Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

16. december 2022

Partsrepræsentant

Du har til enhver tid ret til en partsrepræsentant, hvis du har en sag hos en myndighed. En partsrepræsentant kan overtage eller føre sagen for dig og kan enten være en privatperson eller en professionel. Læs mere om partsrepræsentanter her.

Hvad er en partsrepræsentant?

Partsrepræsentant bliver ofte forvekslet med bisidder, men de to har forskellige roller. Det er bisidderens rolle at støtte gennem sin tilstedeværelse i mødesituationer, hvor det er partsrepræsentantens rolle at føre en sag på vegne af en person. Det er altså partsrepræsentantens opgave, at varetage personens interesser og ønsker over for en myndighed.

Hvem kan blive partsrepræsentant? 

Du har ret til selv at vælge din partsrepræsentant, som både kan være en privatperson eller en professionel. I en del tilfælde er det oplagt, at partsrepræsentanten er en professionel aktør, såsom en advokat eller revisor, der i kraft af sin stilling har juridiske beføjelser til at varetage sin klients interesser.

Det er svært at sige noget generelt om, hvornår det er bedst med en professionel partsrepræsentant, da der kan være mange faktorer der spiller ind. Der skal altid laves en konkret vurdering af den enkelte sag.

Hvis sagen kræver, at partsrepræsentanten har indgående viden om et bestemt fagligt område, som en socialrådgiver, advokat eller revisor eksempelvis har, vil det som regel være en god idé med en professionel partsrepræsentant.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen.

Hvordan får jeg en partsrepræsentant?

Hvordan du får en partsrepræsentant afhænger som udgangspunkt af, om du ønsker en professionel eller en anden person, som du kender og har tillid til. Det står dig frit for, at vælge en fra din familie eller omgangskreds.

Hvis du har brug for en professionel partsrepræsentant, er der forskellige steder, hvor du finder dem. Du kan enten spørge den myndighed, du har en sag hos (kommunen, sygehus, statsforvaltningen mv.). Du kan også finde en selv ved at søge på “partsrepræsentant” på internettet. Der er forskellige foreninger og virksomheder, der både tilbyder professionelle bisiddere og partsrepræsentanter. 

Kan min partsrepræsentant blive afvist af myndighederne?

Der er kun få undtagelser, hvor en myndighed kan afvise den person, du har valgt. Det kan være, hvis partsrepræsentanten ikke er i stand til at varetage personens interesser, eller konsekvent tilsidesætter vedkommendes ønsker og interesser. Derudover kan partsrepræsentanten afvises, hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner, såsom ansatte ved kommunen eller Statsforvaltningen.

Hvornår har jeg brug for en fuldmagt?

En professionel repræsentant har fuldmagt i kraft af sin stilling, men vælger du en privatperson som partsrepræsentant, skal personen have en fuldmagt, der giver myndighed til at føre en sag på dine vegne.

Fuldmagten giver blandt andet partsrepræsentanten lovlig mulighed for at søge aktindsigt, handle og træffe beslutninger på vegne af en person. Samtidig beskytter en fuldmagt personen, da vedkommende her kan afgrænse og dokumentere de områder, hvor partsrepræsentanten må træffe beslutninger på vegne af ham eller hende.

Skal du lave en fuldmagt, kan du nemt og hurtigt oprette en med Legal Desk. Du kan også vælge en standardblanket på borger.dk eller finde en fuldmagtsblanket hos den enkelte myndighed.