Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

08. januar 2020

Barselsregler

Barselsloven kan være svær at gennemskue. Hvor mange ugers barsel har du og din partner ret til, hvad er reglerne for løn under barsel, og hvilke barselsregler er der for offentligt ansatte? Dette er blot nogle af de spørgsmål, som vi besvarer i denne artikel.

Hvad er barselsorlov?  

Ifølge Barselsloven har alle mødre ret til at holde fri senest fire uger før termin (graviditetsorlov) og i 14 uger efter fødslen. Fædre/medmødre har ret til at holde to ugers fri umiddelbart efter fødslen (læs længere nede i artiklen, hvilke regler der gælder for offentligt ansatte). Den orlov, som forældre kan tage efter fødslen, kaldes for barselsorlov. Bemærk, at du senest tre måneder før termin skal fortælle din arbejdsgiver, hvornår du forventer at føde, og om du vil gå på barselsorlov før fødslen.

Hvad er forældreorlov?

Når barselsorloven er slut, har begge forældre ret til hver at holde 32 uger såkaldt forældreorlov. Du kan som mor først påbegynde dine 32 ugers forældreorlov efter udløbet af dine 14 ugers barselsorlov.

Begge forældre har ret til at forlænge forældreorloven med enten otte eller 14 uger. Det er altså ikke muligt at forlænge forældreorloven med et andet antal uger end henholdsvis otte eller 14 uger. Det er således muligt at holde op til 46 ugers forældreorlov i alt. Hvis den ene forælder ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet, kan vedkommende kun forlænge forældreorloven med otte uger. Det kræver ikke nogen godkendelse fra din arbejdsgiver, hvis du senest otte uger efter fødslen meddeler, at du ønsker at forlænge din forældreorlov.

Fædreorlov

Som far/medmor har du ret til at afholde to ugers fædreorlov op til 14 uger efter fødslen. Hvordan, hvor og hvornår du afholder de 14 dages fædreorlov, aftales mellem dig og din arbejdsgiver. Er du til gengæld ledig, skal de 14 dages fædreorlov afholdes lige efter fødslen. Moderen kan ikke overtage fædreorloven.

Udskydelse af forældreorlov

Barselsloven giver den ene af forældrene ret til at udskyde mindst otte uger og højst 13 uger af forældreorloven til et senere tidspunkt. Dog skal den udskudte forældreorlov afholdes, inden barnet fylder ni år. Når den udskudte forældreorlov senere afholdes, skal den afholdes i en sammenhængende periode.

Du har også mulighed for at lave en såkaldt aftalebaseret udskydelse. Dette betyder, at du indgår en aftale med din arbejdsgiver om, at du udskyder din forældreorlov til et senere tidspunkt. Du kan således udskyde helt op til 32 uger af forældreorloven.

Sådan virker Legal Desk. Artiklen fortsætter under videoen. 

video

Løn under barselsorlov

Mødre, der er omfattet af Funktionærloven, har ret til halvdelen af deres almindelige løn under barselsorloven i fire uger før termin og indtil 14 uger efter fødsel. Dette er den eneste periode, hvor medarbejdere har et lovkrav på løn under barsel. Medarbejderen kan have ret til fuld løn eller løn i en større del af barsel- og forældreorloven, hvis dette fremgår af ansættelseskontrakten eller af gældende overenskomst. Vær opmærksom på, at der gælder andre krav på løn under barsel for offentligt ansatte. Læs mere om det længere nede i artiklen.

Hvad er barselsdagpenge?

Hvis du inden din barsel har haft en tilknytning til arbejdsmarkedet, har du ret til barselsdagpenge. Barselsdagpenge er en offentlig ydelse, som skal give økonomisk sikkerhed, hvis du ikke modtager løn under din barsel. Hvis barselsdagpengene overstiger det, som du får udbetalt i løn under barselsorloven, har du ret til differencen mellem lønnen og barselsdagpengene.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige betingelser for retten til barseldagpenge for selvstændige erhvervsdrivende og studerende. Du bør i disse tilfælde kontakte Udbetaling Danmark for nærmere vejledning omkring dine rettigheder.

Hvor meget kan du modtage i barselsdagpenge?

Det præcise beløb, du kan modtage i barselsdagpenge, afhænger af mange faktorer, herunder om du er lønmodtager, ledig, selvstændig eller studerende, samt antallet af timer du arbejder om ugen, og hvad din timeløn er. Du kan dog højst modtage 4.405 kr. (2020) om ugen før skat, uanset hvilken kategori du hører under.

Hvor mange uger kan du få barselsdagpenge?

Mødre har ret til barselsdagpenge i de fire uger før og 14 uger efter fødslen, og fædre/medmødre har ret til barselsdagpenge i de to uger umiddelbart efter fødslen.

Derudover har forældre tilsammen ret til barselsdagpenge i 32 uger. Det betyder, at hvis mor modtager barselsdagpenge i 20 ugers barsel (forældreorlov) efter udløbet af de 14 ugers barselsorlov, så kan far/medmor kun få barselsdagpenge i 12 uger udover de første to uger lige efter fødslen.

Hvis du eller din partner har valgt at forlænge forældreorloven til enten 40 eller 46 uger, har I stadig kun ret til barselsdagpenge i 32 uger. I kan dog vælge at nedsætte udbetalingen af barselsdagpengene, så de bliver udbetalt i løbet af hele perioden. Det betyder, at 32 ugers barselsdagpenge, som I har ret til under forældreorlov, bliver betalt over 40 eller 46 uger i stedet.

Det er vigtigt, at din arbejdsgiver melder dit fravær til Udbetaling Danmark, da det er en betingelse for, at du kan få udbetalt dine barselsdagpenge. Dette gælder også selvom du ikke modtager løn i orlovsperioden.

Arbejdsgiver kan få refunderet lønnen

Hvis arbejdsgiver udbetaler løn i hele eller en del af orlovsperioden, har arbejdsgiver ret til at få refunderet den del af lønnen, der svarer til de barselsdagpenge, som medarbejderen ville have fået udbetalt, hvis ikke medarbejderen havde modtaget løn i orlovsperioden.

Barselsdagpengene kan søges refunderet hver måned, hvert kvartal eller samlet efter udløbet af barselsorloven. For at få pengene refunderet, er det dog et krav, at medarbejderen har modtaget lønnen, inden den ønskes refunderet.

Hvis du modtager løn under din forældreorlov og har valgt at forlænge perioden, skal du huske at få det godkendt af din arbejdsgiver. Det skyldes, at din arbejdsgiver vil få refunderet en mindre del af din løn, fordi barselsdagpengene fordeles henover en længere periode og derfor er mindre.

Arbejdsgiver kan også søge Barselsfonden om at få refunderet løn til en medarbejder på barsel, og dermed få refunderet et højere beløb, end beløbet svarende til barselsdagpengene.

Barselsregler for offentligt ansatte

Hvis du er ansat i det offentlige (kommunalt, regionalt eller statsligt), er dine rettigheder i forbindelse med barsel lidt anderledes på nogle områder. Hvis du eller din partner er offentligt ansat gælder følgende:

  • Du har som mor ret til fuld løn under din graviditetsorlov i otte uger (seks uger for statsansatte) før fødslen og i din barselsorlov i 14 uger efter fødslen

  • Du har som far/medmor ret til fuld løn under din barselsorlov i to uger efter fødslen (skal afholdes inden for de første 14 uger efter fødslen)

  • Mor har ret til 12 ugers forældreorlov med fuld løn, og far har ret til 13 ugers forældreorlov med fuld løn. Hvis begge forældre arbejder under samme barselsaftale (for eksempel hvis I er ansat under samme overenskomstforhold), kan I dog kun få fuld løn i 19 uger tilsammen. I dette tilfælde har mor ret til seks uger med fuld løn, og far har ret til syv uger med fuld løn, og derudover kan I selv bestemme fordelingen af de resterende seks ugers fuld løn

  • Du skal som mor lægge din forældreorlov i forlængelse af barselsorloven. Som far kan du lægge dit forældreorlov, når du vil - dog skal det afholdes inden barnet fylder 46 uger

Særlig beskyttelse af medarbejdere på barsel

Der gælder en særlig opsigelsesbeskyttelse for gravide medarbejdere og medarbejdere, der afholder barsels- eller forældreorlov. Det betyder, at en opsigelse ikke må være hverken helt eller delvist begrundet i medarbejderens afholdelse af orlov. Læs mere om beskyttelsen i vores artikel om rettigheder under graviditet.

 

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv