Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Erhvervslejemål

Et erhvervslejemål er et eller flere lokaler, der udlejes til erhvervsmæssig brug som f.eks. butik, kontor eller lignende. Det er derfor ikke det samme som lejemål til privat beboelse, og andre regler gør sig gældende. Det er dog lige så vigtigt, at der laves en kontrakt for lejemålet - en såkaldt erhvervslejekontrakt.

Hos LegalDesk

Pris: 499 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 8.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvad er et erhvervslejemål?

Hvis lejemålet udelukkende er udlejet til andet end beboelse, er der tale om et erhvervslejemål. Det betyder, at det er reglerne i erhvervslejeloven, der gælder. Det er altså brugen af det lejede der afgør, hvorvidt der er tale om et erhvervslejemål. Det kan derfor stadig være et erhvervslejemål, selvom kontoret er et hus eller en lejlighed, der ellers ville blive brugt til beboelse.

Hvad er en erhvervslejekontrakt?

En erhvervslejekontrakt er en skriftlige aftale, hvor lejer og udlejer bliver enige om de vilkår, der skal gælde for erhvervslejemålet. Aftalen er bindende, når begge parter har underskrevet den og indtil den ophører - enten ved udløb, ved aftalt ophævelse eller hvis kontrakten misligholdes. Det er ikke nødvendigt for udlejer at tinglyse erhvervslejekontrakten, medmindre at lejer kræver dette.

Hvorfor skal jeg lave en erhvervslejekontrakt og er det et krav?

Du er ifølge erhvervslejeloven kun tvunget til at lave en erhvervslejekontrakt, hvis den anden part i lejeforholdet kræver det. Alligevel er det en god ide altid at lave en erhvervslejekontrakt, så der kommer styr på lejeforholdet. På den måde bliver det klart for alle parter, hvad aftalen præcist indebærer. Dermed undgår du også at løbe ind i misforståelser, der kan føre til besværlige og ressourcekrævende konflikter for dig eller din virksomhed.

Lav en erhvervslejekontrakt med Legal Desk

Se hvordan Legal Desk virker

video

Hvad er erhvervslejeloven?

Erhvervslejeloven regulerer alle erhvervslejeforhold, men giver, i modsætning til den almindelige lejelov, friere rammer for parterne til selv at aftale lejeforholdet. Det betyder, at parterne i højere grad selv kan bestemme hvilke vilkår, der skal indgå i lejeaftalen. Det kan derfor være nyttigt at bruge en tjekliste til at holde styr på, at alle de vigtige vilkår kommer med, når erhvervslejekontrakten udarbejdes. Når du laver erhvervslejekontrakten gennem Legal Desk, er du sikret et juridisk gyldigt indhold, som lever op til lovens krav.

§ 13 i erhvervslejeloven - regulering af leje

For at undgå at lejen bliver for høj eller for lav, kan parterne aftale i erhvervslejekontrakten, at lejen reguleres efter markedslejen. Det forudsætter dog, at forskellen mellem markedslejen og den aktuelle leje er væsentlig. Markedslejen er en retningslinje for, hvad lejen burde være, når man tager hensyn til alle gældende lejeforhold og vilkår, såsom beliggenhed, anvendelse, størrelse, kvalitet, udstyr og stand. Denne vurdering foretages ofte af en fagperson også kaldet en skønsmand. Markedslejen defineres typisk efter en sammenligning med andre lignende erhvervslejemål i samme geografiske område.

Vær opmærksom på, at der gælder en fireårsregel i forhold til, hvornår reguleringen kan træde i kraft.

Se mere om § 13 her

Uenigheder

Skulle det ske, at parterne i et erhvervslejeforhold bliver uenige, kan de vælge enten selv at afgøre deres tvist eller få den afgjort af Boligretten. Det kan dog aftales, at det i stedet skal være voldgiftsretten, der skal behandle sagen. Fordelen ved dette er, at voldgiftssagerne behandles hurtigere. Til gengæld er de dyrere, og de kan ikke ankes. Bemærk at det i erhvervslejekontrakten fra Legal Desk ikke kan bestemmes, hvorvidt det er boligretten eller voldgiftsretten der skal behandle sagen. Det vil derimod automatisk blive indført, at det er boligretten der håndterer eventuelle tvister og uenigheder, hvis parterne ikke selv kan komme til enighed.

Legal Desk i medierne

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder