Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Frivillig forening

Overvejer du at oprette en frivillig forening? En frivillig forening er en gruppe af mennesker, der danner fællesskab om en bestemt interesse og et formål. Du kan læse mere om alle de forhold, du skal kende for at starte en forening her. Husk, at du nemt og hurtigt kan oprette en frivillig forening med Legal Desk – det hele kan klares online.

Hos LegalDesk

Pris: 1.999 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 15.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvad er en frivillig forening? 

En frivillig forening er en uafhængig og selvstændig enhed, som består af en kreds af personer, der danner et fællesskab om et bestemt formål. En frivillig forening kan f.eks. være en sportsforening, velgørenhedsforening, rejseforening eller social forening.

Du kan nemt og hurtigt oprette en frivillig forening med Legal Desk her – så sørger vi for registreringen af din forening.

Er der en lov, der regulerer foreninger?

Der findes ingen foreningslov i Danmark. Det betyder, at der ikke er nogle lovmæssige krav til en forening. Der er dog stadig nogle formelle krav, som en forening skal leve op til for at blive anerkendt som en forening.

Disse formelle krav er blandt andet følgende:

  • Foreningen skal formulere og vedtage et sæt vedtægter.
  • Foreningen skal udpege en ledelse.
  • Foreningen skal aktivt tage stilling til, hvilken type medlemmer foreningen er rettet imod i dets vedtægter.
  • Foreningens økonomi skal være afgrænset fra dets medlemmers og derfor have sine egne konti, budgetter og regnskaber.
  • Foreningen skal afholde et stiftelsesmøde, hvor det formelt dokumenteres, at foreningen bliver stiftet.

Når du opretter din frivillige forening med Legal Desk, kan du være sikker på, at alle de formelle krav efterleves, og din forening kan blive juridisk anerkendt som forening.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen.

video

Skal en frivillig forening registreres?

Frivillige foreninger i Danmark er ikke forpligtet til at lade sig registrere, ligesom de heller ikke har afgifts- eller oplysningspligt over for det offentlige. Det betyder, at frivillige foreninger ikke kan drive erhverv, opkræve moms eller have lønnede ansatte.

En frivillig forening skal dog have en NemKonto og være CVR-registreret, hvis den vil søge eller modtage offentlige tilskud. Når du opretter din forening med Legal Desk, sørger vi for, at du får et CVR-nummer. Du skal dog selv oprette en bankkonto til foreningen hos en hvilken som helst bank. Efter kontoen er oprettet, skal du få banken til at registrere din nye bankkonto som foreningens NemKonto – din forening er nu klar til at modtage offentlige tilskud.

Hvordan registrerer jeg en frivillig forening?

Du kan registrere en frivillig forening via Virk.dk (Erhvervsstyrelsens hjemmeside), og det vil herefter være SKAT, der godkender registreringen af din frivillige forening. Når den frivillige forening er godkendt af SKAT, sendes der et registreringsbevis til foreningens digitale postkasse.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en frivillig forening skal forny sin registrering hvert 3. år. Dette kan også gøres online på Virk.dk. Det er gratis både at registrere og forny en frivillig forening.

Hvem kan registrere en frivillig forening? 

Alle med et NemID kan registrere en frivillig forening på Virk.dk. Det behøver ikke at være formanden, der foretager registreringen, så længe registreringen sker i samarbejde med foreningen.

Modtager en frivillig forening et CVR-nummer? 

Når en frivillig forening registreres, får den samtidigt et CVR-nummer. For at få tildelt CVR-nummeret, skal du oplyse:

  • Foreningens navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Foreningens e-mail.

Når foreningen har fået et CVR-nummer, kan der oprettes en foreningskonto (NemKonto) i banken. En sådan konto kan eksempelvis blive nødvendig, hvis foreningen ønsker at søge om tilskud fra kommunen.

Skal en frivillig forening have en formel organisering? 

Alle foreninger skal have en formel organisering. Det betyder, at alle foreninger skal have et navn, vedtægter, formål og en ledelse. Der er dog ikke krav om, at en frivillig forenings vedtægter registreres hos Erhvervsstyrelsen. Hvis foreningen ønsker en NemKonto i banken, kræver banken dog at se foreningens vedtægter, et referat fra foreningens seneste generalforsamling samt andre relevante oplysninger.

Kan en frivillig forening have lønnede ansatte? 

En frivillig forening kan ikke have lønnede ansatte. Hvis den frivillige forening vil have ansatte, skal foreningen ændre driftsform til en almindelig forening (også kaldet en ikke-erhvervsdrivende forening). Foreningen vil ved denne driftsform have mulighed for at tilmelde sig A-skat, AM, ATP og B-indkomst.

En beslutning om at ændre driftsform skal træffes på foreningens generalforsamling og herefter skal foreningens vedtægter ændres, så det fremgår, at foreningen fremover er en almindelig forening. Endvidere er det vigtigt at være opmærksom på, at en almindelig forening skal registreres hos Erhvervsstyrelsen og have et CVR nummer.

Kan en frivillig forening opkræve moms?

En frivillig forening kan heller ikke opkræve moms, så hvis foreningens momspligtige omsætning overstiger 50.000 kr. over en periode på 12 måneder, skal foreningen ligeledes ændre driftsform til en almindelig forening, som beskrevet i afsnittet ovenfor.

Opret frivillig forening med Legal Desk for kun 1.999 kr.

Du kan nu nemt og hurtigt oprette din frivillige forening med Legal Desk. Så sørger vi for registrering og sender dig dit CVR-nummer, når din frivillige forening er oprettet. Du udfylder blot vores formular og på baggrund af dine svar, vil du straks herefter modtage dit færdige dokument – klar til underskrift med NemID.

Når du opretter din frivillige forening med Legal Desk, kan du også være sikker på, at den lever op til alle de nødvendige krav. Det betyder blandt andet, at du efterfølgende vil kunne oprette en NemKonto til din forening – dette er nemlig påkrævet, hvis foreningen skal kunne søge og modtage offentlige tilskud.

Legal Desk i medierne

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder