Legal Desk
93 87 78 89 Alle hverdage 9 - 17

Eksempel på børnetestamente

Her kan du se, hvad et børnetestamente typisk indeholder, og hvordan det er udformet. Vi hjælper dig desuden til at oprette dit eget gyldige børnetestamente online på kun 15 minutter.

LEGAL DESK
299 KR.
+
OPRET PÅ
10 - 15 MIN.

I STEDET FOR DEN TRADITIONELLE MÅDE

ADVOKAT
2.000 KR.
Start Nu

Hvordan ser et børnetestamente ud?

Et børnetestamente er en erklæring fra forældre om, hvem de ønsker skal tage sig af deres børn, hvis de skulle gå bort. I børnetestamentet kan forældrene uddybe og begrunde deres ønsker. Med hjælp fra børnetestamentet har Statsforvaltningen derfor et rigtig godt udgangspunkt for at træffe den bedste besluning for barnet, hvis det skulle blive forældreløst.

Et børnetestamente skal betragtes som en form for juridisk anbefaling, som Statsforvaltningen i langt de fleste tilfælde vil forsøge at følge i det omfang, at det er i barnets tarv.

Eksempel på børnetestamente

Vælg tinglysning mv.

Hvad indeholder et børnetestamente?

For at øge chancerne for, at Statsforvaltningen følger ønskerne i børnetestamentet, bør dokumentet udformes, så det lever op til særlige formkrav. Det betyder, at dokumentet skal indeholde visse afsnit og give en række bestemte oplysninger.

Legal Desks børnetestamente opfylder alle formkrav. Her kan du se hvilke primære punkter, dokumentet indeholder:

  1. Parterne: Her skal I beskrive parterne, dvs. jer som forældre og de børn, der skal omfattes af børnetestamentet.

  2. Primært ønske: Her beskriver I, hvem I ønsker skal overtage forældremyndigheden, hvis det skulle blive aktuelt. Denne/disse personer vil være jeres primære ønske.

  3. Sekundært ønske: Her har I mulighed for at komme med et sekundært ønske til, hvem der skal overtage forældremyndigheden. Det er en god “back up” i det tilfælde, at den/de primære personer(er) af en eller anden grund ikke kan eller vil overtage forældremyndigheden.

  4. Fravalg af biologisk forælder: Hvis du ikke ønsker, at den anden biologiske forælder overtager forældremyndigheden, er det en klar fordel at oprette børnetestamentet, hvori du begrunder dine valg mest muligt.

 


Se hvordan Legal Desk virker.


Hvordan laver jeg et børnetestamente?

Du opretter dit børnetestamente nemt, sikkert og hurtigt med legal Desk. Det hele foregår online ved at du udfylder vores formular. I formularen stiller vi dig en række spørgsmål, som du kan besvare i dit eget tempo. Du kan gå frem og tilbage mellem dine svar, og først når du er helt tilfreds, går du videre til betaling. Så snart betalingen er gennemført, modtager du dit børnetestamente. Hvis du alene har forældremyndigheden, skal du blot selv underskrive børnetestamentet, og hvis I er to om forældremyndigheden, skal I begge underskrive. Herefter er børnetestamentet gyldigt.

BEMÆRK! Det er vigtigt, at Statsforvaltningen får adgang til børnetestamentet, hvis det skulle blive aktuelt. Dette kan du sørge for på to måder - dels kan du udlevere børnetestamentet til den eller de personer, som du ønsker skal overtage forældremyndigheden. Dels kan du få børnetestamentet opbevaret hos en notar - denne metode er klart den sikreste metode, da Statsforvaltningen automatisk vil få adgang til børnetestamentet, hvis du/I skulle gå bort.

Opret dit børnetestamente her

Start Nu

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler