Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

22. november 2021

Anmeldelse og betaling af gaveafgift

Når der gives gaver (eller arveforskud) over et vist beløb, skal der betales en gaveafgift til det offentlige. Du kan her læse om, hvordan du i praksis anmelder og betaler gaveafgift til SKAT.

Hvordan anmelder jeg gaveafgift til SKAT?

Hvis du har modtaget en gave over det afgiftsfri beløb, skal gaveafgiften anmeldes til SKAT. Det gøres ved at udfylde SKATs blanket for gaveafgift som du finder her. Du skal være opmærksom på, at der er to forskellige blanketter alt efter, om det er en kontant gave eller en gave i andet end kontanter. Blanketten skal udfyldes og sendes til følgende adresse:

SKAT
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

Hvis du har udarbejdet et gavebrev, hvilket anbefales, skal det vedlægges blanketten og medsendes til SKAT. Du kan lave og læse mere om gavebreve her.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

video

Hvornår skal jeg anmelde og betale gaveafgiften?

Gaveafgift skal anmeldes og betales senest 1. maj i året efter det kalenderår gaven er modtaget. Hvis du anmelder og betaler gaveafgift for sent - altså efter 1. maj - skal der betales renter til SKAT.

Hvis enten gavegiveren eller gavemodtageren dør inden fristen beskrevet ovenfor, skal gaveafgiften anmeldes og betales til SKAT senest otte uger efter dødsfaldet af enten gavegiver eller gavemodtager.

Eksempel: Mathilde modtager en større pengegave fra sin mormor Hanne den 13. februar 2016. Fristen for anmeldelse og indbetaling af gaveafgift er derfor den 1. maj 2017. Hvis Hanne derimod afgår ved døden den 4. juni 2016, skal gaveafgiften anmeldes og betales senest den 4. august 2016 (8 uger efter).

Hvem er ansvarlig for anmeldelse og betaling af gaveafgift?

Det er gavemodtageren, der hæfter for gaveafgiften, men hvis gavemodtageren ikke betaler gaveafgiften, vil gavegiveren også hæfte for gaveafgiften. Du skal være opmærksom på, at blanketten for gaveafgift skal underskrives af begge parter. Der er ikke noget krav om, hvem der indsender blanketten, hvorfor den kan indsendes af både gavegiver, gavemodtager eller en tredjepart.

Hvis det er gavegiver, der betaler gaveafgiften, vil gaveafgiften ikke blive lagt oven i det gaveafgiftspligtige beløb. Hvis gavemodtageren derimod betaler gaveafgiften, skal han eller hun betale afgift af hele det beløb, der er modtaget som gave. Hvis gavegiver betaler gaveafgiften, bliver den samlede udgift til gave og afgift altså en lille smule mindre, end hvis det er gavemodtager der betaler.

Hvordan indbetaler jeg gaveafgift til SKAT?

Gaveafgiften skal indbetales i forbindelse med indsendelsen af blanketten til SKAT. Gaveafgiften kan overføres enten gennem din bank eller din netbank. De nærmere betalingsoplysninger og instruktioner følger af blanketten til SKAT. 

Legal Desk i medierne

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder