Tatoveringsloven og formålet med brancheforeningerne. Læs mere

Hvordan siger man op?

Når du skal sige op, er det vigtigste, at du er klar og præcis. Med Legal Desk kan du gratis lave en opsigelse, der indeholder alt det, en opsigelse bør indeholde, så du undgår misforståelser mellem dig og arbejdsgiver. Læs mere

Skabelon til opsigelse

En skriftlig opsigelse skal være klar og præcis, og skal indeholde nogle bestemte punkter for, at den er juridisk gyldig. Legal Desk har derfor lavet en gratis skabelon til opsigelse, som du nemt og sikkert kan udfylde online. Herefter vil du straks modtage din opsigelse, der er klar til at blive aflevere Læs mere

Snerydning

Når der falder sne, er det dit ansvar som grundejer at sørge for snerydning og glatførebekæmpelse. Det kan hurtigt blive dyrt, hvis nogen kommer til skade, fordi du har forsømt dine forpligtelser. Denne artikel sørger for, at du får fuldstændig styr på reglerne for snerydnin Læs mere

Opsigelse af job

Skal du opsige dit job, men er i tvivl om hvad din opsigelse skal indeholde, kan du gratis lave din opsigelse gennem Legal Desk. På den måde kan du være sikker på, at din opsigelse indeholder det den skal, så du undgår misforståelser mellem dig og din arbejdsgive Læs mere

Udlejning af bolig

Ved udlejning af bolig bør der altid være en lejekontrakt, der beskriver de vilkår, der skal gælde for lejeforholdet - uanset om det drejer sig om udlejning af et hus, en lejlighed eller et værelse. Med Legal Desk kan du nemt og sikkert lave en juridisk gyldig lejekontrakt, der medtager alle vilkår, der sikrer både udlejer og lejer. Læs mere

Huslejestigning

Hvis en udlejer ønsker at forhøje huslejen for et privat lejemål, er der nogle særlige regler for, hvornår udlejeren må kræve huslejestigning og hvad huslejen må stige med. Få svar på disse regler he Læs mere

Tidsbegrænset lejekontrakt

I nogle tilfælde har man behov for at leje eller fremleje et lejemål ud i en begrænset periode. Man skal her være opmærksom på, at der gælder andre regler end ved leje, der ikke er tidsbegrænset. Med Legal Desk kan du nemt selv lave en tidsbegrænset lejekontrakt, der tager højde for alle vigtige forhol Læs mere

Huslejestigning efter nettoprisindeks

I forbindelse med udlejning af privat beboelse og erhvervslejemål, kan udlejer vælge at regulere lejen efter nettoprisindekset. Vi forklarer her, hvad nettoprisindekset er, og hvordan lejen i praksis skal reguleres efter denne Læs mere

A9 lejekontrakt

En A9 lejekontrakt er en standard lejekontrakt, man som udlejer skal bruge, når man laver en lejekontrakt. Legal Desk har udarbejdet en udvidet version af A9 lejekontrakten, der lever op til alle lovmæssige krav, og som samtidig medtager nogle vigtige vilkår, en standardkontrakt ikke medtager. Læs mere

Vedligeholdelse af lejemål

Når man udlejer en bolig, gælder der en vedligeholdelsespligt af lejemålet. Du kan her læse mere om, hvad vedligeholdelsespligten omfatter og hvem der har ansvaret for hvilke dele af vedligeholdelsen. Læs mere

Tinglysning af skøde

Et af de sidste og afgørende trin i en bolighandel er tinglysning af skødet. Ved at tinglyse skødet bliver køber officielt den retmæssige ejer af ejendomme Læs mere

Hegnsloven

Som udgangspunkt bestemmer du og din nabo selv, hvordan jeres hegn, hæk eller anden skillelinje skal være. Hvis I er uenige omkring hegnet, skal I dog følge reglerne i Hegnsloven. Vi forklarer her, hvornår hegnsloven gælder, hvad et hegnsyn er og hvilke regler, der er værd at kende Læs mere

Hemmelig adresse

Hvis du ikke ønsker, at CPR (Det Centrale Personregister) må udlevere dit navn og adresse, kan du ansøge om hemmelig adresse. Vi forklarer her, hvad en hemmelig adresse beskytter dig imod, hvordan du ansøger om hemmelig adresse, og hvilke undtagelser adressebeskyttelsen har. Læs mere

120-dages-reglen

I forbindelse med et ansættelsesforhold, kan en arbejdsgiver indføre det, der kaldes 120-dages-reglen i medarbejderens ansættelseskontrakt. Denne regel giver mulighed for at opsige medarbejderen med et kortere varsel, end hvad der normalt er tilladt. Vi forklarer her, hvornår reglen kan anvendes, hvordan sygedagene opgøres og reglens undtagelser. Læs mere

Hvornår træder en fremtidsfuldmagt i kraft?

For at en fremtidsfuldmagt kan sættes i kraft og den fuldmægtige kan få ret til at varetage fuldmagtsgiverens interesser, er der nogle klare regler, der skal opfyldes. Vi forklarer i denne artikel, hvilke regler det drejer sig om. Læs mere

Skriftlig advarsel til medarbejder

Hvis en arbejdsgiver er utilfreds med en medarbejders arbejdsindsats eller adfærd, kan han eller hun give medarbejderen en advarsel herom. Vi forklarer i denne artikel, hvilke krav der er til advarsler og hvilke konsekvenser en advarsel kan medføre for medarbejderen. Læs mere

Derfor bør du lave en fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er for dig, der ønsker at have medbestemmelse over, hvem der skal varetage dine personlige og økonomiske interesser, hvis du af den ene eller anden grund ikke længere selv kan. Med Legal Desk kan du nemt selv lave en fremtidsfuldmagt og på den måde skabe tryghed for din fremti Læs mere

Fremtidsfuldmagt for virksomhedsejere

En fremtidsfuldmagt kan, udover at sikre den enkelte privatperson i forhold til, hvem der skal varetage dennes personlige og økonomiske forhold, også anvendes til at sikre virksomhedsejere og deres virksomheder, hvis de skulle blive ude af stand til at tage vare på dem selv og deres virksomheder. Læs mere

Sådan underskrives en fremtidsfuldmagt uden NemID

Hvis du af den ene eller anden grund ikke har mulighed for at betjene digitale systemer og underskrive din fremtidsfuldmagt med NemID, kan du blive fritaget fra dette og i stedet få lov til at underskrive en papirbaseret fremtidsfuldmagt. Vi forklarer her, hvordan dette gøres. Læs mere

Fritagelse for digital post og NemID

Hvis man ikke er i stand til at modtage eller betjene digital post og NemID, kan man blive fritaget fra dette. Der er dog nogle betingelser man skal opfylde, før at det kan ske. Læs med her og få svar på, hvilke betingelser det drejer sig om og hvad det vil sige at være fritaget for digital pos Læs mere

Faktura

Når en virksomhed sælger varer eller ydelser, skal virksomheden udstede en faktura til køber. I denne artikel belyser vi, hvilke former for fakturaer der er og hvilke lovkrav der er til disse. Læs mere

Boligstøtte

Hvis du lejer en bolig, har du måske mulighed for at modtage boligstøtte, som er et tilskud til din husleje. Vi forklarer i denne artikel, hvem der kan søge om boligstøtte og hvordan du gør. Læs mere

Testamente

Hvis du selv vil bestemme, hvem der skal arve efter dig, eller ønsker at arven efter dig skal være særeje for dine arvinger, skal du lave et testamente. Med Legal Desk kan du nemt lave et testamente, der passer til di Læs mere

Eksempel på beslutningsreferat

Her kan du se et eksempel på, hvordan et beslutningsreferat kan se ud og hvad det indeholder. Med Legal Desk kan du for kun 349 kr. også nemt selv lave gyldige beslutningsreferater, der gælder forskellige ændringer/beslutninger. Læs mere

Ældrecheck

Hvis man som pensionist har en begrænset formue, kan man være berettiget til at modtage ældrecheck, der er et tillæg til folkepensionen. I denne artikel forklarer vi, hvem der har ret til at modtage ældrecheck og hvornår og hvordan man får den udbetalt. Læs mere

Stævning

Når en retssag skal indledes afleverer sagsøger en stævning til den ret, som skal føre retssagen. En stævning er altså betegnelsen for det dokument, der er grundlaget for retssagen. Vi beskriver her, hvad en stævning omfatter og hvordan den skal udformes. Læs mere

Indflytningsrapport og fraflytningsrapport

I forbindelse med udlejning af beboelseslejligheder kræver Lejeloven, at nogle udlejere gennemfører et indflytningssyn og et fraflytningssyn og på baggrund af det udarbejder en indflytningsrapport og en fraflytningsrapport. Læs mere om, hvilke krav, der er til disse rapporter samt hvem der er forpligtet til at udarbejde de Læs mere

Vejledning til registrering af fremtidsfuldmagt

Når du har lavet din fremtidsfuldmagt, skal den registreres i fremtidsfuldmagtsregisteret på tinglysning.dk og underskrives foran en notar før den er gyldig. I denne vejledning kan du læse om, hvordan du tinglyser din fremtidsfuldmagt Læs mere

Nye regler omkring fremtidsfuldmagter!

Der er kommet nye regler om fremtidsfuldmagter, som blandt andet omhandler nye krav til dokumentets oprettelse, samt hvordan og hvornår dokumentet træder i kraft. Med Legal Desk kan du nemt og sikkert oprette en fremtidsfuldmagt, der lever op til disse nye regle Læs mere

Markedsleje for erhvervslejemål

I forbindelse med udlejning af et erhvervslejemål, kan lejer og udlejer forlange, at lejen reguleres i forhold til markedslejen. Vi beskriver i denne artikel, hvad markedsleje er og hvad du skal være opmærksom på. Læs mere

Depositum og forudbetalt leje

I forbindelse med udlejning af en privat bolig kan udlejer kræve, at lejer betaler et indskud ved indflytning udover den første måneds husleje. Indskud er et overordnet begreb, der dækker over depositum og forudbetalt leje. Læs mere om, hvilke regler der gælder for henholdsvis depositum og forudbetalt leje og hvordan de adskiller sig fra hinanden Læs mere

Huslejenævnet

Hvis der opstår uenigheder blandt en udlejer og en lejer i forbindelse med et privat lejemål, kan Huslejenævnet involveres og behandle sagen. Læs mere om, hvilke sager Huslejenævnet behandler og hvordan du bringer en sag for Huslejenævne Læs mere

Boligretten

Hvis der opstår konflikter mellem en udlejer og en lejer i forbindelse med et lejemål, kan begge parter klage til Boligretten. Læs mere om Boligretten, hvilke sager de behandler og hvordan du som udlejer eller lejer indgiver en klage. Læs mere

Deponering af købesum

Deponering er et slags depositum, der anvendes i flere forskellige sammenhænge, som eksempelvis ved en bolighandel eller ved et virksomhedssalg. I denne artikel forklarer vi, hvad deponering er og hvorfor det anvende Læs mere

Boliglån

At købe en fast ejendom er en stor beslutning og derfor kræver det også nogle overvejelser i forhold til, hvordan det skal finansieres. Men hvad er forskellen på et banklån og et realkreditlån egentlig og hvad skal der til for at låne penge til en bolig? Læs med og få svarene her. Læs mere

Tjekliste til en erhvervslejekontrakt

I forbindelse med udlejning og leje af et erhvervslejemål, er der nogle vilkår, som du skal være særligt opmærksom på. Selvom en erhvervslejekontrakt i høj grad bærer præg af aftalefrihed, regulerer Erhvervslejeloven dog nogle vilkår, der skal gælde i forhold til udlejning af et erhvervslejemål. Læs mere

Hvornår skal vi lave en ægtepagt?

Der opstår ofte tvivl, om man skal lave en ægtepagt inden man bliver gift, eller om man skal vente til ægteskabet er indgået. Vi forklarer her, hvorfor det er en god idé, at lave en ægtepagt inden man bliver gift og hvordan I med Legal Desk nemt kan lave en ægtepagt online Læs mere

Ejerpantebrev

Som ejer af en fast ejendom, har du højst sandsynligt stiftet bekendtskab med begrebet ejerpantebrev. Et ejerpantebrev oprettes eksempelvis, når en boligejer ønsker at stille sikkerhed for at lån. I denne artikel forklarer vi, hvad et ejerpantebrev er og fordelene ved de Læs mere

Overtagelsesdag og dispositionsdag

I forbindelse med en bolighandel kan køber i nogle tilfælde flytte ind før tid, denne dag kaldes dispositionsdag. Der er forskel på den egentlige overtagelsesdato og dispositionsdatoen. Vi giver i denne artikel svar på, hvad forskellen er og hvad der er vigtigt at være opmærksom. Læs mere

Refusionsopgørelse

I forbindelse med en køb af en fast ejendom, skal der oftest udarbejdes en refusionsopgørelse, som er det sidste regnskab mellem køber og sælger. Læs mere om en refusionsopgørelse her og hvad den specifikt indeholder. Læs mere

Servitutter

I forbindelse med en bolighandel af en fast ejendom, er det som køber vigtigt, at være opmærksom på om den givne ejendom er pålagt servitutter. En servitut er en bestemmelse, der indskrænker råderetten over ejendommen. Læs mere om de specifikke forhold, der gælder servitutter her. Læs mere

Energimærke

En bolig, der skal sælges eller udlejes, skal have et gyldigt energimærke. Energimærket angiver en boligs energimæssige stand. Læs mere om, hvad energimærket indebærer og hvordan man får en energimærkerappor Læs mere

Elinstallationsrapport

En elinstallationsrapport er en del af et huseftersyn, som bliver foretaget i forbindelse med de fleste hussalg. Læs mere om, hvad en elinstallationsrapport indeholder he Læs mere

Salgsopstilling

I forbindelse med salg af en ejendom udarbejdes der i de fleste tilfælde en salgsopstilling. Salgsopstillingen er en præsentation af ejendommen med information og data omkring vigtige forhold. Læs mere her om de specifikke forhold, der vedrører en salgsopstilling. Læs mere

Boligforsikring

Som boligejer er der mange forsikringer, der kan være relevante at have. Vi giver her et overblik over de forsikringer, man som boligejer kan overveje at f Læs mere

Fortrydelsesret ved køb af fast ejendom

I forbindelse med et boligkøb af en fast ejendom, har køber altid en 6-dages fortrydelsesret, hvis køber af den ene eller anden årsag fortryder købet. Læs mere om, hvilke vilkår, der gælder fortrydelsesretten. Læs mere

Tilstandsrapport

Når en ejendom skal sælges, bliver der typisk udarbejdet en tilstandsrapport. En tilstandsrapport er en skriftlig vurdering over en ejendoms tilstand og er en vigtig del af en bolighandel, da den kan være med til at afgøre, hvorvidt en mulig køber vil købe eller ej. Læs mere

Ejerskifteforsikring

I forbindelse med en ejendomshandel tegner køber og sælger i mange tilfælde en ejerskifteforsikring. Ejerskifteforsikringen kan nemlig både sikre køber og sælger, hvis uventede overraskelser i boligen dukker Læs mere

Håndværkerfradrag

Håndværkerfradraget er et fradrag, som private boligejere og lejere kan gøre brug af, hvis de får udført arbejde fra håndværker eller anden hushjælp. Læs mere om håndværkerfradraget og om du er berettiget til det. Læs mere

Omdannelse af IVS til ApS

Har du stiftet et Iværksætterselskab (IVS), som du nu gerne vil omdanne til et anpartsselskab (ApS) finder du her fordelene ved en sådan omdannelse samt en udførlig guide til, hvad du skal gøre. Læs mere

Tegningskurs

Når du stifter eget selskab, vil du støde på en masse betegnelser og begreber. Et af dem er tegningskurs. Vi sætter i denne artikel fokus på, hvad du skal være særligt opmærksom på i forhold til tegningskurs, og ikke mindst, hvordan du selv beregner den Læs mere

Lønseddel

Alle lønmodtagere har krav på at modtage en lønseddel fra sin arbejdsgiver i forbindelse med udbetaling af løn. Men hvilke krav er der til en lønseddel? Få svar på dette her. Læs mere

Kaution

Kaution er kendetegnet ved, at en person eller virksomhed, går ind og garanterer at betale en anden persons gæld, hvis denne ikke er i stand til det. Læs mere om de forskellige typer af kaution og hvad du skal være opmærksom på her. Læs mere

EAN-nummer

Når en virksomhed skal sende en faktura til en offentlig institution, skal virksomheden bruge den offentlige institutions EAN-nummer, da fakturaen skal sendes digitalt. Et EAN-nummer er et elektronisk nummer, der identificerer eksempelvis modtager, leveringssted, varelager eller butik. Læs mere om EAN-nummer he Læs mere

Lønsumsafgift

Nogle virksomhedstyper er fritaget fra, at skulle betale moms af de varer eller ydelser de sælger, i stedet skal de betale lønsumsafgift. Men hvad er lønsumsafgift og hvilke virksomheder er pålagt denne afgift? Læs med og få svarene he Læs mere

Arbejdsskade

Hvis du kommer ud for en ulykke på dit arbejde eller får en skade på grund af arbejdsforholdene, er der tale om en arbejdsskade. Vi forklarer, hvad du skal vide om arbejdsskader og hvordan du søger om erstatning Læs mere

8 forhold I skal kende til, når I skal giftes

Når man bliver gift er der en række juridiske forhold, der træder i kraft. Udover at man lover hinanden evigt troskab, forpligter man altså også hinanden i forskellige sammenhænge. I denne artikel sætter vi fokus på, hvad I bør være opmærksom på, hvis I skal giftes eller allerede er blevet gift. Læs mere

Årsregnskab

Et årsregnskab er et regnskab over en virksomheds økonomiske status og skal udarbejdes en gang om året. Få svar på, hvad et årsregnskab skal indeholde og hvilke virksomhedsformer, som er forpligtet til at udarbejde et årsregnska Læs mere

Det blå sygesikringskort

Skal du rejse til et land i Europa, bør du have det blå sygesikringskort med dig. Men hvad er det blå sygesikringskort, hvad dækker det og hvordan får man et? Læs med og få svarene he Læs mere

Skifteretsattest

Når en person går bort, er det Skifteretten, der tager stilling til, hvordan den afdødes formue skal fordeles. De pårørende må ikke råde over den afdøde persons ejendele før, at Skifteretten har truffet afgørelse om, hvordan dødsboet skal behandles samt udstedt en skifteretsattest. Læs mere

Betalingsstandsning

Det sker med jævne mellemrum, at virksomheder ikke er i stand til at betale deres kreditorer på grund af økonomiske vanskeligheder. I en sådan situation kan en virksomhed vælge at gå i betalingsstandsning. Læs mere om, hvad betalingsstandsning er i denne artikel Læs mere

Skøde (kommer snart)

Hvis du skal købe eller sælge en fast ejendom, er det skødet, der officielt overdrager ejendommen og beskriver, hvem der ejer ejendommen. Du kan med Legal Desk nemt lave et juridisk gyldigt skød Læs mere

Købsaftale (kommer snart)

En købsaftale er en kontrakt mellem køber og sælger, der beskriver de vilkår og betingelser en ejendom skal overdrages på. Det er altså et afgørende dokument i en bolighandel. Derfor er det vigtigt, for både sælger og køber, at kende til de forhold, der gør sig gældende i en købsaftale Læs mere

Aftaleloven

Har du indgået en bindende aftale, som ikke er blevet overholdt af modparten, kan der faktisk være tale om et brud på Aftaleloven. I denne artikel kan du blive klogere på, hvad du skal være særligt opmærksom på, når du indgår aftaler. Læs mere

Tjenestemand

En tjenestemand er en medarbejder, der arbejder for det offentlige og som er underlagt nogle særlige ansættelsesvilkår. Men hvornår er man en tjenestemand, og hvilke vilkår gælder? Læs med og få svarene her. Læs mere

Ejendomsforbehold

Et ejendomsforbehold kan indsættes i en købsaftale og har betydning for de vilkår, der gælder for salget. I denne artikel forklarer vi, hvad et ejendomsforbehold er og hvilken betydning det har for køber og sælge Læs mere

Forening

I Danmark er der et rigt foreningsliv. Der er et hav af forskellige foreninger med forskellige formål. Men hvad er en forening egentlig og hvad skal der til for at starte en forening? Læs med og bliv klogere he Læs mere

Lønmodtagernes Garantifond (LG)

Hvis du arbejder for en virksomhed, der er gået konkurs, kan du søge hjælp hos Lønmodtagernes Garantifond til at få dækket din tabte løn. Læs mere om Lønmodtagernes Garantifond og hvad de kan hjælpe med her. Læs mere

Hobbyvirksomhed

En hobbyvirksomhed er en mindre virksomhed, der er startet af ejerens personlige interesse og som er underlagt færre krav end andre virksomhedsformer. Læs med her og bliv klogere på, hvad der karakteriserer en hobbyvirksomhe Læs mere

Registrer de reelle ejere af dit selskab

Efter nye regler om ejerregistrering er trådt i kraft, skal et selskabs legale og reelle ejere registreres hos Erhvervsstyrelsen, det gælder for alle danske selskaber. I denne vejledning viser vi, hvordan du registrerer ejerne af dit selskab på virk.dk. Læs mere

Opret firma

Ønsker du at starte dit eget firma? Med Legal Desk kan du nemt blive selvstændig i dit eget firma. Du skal blot afgøre, hvilken virksomhedsform du vil start Læs mere

Tvangsauktion

En tvangsauktion har, foruden at være ubehagelig, store personlige og økonomiske konsekvenser. Du kan i denne artikel læse mere om, hvordan en tvangsauktion forløber, konsekvenserne heraf, og hvad man kan gøre for at undgå en tvangsauktion Læs mere

Nyt pas

Hvis du skal uden for landets grænser, er det et lovkrav, at du skal have et pas. Det gælder også for børn uanset alder. Du kan her læse, hvad der skal til, hvis du skal have et pas, eller du skal fornye dit nuværende pa Læs mere

Forældrekøb

Hvis man som ung skal studere i en af de store universitetsbyer, er det oftest svært at finde en lejlighed, der både er ledig - og økonomisk. Et forældrekøb kan være en rigtig god investering i dit barns studieliv, og med et forældrekøb sikrer du dit barn et trygt hjem - både under og efter studierne Læs mere

Gratis advokathjælp

Selvom advokater kan være dyre, er det muligt at få gratis advokathjælp til nogle typer af sager. Denne juridiske hjælp kaldes også retshjælp. Læs mere om, hvem der kan få gratis advokathjælp og til hvilke typer sage Læs mere

Hvad laver en bestyrelse?

En bestyrelse varetager den overordnede strategiske ledelse af et selskab, og er typisk valgt af ejerne af selskabet. Du kan i denne artikel læse mere om, hvad en bestyrelse laver. Læs mere

Patent

Har du opfundet en ny maskine? Eller en ny fremstillingsmetode? Så har du mulighed for, at få patent på din opfindelse og derved opnå eneret til at udnytte din opfindelse erhvervsmæssigt Læs mere

Momsnummer

For at kunne drive virksomhed i Danmark skal din virksomhed have et momsnummer. Du kan her læse om, hvordan du får et momsnummer og hvordan du nemt og hurtigt kan stifte et selskab med Legal Des Læs mere

Løntilskud

Job med løntilskud er et tilbud til ledige, som har til formål at hjælpe den ledige med at komme ind på arbejdsmarkedet eller få nye kompetencer. Læs med her og bliv klogere på, hvad løntilskud indebærer og hvem, der er berettiget til at få løntilskud. Læs mere

Varemærke

Et varemærke er et særligt navn eller kendetegn, der gør, at kunder og forbrugere kan genkende din virksomhed, produkt eller tjeneste. Der gælder særlige regler i forhold til beskyttelse og registrering af varemærker som du kan læse mere om her. Læs mere

Reklamebeskyttelse

Hvis du som virksomhedsejer ikke ønsker at modtage en masse reklamehenvendelser til din virksomhed, kan du vælge at få din virksomhed reklamebeskyttet i CVR-registret. Læs mere om, hvad det vil sige at være reklamebeskyttet og hvordan du reklamebeskytter din virksomhed. Læs mere

Robinsonlisten

Er du træt af, at modtage uopfordret reklamer og opkald fra telefonsælgere, så kan du tilmelde dig Robinsonlisten. Få svar på, hvordan du kommer på Robinsonlisten og hvad det indebære Læs mere

Kan jeg starte et selskab alene?

Ønsker at du at starte et selskab alene? Med Legal Desk kan du nemt og hurtigt stifte et selskab. Du skal bare bestemme dig for, hvilken selskabsform du ønsker at stifte. Læs mere

Datterselskab

Ønsker du at stifte et datterselskab, kan du nemt og hurtigt gøre dette med Legal Desk. Et datterselskab kan eksempelvis være et driftsselskab under et holdingselskab. Læs mere

Beslutningsreferat

Et beslutningsreferat er et dokument, der beskriver og dokumenterer en beslutning taget i et selskab. Du kan selv lave beslutningsreferater for langt de fleste almindelige ændringer/beslutninger med Legal Des Læs mere

Iværksætter

Er du iværksætter, og drømmer du om at starte din egen virksomhed? Med Legal Desk kan du som iværksætter nemt starte en enkeltmandsvirksomhed eller et iværksætterselskab. Læs mere

Startup

Har du en genial ide, som du ønsker at føre ud i livet? Bliv selvstændig i dit eget startup ved enten at stifte en enkeltmandsvirksomhed, et iværksætterselskab eller et anpartsselskab med Legal Desk. Læs mere

Beregning af arveafgift

Når man modtager arv, skal man i visse tilfælde betale arveafgift. Du kan her beregne din arveafgift og modtage en afgiftsrapport helt gratis samt læse om, hvordan du kan begrænse afgiften mest mulig Læs mere

Bopælspligt

Der er forskellige regler for den måde, som en bolig må anvendes på. Bopælspligt er noget som mange boliger er underlagt. I denne artikel forklarer vi nærmere om reglerne om bopælspligt og hvem de vedrøre Læs mere

Værgemål

Børn og unge er under værgemål indtil de bliver myndige. I visse tilfælde kan man som voksen også komme under værgemål. Læs mere om, hvad værgemål betyder i denne artikel Læs mere

Klagenævn og ankeinstanser

Hvis du føler dig uretfærdigt behandlet eller snydt, har du adskillige muligheder for at klage. I Danmark findes der nemlig en masse forskellige klagenævn og ankeinstanser. I denne artikel forklarer vi, hvad klagenævn og ankeinstanser er og præsenterer en oversigt over godkendte klagenævn og ankeinstanser i Danmark. Læs mere

Administrerende direktør

Der eksisterer en del forvirring om, hvad en administrerende direktør er og hvornår det er relevant for et selskab med en administrerende direktør frem for en direktør. Uanset om det er den ene eller anden form for direktør, er det vigtigt, at der bliver udarbejdet en direktørkontrakt. Læs mere

Min Sidste Vilje

“Min Sidste Vilje” er en skriftlig erklæring, der beskriver de ønsker, du måtte have til din begravelse eller bisættelse samt øvrige ønsker. Læs mere om Min Sidste Vilje og hvad den specifikt kan indeholde. Læs mere

Rygeloven

Tidligere var der ingen regler om rygning, alle kunne frit ryge, hvor de ville og når de ville. For 10 år siden blev rygning helt forbudt på alle offentlige steder og arbejdspladser. Du kan her læse mere om Rygeloven og hvilke undtagelser, der er. Læs mere

Hvad er RKI?

Hvis du skylder penge til eksempelvis en virksomhed, bank eller udlejer, kan du risikere at blive registreret i RKI. Læs med her og bliver klogere på, hvilke konsekvenser det har at være registreret i RKI og hvordan du kommer ud af RK Læs mere

Eksempel på direktørkontrakt

Her kan du se et eksempel på, hvordan en direktørkontrakt kan se ud og hvad den indeholder. Med Legal Desk kan du også nemt selv lave en gyldig direktørkontrak Læs mere

Ægtepagt

Hvis I som ægtefæller ikke ønsker at dele jeres ejendele i tilfælde af skilsmisse, skal I oprette en ægtepagt om særej Læs mere

Eksempel på fuldmagt

Her kan du se et eksempel på, hvordan en fuldmagt kan se ud og hvilke bestemmelser fuldmagten indeholder. Du kan også selv nemt lave en fuldmagt med Legal Desk. Læs mere

Gavebrev Eksempel

Her kan du se et eksempel på, hvordan et gavebrev kan se ud. Du kan selv lave et gavebrev med Legal Desk, uanset om gaven skal gives til en myndig eller umyndig person, eller om du ønsker, at gaven skal være særeje eller ej. Læs mere

Holdingselskab

I forbindelse med etablering af en virksomhed kan det være en god ide at stifte et eller flere holdingselskaber. Med Legal Desk kan du nemt og hurtigt stifte et holdingselskab. Læs mere

Start din virksomhed i dag!

For at starte en virksomhed og modtage et CVR-nummer, skal virksomheden stiftes og registreres. Alt efter hvilken type virksomhed du starter, skal der også bruges nogle forskellige dokumenter. Du kan selv nemt stifte din virksomhed med Legal Desk. Læs mere

Opret CVR

For at du kan drive en virksomhed, skal du bruge et CVR-nummer. Du kan her læse om, hvordan du får et CVR-nummer og hvordan du med Legal Desk nemt og hurtigt kan stifte en virksomhed Læs mere

Virksomhedsformer og selskabstyper

Ønsker du at blive selvstændig, så kan du nemt og hurtigt stifte en virksomhed med Legal Desk. Du kan enten vælge at lave selskabsdokumenter til en enkeltmandsvirksomhed, et iværksætterselskab (IVS), et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S). Læs mere

Bliv selvstændig

Drømmer du om at blive selvstændig og drive din egen virksomhed? Med Legal Desk kan du stifte lige netop den type virksomhed, som du ønsker, nemt, hurtigt og online. Læs mere

Skilsmissesæreje

Skilsmissesæreje medfører, at formuefællesskabet i et ægteskab ikke skal gælde og ægtefællerne derfor ikke skal dele deres ejendele i tilfælde af skilsmisse. For at få skilsmissesæreje anbefaler vi, at I laver en ægtepagt om kombinationssæreje, da denne ægtepagt har samme formål Læs mere

Særeje

Hvis I som ægtefæller ikke ønsker at dele jeres formuer i tilfælde af separation eller skilsmisse, skal I lave en ægtepagt om særeje. Med Legal Desk kan I lave en ægtepagt om særeje, der passer til netop jeres behov. Læs mere

Pengegaver

Skal du give et større pengebeløb i gave til et familiemedlem eller nær ven, er det en god ide, at lave et gavebrev for at skabe klare rammer omkring vilkårene for gaven. Med Legal Desk kan du nemt og hurtigt lave et gavebre Læs mere

Moms

Når du har en virksomhed, skal du oftest registrere og indberette moms. I denne artikel forklarer vi om reglerne for moms, og gør dig klogere på, hvornår du er omfattet af reglerne om moms, hvad du skal være opmærksom på og hvordan du beregner momsen i din virksomhed. Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed registreret - hvad nu?

Når du har stiftet din enkeltmandsvirksomhed og modtaget dit CVR-nummer, er der en række forhold, der skal ordnes, før du er i mål med din nye enkeltmandsvirksomhed. Du kan her se en tjekliste over, hvad du skal gør Læs mere

Har jeg krav på en anbefaling?

De fleste personer, der skal fratræde en stilling, vil gerne have en skriftlig anbefaling med fra arbejdsgiveren. Men ofte er der tvivl om, hvorvidt man som ansat har krav på en anbefaling og hvad den bør indeholde? Læs med her og bliv klogere på disse spørgsmål. Læs mere

3 ting du bør vide om beskatning af konfirmationsgaver

Inden længe skal en masse unge mennesker konfirmeres. Det betyder fest, god mad og ikke mindst store gaver! Men store gaver kan også resultere i, at der skal betales skat af gaven - også kaldet gaveafgift. Læs her, hvilke regler, der gælder om beskatning af konfirmationsgaver! Læs mere

Stiftelsesdokument

Et stiftelsesdokument bruges til at stifte et selskab, såsom et iværksætterselskab eller et anpartsselskab. Når du opretter et selskab med Legal Desk, får du alle de nødvendige dokumenter, som du skal bruge inklusiv stiftelsesdokumente Læs mere

Gældsbrev

Et gældsbrev er en skriftlig aftale, der beskriver det låneforhold, som långiver og låntager indgår. Et gældsbrev, der også kaldes en låneaftale eller et lånebevis, er en god ide at lave, uanset om der er tale om en lån mellem nærtstående eller et erhvervsmæssigt lån. Læs mere

Generalfuldmagt

Hvis du ønsker at give en anden person ret til at handle på dine vegne i tilfælde af, at du selv er forhindret, eksempelvis på grund af sygdom eller udlandsophold, kan du med Legal Desk nemt selv lave en generalfuldmagt Læs mere

Lånebevis

Et lånebevis er en skriftlig aftale mellem långiver og låntager, som også kaldes en låneaftale. Giver du et lån eller modtager du et lån fra et familiemedlem eller en ven, er det en rigtig god ide at lave et lånebevis for at sikre klare forhold omkring lånet og sikre at låneaftalen er juridisk gyldigt. Læs mere

Skuffeselskab

Et skuffeselskab er en betegnelse for et færdigt registreret selskab, som ikke har nogen aktivitet. Skuffeselskaber bliver ikke længere anvendt, da det nu er muligt at registrere et selskab nemt og hurtigt online Læs mere

Anfordringslån

Hvis du ønsker at give et lån, eller selv ønsker at modtage et lån af en nærtstående, eksempelvis af et familiemedlem, kan du vælge lånetypen anfordringslån. Det særlige ved anfordringslån er, at lånet til enhver tid kan opsiges af långiver, og låntager til enhver tid kan tilbagebetale lånet Læs mere

Børnetilskud

Hvis du er enlig forsørger, vil du som udgangspunkt være berettiget til at modtage børnetilskud fra det offentlige. Du kan her læse mere om, hvornår du er berettiget til børnetilskud, hvor meget du er berettiget til, og hvad du skal være opmærksom p Læs mere

Hvad betyder det at være inhabil?

Arbejder man i den offentlige forvaltning, er der begrænsninger for, hvilke sager, man må varetage. En offentlig ansat må ikke behandle sager, hvor den ansatte kan have en personlig interesse i sagens udfald. Det kan f.eks være en sag, der vedrører et familiemedle Læs mere

Hvad er et dødsbo?

Når en person går bort, efterlader han eller hun et dødsbo. Et dødsbo er den afdøde persons formue og ejendele, og det kan eksempelvis bestå af hus, smykker og bil. I denne artikel kan du læse mere om, hvordan et dødsbo håndteres, og hvilke forhold man bør være opmærksom p Læs mere

Feriepenge

Hvem har ret til feriepenge, hvornår bliver feriepenge udbetalt, og hvor mange feriepenge får jeg? Det er blot nogle af de spørgsmål, vi besvarer i denne artikel om feriepenge. Læs mere

Ansættelsesbevis

Et ansættelsesbevis er også det, der kaldes en ansættelseskontrakt. Det er et dokument, der beskriver de væsentligste vilkår for et ansættelsesforhold, såsom arbejdstid, arbejdssted og løn. Alle lønmodtagerer har krav på et ansættelsesbevis, hvis ansættelsen varer mere end en måned og medarbejderen arbejder mere end 8 timer om ugen. Læs mere

Skifteretten

Skifteretten er den myndighed, der skal tage stilling til, hvordan en formue skal “skiftes”. Skifteretten behandler sager i forhold til, når personer går bort og efterlader et dødsbo, når ægtefæller skal skilles og når virksomheder eller personer erklæres konkurs. Du kan læse mere om Skifteretten i denne artike Læs mere

Hvad er et fleksjob?

Hvis du ikke kan arbejde på normale vilkår, har du mulighed for at få et fleksjob. På den måde kan mennesker med nedsat arbejdsevne være en del af arbejdsmarkedet. Men hvad er et fleksjob og hvilke regler gælder? Du kan i denne artikel læse mere omkring fleksjob Læs mere

Hvad er injurier?

Det er en udbredt misforståelse, at du i medfør af ytringsfriheden må sige lige, hvad du vil, også selvom det er nedsættende eller æreskrænkende mod andre. Der er visse grænser for, hvad du må sige om andre, og det kan du i denne artikel læse mere o Læs mere

Hvad er børnepenge?

Hvis du har børn, der er under 18 år, er du som udgangspunkt berettiget til at modtage børnepenge fra det offentlige. Du kan her læse om, hvornår du er berettiget til børnepenge, hvor meget du er berettiget til, og hvad du skal være særligt opmærksom på Læs mere

Opsigelse af lejemål

Hvis du skal opsige et lejemål, skal du være opmærksom på, at der gælder forskellige regler omkring opsigelsen, afhængigt af om du lejer eller udlejer af lejemålet. Du kan i denne artikel læse mere omkring disse regler og hvordan du opsiger et lejemå Læs mere

Sådan underskriver du i tinglysningssystemet

For at jeres ægtepagt bliver gyldig skal den tinglyses. Dette foregår i Tinglysningsrettens IT-system, hvor I begge skal underskrive den digitalt med NemId. Vi viser dig her en vejledning for, hvordan du underskriver en ægtepagt i Tinglysningsrettens IT-syste Læs mere

Skal jeg bruge en advokat til at lave et familielån?

Familielån er ganske udbredte, fordi denne lånetype kan være en økonomisk fordel - man kan i mange tilfælde nemlig undgå skatter og afgifter. Men kan man selv lave et familielån, eller er det nødvendigt med en advokat? Læs med og bliv klogere her. Læs mere

Eksempel på arveforskud

Her kan du se et eksempel på, hvordan et arveforskud kan se ud og hvad arveforskuddet specifikt indeholder. Du kan med Legal Desk også nemt selv en lave en gyldig arveforskudskontrakt. Læs mere

Eksempel på Indbotestamente

Her kan du se et eksempel på, hvordan et indbotestamente kan se ud og hvad det specifikt indeholder. Du kan også læse mere om, hvordan du med Legal Desk nemt og hurtigt laver et indbotestament Læs mere

Eksempel på samejeoverenskomst

Her kan du se et eksempel på, hvordan en samejeoverenskomst kan se ud og hvad den indeholder. Du kan med Legal Desk også nemt lave en samejeoverenskomst. Læs mere

Sådan søger du om alkoholbevilling

For at et selskab, forening eller en enkelt person kan få lov til at servere alkohol, skal der oftest udstedes en alkoholbevilling eller lejlighedstilladelse. Du kan i denne artikel læse mere om reglerne herom og blive klogere på, hvordan du søger alkoholbevilling eller lejlighedstilladelse Læs mere

Eksempel på samtykke til Uskiftet bo

Her kan du se et eksempel på, hvordan et samtykke til uskiftet bo kan se ud og hvad det indeholder. Du kan også læse om, hvordan du med Legal Desk nemt selv kan lave et samtykke til uskiftet bo Læs mere

Eksempel på samarbejdsaftale for bogholdere

Her kan du se et eksempel på, hvordan en samarbejdsaftale for bogholdere kan se ud og hvad den indeholder. Du kan også læse mere om, hvordan du nemt kan lave en gyldig samarbejdsaftale for bogholdere med Legal Desk Læs mere

Eksempel på hemmeligholdelsesaftale

Her kan du se et eksempel på en hemmeligholdelsesaftale og hvad den indeholder. Du kan også læse mere om, hvordan du med Legal Desk nemt kan lave en hemmeligholdelsesaftal Læs mere

Navneændring - sådan gør du

For at skifte navn kræver det, at du har fast adresse i Danmark. Du kan selv bestemme, om du vil skifte både fornavn, mellemnavn og efternavn, eller nøjes med en af delene. I denne artikel kan du læse mere om, hvordan du søger om navneskift, prisen for navneskift og hvad du skal være opmærksom på. Læs mere

Skal jeg bruge advokat til uskiftet bo eller kan jeg gøre det selv?

Hvis dig og din ægtefælle har børn fra tidligere forhold, er det en rigtig god idé at oprette et samtykke til uskiftet bo. På den måde sikrer I hinanden i tilfældet af, at den ene ægtefælle går bort og I ønsker at sidde i uskiftet bo. Men kan I gøre det selv, eller er der behov for en advokat? Læs med og få svarene her Læs mere

Hvad skal handelsbetingelser indeholde?

Handelsbetingelser skal som udgangspunkt beskrive de generelle vilkår og betingelser, som gælder, når en virksomhed sælger produkter eller tjenesteydelser. Handelsbetingelserne beskytter både køber og sælger, og skal derfor tilpasses din virksomheds forretning. Læs med og bliv klogere på, hvad handelsbetingelser skal indeholde, og hvilke lovkrav, der stilles til dem Læs mere

Hvad omfatter Ferieloven?

Ferieloven giver ofte anledning til forvirring. Der gælder forskellige regler, som kan være svære at gennemskue. Du kan her læse om alle de væsentligste regler omkring optjening og afholdelse af ferie for medarbejder Læs mere

Garantier ved virksomhedssalg

Når man sælger en virksomhed, er det et forholdsvis komplekst salg. Derfor gives der typisk en række garantier i forbindelse med salget. Vi beskriver her, hvilke garantier køber og sælger skal give i Legal Desks overdragelsesaftale for virksomhedssal Læs mere

Undersøgelsesmateriale til virksomhedsoverdragelse

Det er en stor beslutning, når man skal købe en virksomhed. Mange af de usikkerheder, der kan følge med virksomhedsoverdragelse, kan du dog fjerne ved at undersøge forud for overdragelsen. I denne artikel forklarer vi, hvad du skal undersøge, når du skal købe eller sælge en virksomhed. Du kan også downloade vores gratis tjekliste, som du finder nederst i dokumente Læs mere

Step-plan for virksomhedsoverdragelse

Når en virksomhed skal overdrages, er der oftest en række trin, der skal følges i salgsprocessen. Vi beskriver her, hvordan processen for en virksomhedsoverdragelse typisk vil forløbe. Læs mere

Nedlukning af virksomhed

Her får du den nødvendige viden om, hvad du skal være opmærksom på, når du lukker dit selskab med betalingserklæring, og en vejledning til hvordan du gør i praksis Læs mere

Hvad er en skatteerklæring/skattekvittance?

Når du skal lukke din virksomhed, vil det ofte være nødvendigt, at indhente en såkaldt skatteerklæring/skattekvittance fra SKAT. Du kan her læse mere om, hvad de indeholder, og hvad du skal gøre for at modtage e Læs mere

Eksempel på arveafkald

Her kan du se et eksempel på, hvordan en aftale om arveafkald kan se ud. Du kan også læse om, hvordan arveafkald udformes hos Legal Des Læs mere

Vejledning oprettelse af holdingselskaber

Hvis du ønsker at stifte en selskabskonstruktion med driftsselskab og holdingselskab, kan du selv gøre det med Legal Desk nemt og billigt. Her finder du vores vejledning til, hvordan du stifter et holdingselskab i praksi Læs mere

Hvad omfatter Funktionærloven?

Funktionærloven beskriver alle de væsentligste vilkår og betingelser for en funktionærs ansættelse i en virksomhed. Du kan her læse mere om Funktionærloven. Læs mere

Hvad sker der til et møde i Fogedretten?

Fogedretten kan virke som lidt af en forvirrende størrelse, uanset om du er blevet indkaldt, eller du skal bruge Fogedrettens hjælp til inddrivelse af penge. Her forklarer vi, hvordan sager om gæld forløber i Fogedretten og hvad du skal være opmærksom på - både som skyldner og kredito Læs mere

Hvem arver, når jeg er ugift?

Arv kan være et tungt og indviklet område at beskæftige sig med, men også svært, fordi der skal tages stilling til nogle store problemstillinger. Ikke desto mindre er det vigtigt at vide, hvordan arven efter dig og din samlever bliver fordelt, hvis en af jer skulle gå bort. Som ugift samlevende er man nemlig mere udsat i arvesager, hvor der ikke er oprettet testamente. Læs mere

Hvem arver, når jeg er enlig?

Der er mange, der enten ikke kender Arveloven eller har misforstået, hvordan arven skal fordeles, når de går bort. Derfor får du her at vide, hvordan Arveloven fordeler arven efter dig som er enlig, og hvad du kan gøre, hvis du ønsker en anden arvefordeling. Læs mere

Rettigheder under graviditet og barsel

Det er almindeligt kendt, at der gælder særlige regler for gravide og nybagte forældre. Men det kan være svært at overskue, hvad gravide og nybagte forældre præcist har krav på på arbejdspladsen. Denne artikel gennemgår de almindelige rettigheder, der gælder for alle nye forældre - før og efter fødsle Læs mere

Overenskomst

Du har måske hørt udtrykket “den danske model” blive omtalt i pressen - ikke mindst i forbindelse med politiske slagsmål om EU og arbejdskraftens frie bevægelighed mellem EU-lande. Men hvad går den danske model egentlig ud på? Det bliver du klogere på i artiklen her Læs mere

Bortvisning og fritstilling

Har man en medarbejder, der har forbrudt sig mod retningslinjer, taget af kassen, udført sit arbejde sløset eller på anden måde har misligholdt sit ansættelsesforhold, kan den eneste løsning være at fjerne medarbejderen fra arbejdspladsen. Men skal det ske i form af bortvisning eller en opsigelse og fritstilling Læs mere

Hvad er særbørn?

I dag findes der en masse forskellige familiekonstellationer, og især sammenbragte familier er ganske udbredt. Lever du i en sammenbragt familie, skal du derfor være opmærksom på, hvordan du bedst muligt sikrer dig og din familie. Her kan du læse om, hvordan børn fra tidligere forhold - særbørn - står stillet juridisk, og hvilke rettigheder de har Læs mere

Advokat i Århus

Hvis du søger en advokat i Århus, forklarer vi her, hvordan du finder den rigtige og hvilke forhold, du bør overveje inden, du tager kontakt til advokaten. Måske er det ligefrem unødvendigt med en advokat, og her tilbyder Legal Desk et penge- og tidsbesparende alternativ Læs mere

Arveregler og Arveloven

Arvereglerne beskriver, hvem der arver efter dig, hvor meget de arver og en række andre arveforhold. Arvereglerne er primært beskrevet i Arveloven, som kan være lidt tung at komme igennem for selv de fleste jurister. Derfor har vi samlet en oversigt her, så du kan finde de nødvendige oplysninger omkring arv hurtigt og nem Læs mere

Hvordan fungerer likvidation?

Hvis et selskab skal opløses, kan dette gøres ved likvidation, hvorefter ejerne fordeler selskabets aktiver mellem sig. Her kan du læse nærmere om, hvad en likvidation er og hvordan den forløber Læs mere

Hvordan fungerer konkurs?

Hvis en virksomhed ikke længere kan betale sine kreditorer, vil virksomheden komme under konkurs. Her kan du læse om forløbet af en konkurs og hvad det betyder for dig, uanset om det er din virksomhed, der skal gå konkurs, eller om du har penge til gode hos en virksomhed, der er gået konkur Læs mere

Hvad koster en ægtepagt?

Prisen for en ægtepagt hos en advokat kan være temmelig høj, alt efter hvad ægtepagten skal indeholde og hvem advokaten er. Legal Desk tilbyder derfor et værdifuldt alternativ til den traditionelle advokat. Her får du priser på ægtepagter, samt en liste over ting, du skal være opmærksom på, hvis du skal benytte en advokat Læs mere

Skal jeg bruge en advokat til at lave et børnetestamente?

Hvis du ønsker at skabe sikkerhed og tryghed for dit barns opvækst, er det en god ide at lave et børnetestamente, der sætter faste rammer for hvem, der skal overtage forældremyndigheden i tilfælde af tragiske hændelser. Der er dog ofte tvivl om, hvorvidt du selv kan lave et børnetestamente eller om det er nødvendigt at hyre en advokat. Læs med her og bliv klogere på dett Læs mere

Skal jeg bruge en advokat til at lave en fuldmagt?

Mange er i tvivl om, hvorvidt de kan lave juridiske dokumenter selv, eller om det er nødvendigt, at have en advokat til at gøre det. Skal du til at lave en fuldmagt, kan det være, at du også er i tvivl om dette. Få svaret he Læs mere

Hvem arver, når jeg er gift?

Arv er for de fleste et tungt og måske også ømtåleligt emne, fordi der skal tages stilling til nogle svære ting. Derudover hersker der desværre en del misforståelser omkring arv generelt, men også hvordan arv fordeles i ægteskaber. Læs med og bliv klogere her, så du kan sikre dig og din familie. Læs mere

Opsigelse af medarbejder

Det er ikke altid nemt at vide, om man kan fyre en medarbejder. Der er faldgruber gemt rundt omkring i lovgivningen, og hvis man overser noget, kan det bliver rigtig dyrt. Denne artikel indeholder en kort beskrivelse af de mest almindelige regler, der gør sig gældende i forbindelse med opsigelse Læs mere

Hvad må arbejdsgiver spørge om til ansættelsessamtalen?

Det er et tilbagevendende problem for mange arbejdsgivere, at de ikke ved, hvad de må spørge om til ansættelsessamtalen og derfor kommer til at jokke i spinaten. I denne artikel beskriver vi faldgruberne for arbejdsgiveren, og de forpligtelser, ansøgere har i forbindelse med ansættelse Læs mere

Vejledning til tinglysning af ægtepagt med fuldmagt

Alle typer af ægtepagter skal tinglyses for at blive gyldige. Hvis den ene ægtefælle ikke har CPR-nummer og NemID, skal ægtepagten tinglyses ved hjælp af tinglysningsfuldmagt. Vi vejleder her i, hvordan du tinglyser med fuldmag Læs mere

Hvilke regler gælder for fyrværkeri?

Måske er du selvudnævnt krudtmester og fyrværkerientutiast, som altid står for indkøb af fyrværkeri til nytårsfesten. Måske er dit forhold til fyrværkeri lidt mere køligt, og du har det egentlig bedst bag en anden festdeltager - eller endnu bedre, bag et vindue. Uanset hvad er der nogle ting, du skal være opmærksom på for at få en sikker oplevelse med fyrværkeri - både som indkøber og tilskuer Læs mere

Quiz: Har du styr på arvereglerne?

Der hersker en del myter og forvirring omkring, hvordan arv fordeles, og hvad arv egentlig omfatter. Læs med her, og bliv bedre rustet til at træffe de rette beslutninger for dig og din familie. Læs mere

Sådan slår du en ægtepagt op på tinglysning.dk

Når I har tinglyst din ægtepagt, er det en god idé efterfølgende at bekræfte, at tinglysningen rent faktisk er gennemført. Med denne vejledning kan I se, hvordan I nemt selv tjekker om jeres ægtepagt er tinglys Læs mere

Fyring under sygdom

Er det muligt at opsige en sygemeldt medarbejder? Og hvad er betingelserne for opsigelsen? I denne artikel beskriver vi reglerne for opsigelse af sygemeldte medarbejdere og de forskellige muligheder og faldgruber der opstår i den forbindels Læs mere

Ændringer i ansættelsesforhold

Er det muligt at ændre i en medarbejders ansættelsesvilkår, når vedkommende først er blevet ansat? I denne artikel beskriver vi de nærmere regler omkring ændring af ansættelsesvilkår. Læs mere

Sådan ændrer du regnskabsår

De fleste ændringer i selskabers forhold kan foretages af ejerne på generalforsamlingen. Der stilles imidlertid yderligere krav, hvis et selskab gerne vil skifte regnskabsår. Læs mere

Hvad er reklamation?

Reklamationsret er den ret forbrugere har til at klage over en vare, der har fejl eller mangler. Vi har her samlet de mest nødvendige informationer til, hvordan du skal forholde dig til reklamationsretten, herunder hvem der har bevisbyrden og forskellen på reklamation og garanti Læs mere

Erhvervslejekontrakt (kommer snart)

En erhvervslejekontrakt bør altid udarbejdes mellem udlejer og lejer i forbindelse med et erhvervslejemål. Kontrakten sikrer begge parter mod misforståelser og konflikter, fordi den bestemmer, hvilke retningslinjer, der skal gælde for udlejningen. Med Legal Desk kan du nemt lave en erhvervslejekontrakt, der medtager alle de vigtige forhold. Læs mere

Hvad er tinglysning?

Der er en række dokumenter, der skal registreres i det offentlige tinglysningssystem for at blive gyldige. Du kan her læse mere om, hvilke dokumenter, der skal tinglyses, hvad det koster i tinglysningsafgift og hvordan du finder oplysninger i tinglysningssystemet. Læs mere

Anmeldelse og betaling af gaveafgift

Når der gives gaver (eller arveforskud) over et vist beløb, skal der betales en gaveafgift til det offentlige. Du kan her læse om, hvordan du i praksis anmelder og betaler gaveafgift til SKAT. Læs mere

Hvad er Statstidende?

Statstidende er en publikation udgivet af det offentlige, som man typisk hører om i forbindelse med dødsfald, konkurser og tvangsauktioner. Her kan du læse lidt mere om Statstidendes funktion, og hvor du kan finde det Læs mere

Reglerne i Hundeloven

Er du hundeejer, eller overvejer du at få en hund, skal du være opmærksom på reglerne, som følger af Hundeloven. Her får du syv områder, du skal være særligt opmærksom på, som hundeeje Læs mere

Ændring af adresse for et selskab

I denne artikel kan du læse om, hvordan du nemt selv ændrer adresse for dit selskab, hvad enten der er tale om et iværksætterselskab (IVS), et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S Læs mere

Forældelsesloven

Forældelsesloven beskriver, hvornår et krav bliver forældet, hvilket betyder, at ens krav bortfalder, medmindre man har afbrudt forældelsen. Du kan her læse mere om, hvornår krav forældes, og hvad du ellers skal være opmærksom p Læs mere

Må jeg låne penge af min virksomhed?

Dit selskab må som udgangspunkt ikke låne penge til dig eller din familie, og du kan få bøder, hvis du gør det. Folketinget har 1. januar 2017 vedtaget nye regler for aktionærlån, og du har derfor mulighed for at låne penge af din virksomhed, hvis du opfylder visse betingelser. Læs mere om, hvad du skal være opmærksom på, inden dit selskab låner penge til ejere eller ledelse. Læs mere

Retshjælp

Med Retshjælp kan du få gratis eller meget billig juridisk rådgivning til nogle typer af sager. Du kan her læse mere om retshjælp, og hvor i Danmark du kan finde retshjælpen. Læs mere

Ejeraftale Eksempel

Her kan du se et eksempel på, hvordan en ejeraftale kan se ud. Du kan også se, hvad Legal Desks ejeraftale indeholder af bestemmelser, og hvordan du selv kan lave en ejeraftale nemt og hurtig Læs mere

Hvad er en lock-up bestemmelse?

En lock-up bestemmelse medfører, at ejere af et selskab ikke må sælge deres ejerandele i selskabet i en vis periode. Du kan her læse mere om, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med lock-up bestemmelse Læs mere

Hvad er en deadlock-klausul?

En deadlock klausul bruges til at løse konflikter i et selskab, der har to ejere, som ejer lige meget hver. Deadlock-klausuler kan sættes sammen på forskellige måder, men du kan her læse om, hvordan den er sat sammen i Legal Desk’s ejeraftal Læs mere

Tjekliste for ny arbejdsgiver

Når du bliver arbejdsgiver, er der en række forhold, som du skal have styr på, såsom forsikringer, SKAT og arbejdspladsvurdering. Legal Desks tjekliste for nye arbejdsgivere giver dig et overblik over, hvad du skal husk Læs mere

Tjekliste for ansættelse af ny medarbejder

Når du ansætter en ny medarbejder i din virksomhed, er der især seks ting, du skal være opmærksom på. Få styr på formalia med vores tjekliste over, hvad du skal huske, når du ansætter en ny medarbejde Læs mere

Hvad er tilbagekøbsret (vesting)?

Tilbagekøbsret er en måde, man som ejer af et selskab, kan forsøge at sikre sig, hvis man vil give ejerandele i form af anparter eller aktier til en medejer. Læs hvordan tilbagekøbsret (vesting) virker og hvordan det kan sammensættes Læs mere

Hvad er et tilsynsråd?

Et tilsynsråd er et kontrolorgan i et selskab. Du kan her læse mere om, hvad tilsynsrådets opgaver er, og hvad forskellen er på et tilsynsråd og en bestyrels Læs mere

Hvad er medsalgsret og medsalgspligt?

Medsalgsret og medsalgspligt er bestemmelser, der giver selskabets ejere henholdsvis ret og pligt til at sælge deres ejerandele i selskabet, hvis der er en vis del af selskabet, der bliver solgt til en tredjemand. Medsalgsret og medsalgspligt indgår i ejeraftalen mellem selskabets ejer Læs mere

Hvad er forkøbsret?

En forkøbsret er en selskabsejers førsteret til at købe ejerandele i selskabet, hvis en anden ejer ønsker at sælge sine ejerandele. Du kan her læse om, hvordan en forkøbsret aftales samt hvordan den udnytte Læs mere

Hvordan slår jeg et selskab op?

CVR-registeret indeholder en lang række væsentlige oplysninger om alle danske virksomheder. Du kan her læse, hvordan du slår virksomheder op i CVR-registeret samt hvordan du kan ændre dine egne oplysninge Læs mere

Hvad er en konventionalbod?

En konventionalbod er et fastsat beløb, der skal betales, hvis en part overtræder vilkårene i en kontrakt. Den bruges ofte i kontrakter, hvor et økonomisk tab ved overtrædelse kan være svært at dokumenter Læs mere

Hvad er gældssanering?

Gældssanering er muligheden for at få nedsat eller helt eftergivet sin gæld. Man skal som skyldner opfylde en række betingelser for at kunne modtage gældssanering, som du kan læse mere om her. Du kan også læse om, hvordan du søger om gældssanering. Læs mere

Hvad er en dirigent?

En dirigent er ansvarlig for gennemførelsen af et selskabs generalforsamling. Du kan her læse mere om, hvem der kan være dirigent, og hvad dennes rolle er under en generalforsamling. Du kan selv lave beslutningsreferater for en generalforsamling med Legal Des Læs mere

Hvordan laver man en kontant kapitalforhøjelse?

Hvis du ønsker at lave en kapitalforhøjelse ved indskud af kontanter i dit selskab, er der flere juridiske krav og praktiske ting, du skal have styr på. I denne artikel forklarer vi, hvordan du selv kan gennemføre en kontant kapitalforhøjels Læs mere

Sådan registrerer du dit selskab på Virk.dk

Alle kapitalselskaber skal registreres hos Erhvervsstyrelsen via Virk.dk senest 2 uger efter stiftelsen for at blive gyldige. Legal Desk tilbyder både gør-det-selv vejledninger, hvor du selv kan registrere dit selskab eller du kan få os til at ordne det med Legal Desk Registrereingsservic Læs mere

Hvornår er aftaler juridisk gyldige?

Der eksisterer mange myter om, hvornår en aftale eller et dokument er juridisk gyldigt. I denne artikel kan du læse om, hvilke krav der skal opfyldes for, at en aftale er juridisk gyldig, og hvilke vilkår du skal være opmærksom på, når du laver aftaler/dokumente Læs mere

Hvad er en egen-erklæring?

En egen-erklæring er et dokument, som skal laves, hvis man ønsker at stifte et IVS uden at skulle involvere advokat eller revisor. Du kan nemt og hurtigt selv lave de nødvendige dokumenter (inklusiv egen-erklæring) til stiftelse af IVS med Legal Des Læs mere

Hvad er anparter og aktier?

I denne artikel forklarer vi nærmere, hvad begreberne anparter og aktier dækker over. Du kan også læse om, hvordan du selv nemt kan stifte et selska Læs mere

Rykkerskrivelser

Hvis du har udstedt en regning til en kunde, som ikke er blevet betalt, kan det blive nødvendigt at sende en rykker. Her kan du læse om, hvornår du kan sende en rykkerskrivelse - og hvor meget du kan kræve renter og gebyrer. Det er gratis at lave en rykkerskrivelse med Legal Des Læs mere

Hvad er en kundeklausul?

En kundeklausul er en aftale mellem en arbejdsgiver og en medarbejder omhandlende, at medarbejderen ikke må have kontakt med visse kunder i en periode efter sin fratræden fra virksomhede Læs mere

Online testamente

Hvad er fordelen ved at lave et testamente online, og er det overhovedet juridisk gyldigt? I denne artikel forklarer vi nærmere, hvordan du nemt og hurtigt selv kan lave dit testamente online med Legal Des Læs mere

Hvad er en konkurrence-klausul?

En konkurrenceklausul er en aftale mellem en arbejdsgiver og en medarbejder om, at medarbejderen ikke må være ansat i eller i øvrigt beskæftige sig med konkurrerende virksomhed efter sin fratrædelse. Du kan her læse om, hvornår og hvordan en konkurrenceklausul kan håndhæve Læs mere

Hvad skal vedtægter indeholde?

Vedtægter er selskabets regler for, hvad der skal gælde internt i et selskab. I denne artikel forklarer vi, hvilke bestemmelser og oplysninger, som selskabets vedtægter som minimum skal indehold Læs mere

Eksempel på vedtægter

Du kan i denne artikel læse om, hvad vedtægter er og se et eksempel på et sæt vedtægter til et kapitalselskab. Hvad enten du bare vil lave nye vedtægter til dit eksisterende selskab eller stifte et helt nyt selskab, kan du nemt gøre det med Legal Des Læs mere

Hvad kan jeg gøre til særeje?

Der opstår til tider tvivl om, hvad man præcist kan gøre til særeje med en ægtepagt. Vi vil i denne artikel beskrive nærmere, hvilke ting du kan - og hvilke ting du ikke kan - gøre til særeje med en ægtepag Læs mere

Hvordan ændrer man vedtægter?

Der vil ofte ske ændringer i et selskab i løbet af dets levetid. Nogle af disse ændringer vil kræve, at selskabets vedtægter tilpasses. I denne artikel forklarer vi, hvordan du selv kan ændre selskabets vedtægter korrekt og lovlig Læs mere

Hustrubidrag

Når ægtefæller bliver separeret eller skilt, kan den ene ægtefælle risikere, at skulle betale den anden ægtefælle et månedligt beløb fremadrettet, dette kaldes også for ægtefællebidrag/hustrubidrag. I denne artikel forklarer vi, hvad et hustrubidrag er, og hvad den typiske størrelse på hustrubidraget e Læs mere

Hvordan udbetaler man penge fra sit selskab?

Formålet med et selskab er at tjene penge, men hvordan kan du som ejer udbetale penge fra dit selskab til dig selv? I denne artikel forklarer vi, hvordan du kan udbetale penge fra dit selskab til dig selv samtidigt med, at du overholder loven. Læs mere

Ændring af ledelse i selskab

Hvis der skal ændres i ledelsen i enten et iværksætterselskab, anpartsselskab eller aktieselskab, er der juridiske krav til, hvordan dette skal gøres. Herudover skal der udarbejdes nogle dokumenter, der er nødvendige for den lovpligtige registrering ved Erhvervsstyrelsen. Læs mere

Hvad er et moderselskab?

Et moderselskab er et selskab, der har bestemmende indflydelse over et andet selskab. I denne artikel forklarer vi nærmere, hvad et moderselskab er, og hvilke betingelser der gælder, for at et selskab kan kaldes et moderselska Læs mere

Hvad er en generalforsamling?

Alle selskaber skal afholde en generalforsamling hvert år, men hvad er en generalforsamling egentlig? I denne artikel beskrives det nærmere, hvad en generalforsamling er, hvad forskellen er på en ordinær og ekstraordinær generalforsamling og hvordan du selv kan lave beslutningsrefera Læs mere

Kan gæld være særeje?

Vi får ofte spørgsmålet, om man kan vælge at gøre gæld til særeje, så den ikke skal deles i tilfælde af skilsmisse eller dødsfald. Der blev indført nye regler den 1. januar 2018, hvor det er muligt at lave særeje for gæld, hvilket du kan læse mere om i denne artikel Læs mere

Arv og Pension

Dine pensioner og livsforsikringer udgør ofte en betydelig sum penge, men har du styr på, hvem der arver dem, hvis du skulle gå bort? I denne artikel forklarer vi, hvem der arver dine pensioner og livsforsikringer, hvis du skulle gå bor Læs mere

Børnebidrag

I denne artikel kan du læse om de satser, regler og fradrag, der gælder for børnebidrag. Du kan også læse om, hvordan et børnebidrag bliver forhøjet og hvilke andre muligheder for bidrag, der findes. Læs mere

Børnetestamente Eksempel

Med Legal Desk kan du lave dit børnetestamente online nemt og hurtigt. Du kan her se et eksempel på et børnetestamente og læse om hvad det indeholde Læs mere

Ægtepagt Eksempel

Du kan her se et eksempel på, hvordan en ægtepagt kan se ud. Du kan også se, hvordan du selv kan lave en ægtepagt online ved at bruge Legal Desk’s formula Læs mere

Testamente Eksempel

Med Legal Desk kan du lave dit eget testamente nemt og hurtigt. Du kan her se et eksempel på et testamente og hvad det indeholde Læs mere

Bodel og Boslod

Bodel og boslod er begreber, man ofte møder i forbindelse med arv og ægteskab, men hvad betyder de egentlig? I denne artikel forklarer vi om de to begrebe Læs mere

Særeje for virksomhed

Hvis du er gift og ejer en virksomhed, kan det være en god idé at gøre din virksomhed til dit særeje, da det ellers kan have store konsekvenser for både dig og virksomheden, hvis du bliver separeret eller skilt fra din ægtefæll Læs mere

Separation og skilsmisse

Du kan selv søge om separation og skilsmisse online. I denne artikel kan du læse om, hvad forskellen er på henholdsvis separation og skilsmisse, hvad de juridiske konsekvenser er dertil Læs mere

Vejledning til oprettelse af tinglysningsfuldmagt

Hvis du skal tinglyse et dokument på vegne af en anden person - f.eks. hvis personen er udlænding - skal der oprettes en tinglysningsfuldmagt. Du kan her læse, hvordan en tinglysningsfuldmagt oprettes og registreres Læs mere

Hvad er et interessentskab?

Et interessentskab (eller I/S) er en virksomhedsform, der på mange måder er en slags enkeltmandsvirksomhed for flere personer. I denne artikel forklarer vi nærmere, hvordan du stifter et interessentskab og de vigtigste regler for drift af denne virksomhedstype Læs mere

Hvad koster et testamente?

Prisen for et testamente hos en advokat kan veksle meget alt efter advokaten og testamentets omfang. Udover prisen for udarbejdelse af testamentet, skal du også være opmærksom på, at der er omkostninger forbundet med at gøre det gyldig Læs mere

Udbytte

Udbytte (også kendt som dividende) er, når et selskab giver en del af sit overskud tilbage til ejerne. I det følgende vil vi forklare, hvornår et selskab kan udbetale udbytt Læs mere

Hvad er en koncern?

En koncern er en økonomisk sammenslutning af selvstændige selskaber. I det følgende forklarer vi, hvornår flere selskaber bliver til en koncern og hvad konsekvenserne er for selskaber, der er koncernforbundn Læs mere

Ny klageinstans og krav ved e-handel i EU

Der er vedtaget nye regler for klager ved online salg til forbrugere i EU. Det giver nye muligheder for dig som forbruger, og medfører nye krav til dig, der sælger varer eller tjenesteydelser over internettet. Du kan i det følgende læse mere om de nye regler og hvad de betyde Læs mere

Ejerbog

Det er et krav, at der føres ejerbog i iværksætterselskaber (IVS), anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S). Ejerbogen er en opdateret oversigt over samtlige ejere i selskabet. Læs mere

Hvad er tvangsarv?

Arveloven og reglerne om tvangsarv betyder, at du ikke frit kan vælge, hvem der skal arve efter dig. Nogle arvinger har krav på at modtage en vis arv, og dette kaldes tvangsarv. Men hvem er omfattet af tvangsarven og hvor meget af arven er tvangsarv? I denne artikel forklarer vi om tvangsarv og konsekvenserne hera Læs mere

Hvordan laver jeg gave eller arv til særeje for mine børn?

Der er mange, der ønsker at gøre enten arv eller gave til særeje for deres børn, så den ikke skal deles i tilfælde af separation eller skilsmisse (og død alt efter omstændighederne). I denne artikel forklarer vi, hvordan du kan gøre dette og hvad du skal være opmærksom p Læs mere

Forældremyndighed

Som forældre har man et juridisk ansvar for sit barn i form af ens forældremyndighed. I denne artikel forklarer vi nærmere om, hvad forældremyndighed er og hvad den indebærer. Du kan også læse om, hvad der sker, hvis I som forældre går fra hinanden eller en forælder går bor Læs mere

Hvad er et legat?

Når du laver et testamente, kan du vælge, at en person eller velgørende forening skal arve et bestemt beløb eller en bestemt genstand ved at indsætte et såkaldt legat i dit testamente. Du kan her læse om, hvad det betyder at være legatmodtager, hvornår det kan være en fordel for dig at oprette et legat, og hvordan et legat oprette Læs mere

Støt et godt formål og giv mere til dine arvinger!

Det kan umiddelbart lyde som en selvmodsigelse, at du både kan støtte et godt formål med en del af din arv og samtidigt sørge for, at dine arvinger vil modtage en større arv. Dette kan dog i visse tilfælde lade sig gøre med den såkaldte 30 % løsnin Læs mere

Kan jeg ophæve særeje?

Der kan være forskellige grunde til, at I ønsker, at ophæve jeres særeje, og i stedet ønsker at have formuefællesskab (fælleseje). Vi forklarer i denne artikel, hvornår du kan ophæve særeje og hvordan du gør det. Læs mere

Ægtepagt med en udlænding - hvad skal man overveje?

Det er ikke usædvanligt, at vi møder og ønsker at gifte os med folk, der ikke er danske statsborgere. I denne artikel kan du læse, hvilke juridiske regler du skal være opmærksom på, hvis du gifter dig med en udlænding Læs mere

Hvorfor skal jeg lave en ægtepagt, når jeg ejer en virksomhed?

Hvis du ejer eller er medejer af en virksomhed, kan det være en god ide, at oprette en ægtepagt, der gør dine ejerandele i virksomheden til dit særeje. Dette er specielt en fordel, hvis der er flere ejere i virksomheden. I denne artikel forklarer vi, hvorfor det er en god ide og hvordan man gør. Læs mere

Hvad er tinglysningsafgiften for en ægtepagt?

Når I har lavet jeres ægtepagt, skal I tinglyse den i tinglysningsrettens IT-system. Det er et krav for, at ægtepagten bliver gyldig. Vi forklarer i denne artikel lidt nærmere om, hvad tinglysning er og hvor meget I skal betale i afgif Læs mere

Skal en ægtepagt altid tinglyses?

For at en ægtepagt bliver gyldig skal den altid tinglyses. Det er altså ikke nok, at ægtefællerne bare skriver under. I denne artikel forklarer vi nærmere om kravene til tinglysningen og tinglysningsafgifte Læs mere

Hvordan ændrer man en ægtepagt?

To ægtefæller kan, hvis de er enige om dette, beslutte at ændre en tidligere indgået ægtepagt. I denne artikel forklarer vi, hvordan I kan ændre jeres eksisterende ægtepag Læs mere

Hvordan ophæver man en ægtepagt?

Der kan være mange grunde til at oprette en ægtepagt med særeje, men det kan ske at man senere ombestemmer sig og ikke længere vil have særeje. I denne artikel forklarer vi, hvordan du kan annullere din ægtepagt. Læs mere

Hvordan bliver man gift?

Udover de mange overvejelser, I sikkert har i forhold til selve fejringen af jeres bryllup eller vielse, er der også en række praktiske ting, der skal være på plads for, at I kan blive ægtefæller. Vi gennemgår her de juridiske forberedelser i forbindelse med bryllup eller vielse. Læs mere

Hvad er et notartestamente?

Notartestamente er en bestemt type testamente. I denne artikel vil vi forklare lidt nærmere om, hvad et notartestamente er og hvad du skal være opmærksom p Læs mere

Hvad er et vidnetestamente?

Vidnetestamente er en bestemt type testamente. I denne artikel vil vi forklare lidt nærmere om, hvad det er og hvad du skal være opmærksom på i forhold til andre typer testamente Læs mere

Hvordan omregistrerer jeg min bil?

Når du har købt eller solgt en brugt bil eller motorcykel, er det vigtigt, at salget bliver registreret i det offentlige motorregistrer. I denne artikel forklarer vi, hvordan du selv kan registrere ændring af ejerforholdene for motorkøretøje Læs mere

Hvad er et vitterlighedsvidne?

Nogle juridiske dokumenter skal underskrives af vitterlighedsvidner - men hvad er vitterlighedsvidner og hvorfor er de nogle gange nødvendige? Læs med og få svarene he Læs mere

Hvilket efternavn skal bruges i ægtepagten?

Der er mange, der vælger at skifte efternavn, når de bliver gift. Det skaber til tider lidt forvirring i forhold til, hvilket efternavn I skal bruge i en ægtepagt, hvis ægtepagten bliver lavet før brylluppet og navne-ændringen endnu ikke er sket. I denne artikel forklarer vi, hvordan dette forhold skal håndtere Læs mere

Hvad er en funktionær?

Funktionærer er en særlig type af medarbejdere, der er omfattet af Funktionærloven og den beskyttelse, den giver medarbejderen i forbindelse med sygdom, opsigelse m.v. Vi vil i denne artikel forklare nærmere, hvad en funktionær er, og hvad du skal være opmærksom på. Læs mere

Vejledning: Registrering af ophør af virksomhed

Hvis du ønsker at lukke din virksomhed, kan du gøre det på to måder. Du kan enten gøre det ved likvidation eller ved betalingserklæring. I denne artikel vejleder vi dig til at registrere din virksomheds ophør gennem betalingserklæring Læs mere

Vejledning: Bekræftelse af selskabskapital

Det er blevet nemt at registrere dit selskab online, og du behøver hverken hjælp fra advokat eller revisor længere. Det er dog fortsat et krav, at indbetalingen af selskabskapitalen bekræftes af en anden end stifteren. Dette gælder selskabstyperne ApS og A/S Læs mere

Direktion eller bestyrelse?

Alle selskaber har en ledelse, der er ansvarlig for selskabets drift. Den øverste ledelse kan være enten en direktion eller en bestyrelse. I denne artikel forklarer vi, hvad en direktion og bestyrelse er og forskellen på de to. Vi forklarer også, hvad man skal overveje, når man skal vælge ledelsestype Læs mere

Vejledning: Registrering af iværksætterselskab (IVS)

Når du stifter et iværksætterselskab (IVS), skal stiftelsen registreres i Erhvervsstyrelsens IT-system. Det er kun gennem registreringen, at selskabet bliver gyldigt, hvorefter du modtager dit CVR-nummer (momsnummer). Vi vil gerne gøre det lettere for dig, og vi har derfor her lavet en udførlig guide til, hvordan du får registreret dit iværksætterselskab (IVS Læs mere

Sådan registrerer du selskabs-ændringer på Virk.dk

Når man foretager visse ændringer i et selskab, såsom en ny ledelse, adresse eller ændring af vedtægter, skal det registreres hos Erhvervsstyrelsen. I denne artikel hjælper vi dig til at kunne registrere ændringerne selv. Vi har gjort det lettere for dig ved at tilføje skærmbilleder af registreringsprocessen til guiden, så du kan følge med - skridt for skridt. Læs mere

Hvordan gennemføres en generalforsamling?

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i et selskab, hvor selskabets ejere mødes og kan få information og indflydelse på selskabets forhold. På selskabets ordinære årlige generalforsamling godkender generalforsamlingen årsrapporten, disponerer over selskabets overskud eller underskud og vælger selskabets ledels Læs mere

Skal mit årsregnskab revideres?

Alle selskaber skal hvert år indsende årsregnskab til Erhvervsstyrelsen. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at du skal have en revisor. I det følgende forklarer vi, hvornår du er forpligtet til at få dit årsregnskab revidere Læs mere

Hvordan indberetter du dit selskabs årsregnskab?

Når dit selskab har afsluttet regnskabsåret, skal der udarbejdes et årsregnskab (også kaldet årsrapport). Årsregnskabet skal godkendes på generalforsamlingen og indberettes til Erhvervsstyrelsen. I denne artikel beskriver vi, hvordan du gør dett Læs mere

Hvem arver efter mig?

Det er Arveloven, der bestemmer, hvem der arver efter dig, hvis du ikke har oprettet et testamente. Denne artikel giver et overblik over den almindelige arvefølge efter love Læs mere

Hvad er formuefællesskab?

Når du bliver gift, får dig og din ægtefælle automatisk formuefællesskab. Formuefællesskab er derfor et begreb, som alle ægtefæller bør kende. I denne artikel forklarer vi derfor, hvad formuefællesskab er, hvilke konsekvenser det har og hvilke muligheder, I har for at fravælge formuefællesska Læs mere

Hvad er gaveafgift?

Når du giver eller modtager gaver, kan det i visse tilfælde være forbundet med en skat i form af en gaveafgift, der skal betales til det offentlige. Du kan her læse nærmere om reglerne om gaveafgift, og hvordan du håndterer det i praksi Læs mere

Hvad er uskiftet bo?

I denne artikel kan du læse om, hvad uskiftet bo er, hvornår du kan sidde i uskiftet bo og hvordan du praktisk gør, hvis du vil side i uskiftet b Læs mere

Vejledning til tinglysning af ægtepagt

En ægtepagt skal altid tinglyses i det offentlige tinglysningssystem for at blive gyldig. Her vejleder vi dig, så du selv kan tinglyse din ægtepagt på tinglysning.dk - nemt og hurtig Læs mere

Vejledning til notar

Det er en god tommelfingerregel, at ensidige erklæringer (såsom testamenter og fuldmagter) underskrives foran en notar for at undgå tvivl omkring underskriftens gyldighed. I artiklen her får du svar på, hvor du finder en notar og hvordan du i praksis gør brug af en notar Læs mere

Forrige side
Næste side
0 resultater fundet

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler