cart

27. marts 2019

Depositum og forudbetalt leje

I forbindelse med udlejning af en privat bolig kan udlejer kræve, at lejer betaler et indskud ved indflytning udover den første måneds husleje. Indskud er et overordnet begreb, der dækker over depositum og forudbetalt leje. Læs mere om, hvilke regler der gælder for henholdsvis depositum og forudbetalt leje og hvordan de adskiller sig fra hinanden.

Hvad er et depositum?

Udlejer kan i lejekontrakten kræve, at lejer skal betale et depositum ved indflytning. Depositummet skal stå som sikkerhed for de udgifter, der kan komme i forbindelse med at udbedre eventuelle skader, til istandsættelse ved fraflytning, eller hvis lejer skylder udlejer penge. Ifølge Lejeloven må depositummet højst udgøre et beløb svarende til tre gange huslejen eksklusiv forbrug. Hvis huslejen forhøjes, kan udlejer også kræve at depositummet forhøjes, så det fortsat svarer til 3 måneders husleje, medmindre der i lejekontrakten står, at depositummet ikke forhøjes ved huslejestigning.

Når lejer fraflytter lejemålet og lejemålet er blevet istandsat, skal det overskydende beløb tilbagebetales til lejer. Det har tidligere været sådan, at udlejer måtte bruge depositummet til at nyistandsætte lejemålet, men efter 1. juli 2015 er det ikke længere tilladt. Udlejer må altså højst dække udgifterne til det, der kaldes en normalistandsættelse. Det vil sige, at lejemålet skal istandsættes så det svarer til den stand lejemålet var i, da lejer flyttede ind. I nogle, men sjældne tilfælde, kan det ske, at lejer skal betale et yderligere beløb for omkostningerne til istandsættelsen, hvis depositummet ikke kan dække. Det kan eksempelvis være i tilfælde, hvor et trægulv er blevet ødelagt og det derfor skal slibes ned.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

video

Forudbetalt leje

Udover depositum kan udlejer også kræve, at lejer betaler forudbetalt leje ved indflytning. Udlejer kan kræve op til tre måneders husleje i forudbetalt leje og beløbet kan forhøjes, hvis huslejen stiger, så det svarer til den forhøjede husleje. Den forudbetalte leje kan anvendes til at dække huslejeudgifter i opsigelsesperioden og tilbagebetales derfor ikke til lejer, da den forudbetalte leje modregnes i de sidste måneders husleje.

Hvis lejeren har glemt, at han eller hun har betalt leje forud og derfor fortsætter med at betale husleje indtil fraflytningsdagen, vil den forudbetalte leje bliver overført til depositummet. Hvis lejer fraflytter lejemålet inden opsigelsesperioden er udløbet, er udlejer forpligtet til at forsøge at finde en ny lejer. Hvis dette lykkes, skal lejeren have tilbagebetalt den forudbetalte leje for perioden fra den nye lejer flytter ind til opsigelsesperiodens oprindelig udløb. 

Er det lovbestemt, at lejer skal betale depositum og forudbetalt leje?

Det er ikke et lovkrav, at lejer skal betale hverken depositum eller forudbetalt leje. Men i de fleste tilfælde vil udlejer kræve det, da det giver en vis sikkerhed for udlejer. Det betyder, at hvis udlejer stiller krav om dette, er lejer forpligtet til at betale, hvad der kræves. Det er op til udlejeren om lejeren skal betale både depositum og forudbetalt leje, eller blot en af delene. Det vigtigste er, at det er angivet i lejekontrakten.

Hvornår skal lejer indbetale depositum og forudbetalt leje?

Det skal oplyses i lejekontrakten, hvornår depositum og forudbetalt leje skal indbetales. Det anbefales, at det indbetales før lejer flytter ind, da det giver udlejer en sikkerhed for, at lejekontrakten bliver opfyldt. Udlejer kan i lejekontrakten kræve, at udlejer kan ophæve lejekontrakten, hvis depositummet ikke bliver indbetalt til tiden, hvilket er standard i alle Legal Desks lejekontrakter. 

Opret en lejekontrakt online med Legal Desk

Hvis du som udlejer vil have styr på lejeforholdet, kan du med Legal Desk oprette en juridisk gyldig lejekontrakt, der medtager alle de vilkår, som bør medtages i en lejekontrakt, inklusiv muligheden for at kræve depositum og forudbetalt leje. Med en lejekontrakt fra Legal Desk opnår både du og lejer klare retningslinjer for lejeforholdet.

Opret en lejekontrakt nu

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv