Legal Desk
93 87 78 89 Alle hverdage 9 - 17

Hvad er injurier?

Det er en udbredt misforståelse, at du i medfør af ytringsfriheden må sige lige, hvad du vil, også selvom det er nedsættende eller æreskrænkende mod andre. Der er visse grænser for, hvad du må sige om andre, og det kan du i denne artikel læse mere om.

Kort om injurier

Injurier er en betegnelse for æreskrænkelser og dækker bl.a. over nedsættende og fornærmende udtalelser eller handlinger mod andre personer.

Det er ulovligt at fremsætte eller udbrede injurierende eller ærekrænkende udsagn om andre offentligt. Det betyder, at du hverken må krænke andres navn eller rygte, eller hænge folk ud på de sociale medier og beskylde dem for handlinger, som de ikke har begået.

Det er altså injurierende, hvis du enten:

  • Skriver krænkende eller fornærmende om en anden persons ære

  • Beskylder en person for usandheder

  • Beskylder en person for noget, som ikke er bevist

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

Injurier og ytringsfrihed

I Danmark har vi ifølge vores Grundlov ytringsfrihed. Det betyder, at enhver må offentliggøre sine tanker, på tryk, i skrift eller i tale inden for de rammer, som er sat af den øvrige lovgivning. Der er derfor en del, der fejlagtigt tror, at man ikke kan blive straffet for, hvordan man udtaler sig om andre. Det er ikke helt sandt, for hvis du taler eller skriver nedsættende eller æreskrænkende om andre, er der tale om injurier, som straffes med bøde eller fængsel i op til 4 måneder. Bestemmelsen om injurier er derfor en begrænsning af ytringsfriheden.

Hvem er påtaleberettiget i forhold til injurier?

Straffesager om injurier er som udgangspunkt undergivet privat påtale. I forhold til injurier er det altså den forurettede, som er påtaleberettiget. Det betyder, at den krænkede selv skal anlægge retssagen.

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler