Legal Desk
93 87 78 89 Alle hverdage 9 - 17

Hvad er injurier?

Det er en udbredt misforståelse, at man må sige lige, hvad man vil, fordi man har ytringsfrihed. Det er nemlig ikke lovligt at udtale sig nedsættende eller æreskrænkende om andre. Reglerne for digitale ærekrænkelser bliver strammet pr. 1. januar 2019, så bl.a. bødesatsen bliver sat op.

Kort om injurier

Injurier er en samlebetegnelse for ærekrænkende udsagn fremsat i det offentlige rum. Injurier dækker bl.a. over nedsættende og fornærmende udtalelser mod andre personer, som enten fremsættes på skrift eller mundtligt.

Det er ulovligt at fremsætte eller udbrede injurierende udsagn om andre offentligt. Hvis injurier bliver fremsat på skrift er det desuden en skærpende omstændighed for sagen (dvs. at hvis påstanden fremsættes på skrift, gør det sagen mere alvorlig, når der skal udmåles dom).


Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen


Digital ærekrænkelse

I dag foregår en stor del af den offentlige debat på sociale medier - og derfor også på skrift - hvilket kan være medvirkende til, at injurieloven bliver strammet. Det er derfor vigtigt, at være opmærksom på, hvad du kan tillade dig at skrive om andre på medier som facebook og twitter, da det kan gå hen og blive en sag om digital ærekrænkelse.

Omvendt er det også vigtigt, at vide, hvor meget “du skal finde dig i” og hvad du reelt kan anmelde, hvis du oplever, at nogen fremsætter injurierende påstande om dig.

Når der er tale om injurier, skal udsagnene altid ses i en større sammenhæng. Derfor kan det være svært at give et klokkeklart eksempel på, hvad der er injurierende, da der er tale om en “almen tålegrænse”. Denne såkaldte tålegrænse har rykket sig en del i takt med sociale mediers fremtog. Der findes dog retningslinjer, som du kan se her.


Det er typisk injurierende, hvis du:

  • Fremsætter eller deler krænkende eller fornærmende udsagn om en anden persons ære offentligt

  • Beskylder en person for usandheder som har til formål at krænke

  • Fremsætter alvorlige beskyldninger - f.eks. at en person har begået bedrageri

Det er typisk ikke injurierende, hvis du:

  • Ud af det blå kalder en anden for “dum”, da det ofte vil være et udtryk for holdning - f.eks. i et afsporet kommentarspor på facebook

  • Fremsætter påstande om andre som måske er usande, men som ikke er strafbare eller alvorlige - f.eks. at vedkommende er dårlig til at lave mad


Injurier og ytringsfrihed

I Danmark har vi ifølge vores grundlov ytringsfrihed. Det betyder, at enhver må offentliggøre sine tanker på skrift eller i tale - vel og mærke inden for de rammer som sættes af den øvrige lovgivning. 

Der er derfor en del som tror, at man ikke kan blive straffet for, hvordan man udtaler sig om andre. Dette er dog ikke sandt. Hvis du taler eller skriver nedsættende eller æreskrænkende om andre, kan der være tale om injurier, som er strafbart. Tidligere er injurier blevet straffet med bøder. Satsen har været i den lave ende (typisk mellem 1.200-5.000 kr.), men satserne bliver pr. 1. januar 2019 tredoblet. I grove tilfælde er risikeres der også fængsel med op til fire måneder.

Hvem er påtaleberettiget i forhold til injurier?

Straffesager om injurier er som udgangspunkt undergivet privat påtale. Det betyder, at det er den krænkedes ansvar og opgave selv at anmelde sagen til politiet. 

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler