Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

09. december 2020

Dødsattest

En dødsattest er et juridisk dokument, som bekræfter, at en bestemt person er afgået ved døden. Dødsattesten skal udfyldes af lægen, som har foretaget ligsynet – indtil da må der ikke afholdes begravelse eller bisættelse. Læs mere om dødsattest, samt dens udformning og funktioner, i denne artikel.

Hvad er en dødsattest?

En dødsattest er et juridisk dokument, der bekræfter, at en bestemt person er afgået ved døden. Dødsattesten udfyldes af lægen, der har foretaget ligsynet og konstateret, at den pågældende er død. Det er en forudsætning for afholdelsen af begravelse og bisættelse, at der findes en udfyldt dødsattest. Derudover har dødsattesten også andre vigtige funktioner, da den indeholder oplysninger omkring dødsmåden og dødsårsagen.

Hvordan er en dødsattest udformet?

Dødsattestens første side vil indeholde grundlæggende oplysninger omkring den afdøde, herunder oplysninger såsom navn og adresse. Dernæst vil der stå, hvor og hvornår den pågældende afgik ved døden, samt hvilke dødstegn lægen umiddelbart har kunne konstatere i forbindelse med ligsynet. Dødsattestens første side skal udleveres til den afdødes pårørende eller bedemanden, som står for at varetage begravelsen. 

Dødsattestens anden side vil indeholde en mere detaljeret beskrivelse af måden, hvorpå den pågældende afgik ved døden, og hvad der er årsagen hertil. Disse oplysninger bliver også registreret i Dødsårsagsregistret.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen. 

video

Hvem skal udfylde dødsattesten?

Når en person afgår ved døden, skal liget synes, og en dødsattest udfyldes. Dette bliver som udgangspunkt gjort af den pågældendes egen læge, men det kan også blive gjort af en hospitalslæge eller retslæge. Dødsattesten bliver udfyldt og indberettet elektronisk, således at der også sker en anmeldelse af dødsfaldet til det centrale personregister – i den forbindelse bliver den afdødes bankkonti også automatisk låst. 

Tavshedspligt

Hertil skal det bemærkes, at lægens tavshedspligt ikke bliver ophævet af den pågældendes bortgang. Det vil sige, at lægen stadig ikke må afgive fortrolige oplysninger omkring den afdødes helbred og død, hvis det må antages at være i strid med, hvad den afdøde ønskede. Derfor vil lægen kun udlevere en delvis kopi af dødsattesten til afdødes nærmeste pårørende – ved mindre der skal udstedes et ligpas i forbindelse med ligets transport fra et land til et andet. I givet fald er det nødvendigt med en komplet dødsattest.

Hvad bruges dødsattester ellers til?

Statistik

Udover de hidtil beskrevne funktioner ved dødsattesten, så bliver oplysningerne også brugt til statistiske formål af Sundhedsdatastyrelsen. Her vil oplysningerne blive benyttet til at dokumentere statistiske tendenser hos befolkningen, der er årsag til dødsfald – eksempelvis selvmord, hjertekarsygdomme, kræft m.v. 

Arv og forsikring

Dernæst har dødsattesten også betydning for udbetalingen af arv og forsikring. Særligt i forhold til arven er det angivne dødstidspunkt relevant, mens dødsårsagen kan have afgørende betydning for udbetalingen af forsikringssummen.

Legal Desk i medierne

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder