Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

10. januar 2024

Bilsyn

Som bilejer er det lovpligtigt at få synet sin bil. Bilsynet sikrer, at bilens sikkerheds- og miljømæssige forhold er i orden. I denne artikel kan du blandt andet få styr på, hvor ofte din bil skal til syn, hvad resultaterne i synsrapporten betyder, samt hvad du skal gøre, hvis du ikke ønsker at syne din bil.

Hvad er et bilsyn?  

Alle personbiler skal gennemgå et bilsyn for at være lovlige at køre i. Dette kaldes også for et periodisk syn. En almindelig personbil skal til periodisk syn fire år efter, at bilen blev indregistreret første gang. Herefter skal bilen synes hvert andet år. Hvis der er foretaget større ændringer ved bilen, såsom ændringer ved styretøj, bremser, motor og lignende, skal bilen også synsgodkendes.

Hvad bliver tjekket ved et bilsyn?

Et bilsyn skal sikre, at bilens sikkerheds- og miljømæssige forhold er i orden. Dette indebærer blandt andet:

  • Sikkerhedsmæssige forhold: Kontrol af køretøjets styreapparat, bremser, dæk, lygter, signalapparat, reflekser og bærende dele såsom hjulophæng og støddæmpere

  • Miljømæssige forhold: Kontrol af køretøjets røg-, kulilte- og støjudledning

Indkaldelse til bilsyn

Når din bil skal til periodisk syn, sender Færdselsstyrelsen en indkaldelse til dig otte uger inden synsfristen. Du modtager din indkaldelse elektronisk i din e-boks. Det er dit eget ansvar at bestille en tid til periodisk syn hos en synshal. Hvis du ikke får synet din bil inden for synsfristen, får du en bøde på 2.000 kr. (2024).

Hvad koster et periodisk syn?

Du skal selv betale for at få synet din bil. Der er ikke nogen fast pris for, hvad et bilsyn koster. Det er derfor op til synshallerne at fastsætte prisen for syn og omsyn.

Hvad er en synsrapport?

Bilsynet bliver afsluttet ved, at du modtager en såkaldt synsrapport af synshallen. Synsrapporten viser resultatet fra synet. Der findes fire mulige resultater i synsrapporten:

  • Godkendt: Der er ikke fundet fejl, og køretøjet er lovligt at anvende

  • Betinget godkendt: Der er fundet fejl, der skal repareres. Du har selv ret til at reparere fejlene uden krav om omsyn. Bemærk dog, at bilen først er lovlig at anvende, når fejlene er lavet

  • Kan godkendes efter omsyn: Der er fundet fejl, der skal repareres, før bilen kan godkendes. Der skal føres kontrol af, at disse fejl er repareret, hvilket sker til et omsyn. Omsynet skal ske inden for 33 kalenderdage, før bilen er lovlig at anvende

  • Køretøjet er ikke godkendt: Der er fundet væsentlige fejl. Synshallen videregiver informationerne til Køretøjsregisteret, der sender en besked til politiet. Politiet vil herefter inddrage køretøjets nummerplader

Hvis du ikke vil syne din bil

Du skal have din bil synet, hvis du vil anvende den. Hvis du ikke ønsker at syne din bil, betyder det derfor, at du ikke må køre i bilen på offentlige veje. Du skal derfor afmelde bilen i SKATs Køretøjsregister (Motorregisteret). Du afmelder din bil i Køretøjsregisteret ved at aflevere dine nummerplader hos en godkendt nummerpladeoperatør eller hos et af SKATs motorcentre.

Syn ved køb af brugt bil

Hvis du køber en brugt bil, der ikke er registreret i Køretøjsregisteret, og derfor ikke har nummerplader, skal bilen gennemgå et registreringssyn, før den kan få nummerplader på igen. Hvis det dog er under et år siden, at bilen blev synet sidst, behøver den ikke et registreringssyn.

Fristen for periodisk syn forlænges ikke ved ejerskifte. Når du køber en brugt bil, vil det fremgå af ejerskiftekvitteringen, hvornår bilen skal synes igen. Du får en ejerskiftekvittering, når du registrerer ejerskiftet i Køretøjsregisteret.

Syn af andre køretøjer

Hvis du har en motorcykel, en scooter eller en knallert, skal den ikke synes. Du kan dog komme ud for, at disse køretøjer skal synes ved ejerskifte. Hvis du bruger din motorcykel til udlejning eller øvelseskørsel, skal den synes hvert 2. år.

Lastbiler, påhæng til køretøj på over 3.500 kg., udrykningskøretøjer, taxaer, busser og lignende køretøjer skal til et periodisk syn én gang om året.

Køretøjer der er registreret til veterankørsel skal til et periodisk syn 40 år efter første registrering og derefter hvert 8. år.

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over synshallens vurdering af din bil, skal du klage til Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen skal senest modtage din klage fire uger efter bilsynet. Du skal bruge Færdselsstyrelsens klageblanket til at klage, som du finder her.