cart

02. oktober 2019

Hvad er en bisidder?

Ikke alle ved det, men du har ret til at have en bisidder med til vigtige eller svære samtaler med myndighederne. Læs mere om bisidderens rolle, hvem der kan være bisiddere, og hvornår du kan have brug for en bisidder her.

Hvad er en bisidder?

En bisidder er en støtteperson, du kan have ved din side, under samtaler med eksempelvis kommunen, lægen eller anden offentlig myndighed. En bisidder kan hjælpe med at stille relevante spørgsmål, og at holde styr på, hvad der er blevet sagt og besluttet under mødet.

En bisidders rolle er begrænset i den forstand, at bisidderen alene tjener det formål at støtte personen gennem sin tilstedeværelse. Det er ikke bisidderens rolle at føre eller overtage en sag, og derfor kan bisidderen hverken forhandle, udtale sig eller træffe beslutninger på vegne af personen.

Hvis du har brug for, at en person derimod handler på dine vegne, skal du bruge en partsrepræsentant. Det kan for eksempel være, hvis du ikke selv er i stand til at deltage i et møde med det offentlige eller ikke selv kan søge aktindsigt, kan partsrepræsentanten gøre det i dit sted. I alle tilfælde, hvor en eller flere personer skal handle på dine vegne, anbefaler vi, at du opretter en fuldmagt forinden.

Se hvordan Legal Desk virker

video

Hvem kan bruge bisiddere?

Alle mennesker har ret til en bisidder - børn, unge, voksne og ældre. En professionel bisidder kan i en del tilfælde også forberede personen på den samtale, vedkommende skal deltage i - hvilke spørgsmål der stilles, hvem der deltager, hvad personen selv ønsker at spørge om osv.

Hvis et barn eksempelvis skal deltage i en børnesamtale med Familieretshuset i en sag om samvær, er det ofte en god idé, at barnet har en bisidder med. Børn og unge kan af gode grunde sjældent overskue og fuldt ud forstå love, processer, sagsbehandling mv.. Hvis sagen drejer sig om forældre, kan det være svært for barnet at stå alene i situationen, og det kan derfor være godt med en neutral person som bisidder.

En bisidder kan også være behjælpelig i situationer, hvor en person er syg, og derfor skal deltage i samtaler med sundhedspersonale. Der kan være mange informationer at holde styr på, og igen kan det være en god idé, at have en tredjepart til at holde overblikket. Det samme gælder for samtaler med kommunen, eksempelvis vedrørende kontanthjælp, fleksjob, ressourceforløb osv.

Overordnet kan man sige, at en bisidder er god at have med sig, hvis man har svært ved at bevare overblikket, har svært ved at huske informationer, har svært ved at varetage egne interesser, hvorfor nogle ældre også kan drage nytte af en bisidder. Det kan være i forbindelse med flytning, samtale med kommunen eller lægefagligt personale, eller noget helt tredje. 

Hvem kan blive bisidder?

Du har ret til selv at vælge din bisidder. Det eneste krav er, at personen er over 18 år. Det kan være en ven eller et familiemedlem, som du har tillid til, og som kender dig og din situation. Du kan også vælge en professionel bisidder, der ofte vil have en baggrund som socialrådgiver.

Kan min bisidder blive nægtet deltagelse?

Som udgangspunkt må en myndighed ikke blande sig i dit valg af bisidder. Kun under visse og relativt sjældne omstændigheder, kan myndigheden nægte en bisidder adgang til et møde. Det skal være tungtvejende årsager, såsom at bisidderen optræder truende eller voldeligt overfor de øvrige parter, hvis bisidderen decideret tilsidesætter personens ønsker eller hvis bisidderen simpelthen ikke er i stand til at varetage personens interesser.

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv