Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

04. november 2020

Lønmodtagernes Garantifond (LG)

Hvis du arbejder for en virksomhed, der er gået konkurs, kan du søge hjælp hos Lønmodtagernes Garantifond til at få dækket din tabte løn. Læs mere om Lønmodtagernes Garantifond og hvad de kan hjælpe med her.

Hvad er Lønmodtagernes Garantifond?

Lønmodtagernes Garantifond er en forsikringsfond som alle private virksomheder betaler til. Hvis en virksomhed lukker, enten på grund af konkurs, dødsfald eller andre årsager, sikrer Lønmodtagernes Garantifond, at medarbejderne får udbetalt løn, pension, feriepenge og lignende. Derudover er Lønmodtagernes Garantifond også med til at sikre, at arbejdsgiveren udbetaler løn til medarbejderne, i tilfælde, hvor virksomheden er under rekonstruktionsbehandling.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

video

Hvordan gør jeg brug af Lønmodtagernes Garantifond?

Hvis du står i en situation, hvor du som lønmodtager har løn til gode hos din arbejdsgiver, skal du anmelde det til Lønmodtagernes Garantifond. Anmeldelsen foregå online på borger.dk. Du skal være opmærksom på, at din arbejdsgiver skal være erklæret konkurs, insolvent eller død for at du kan søge om hjælp hos Lønmodtagernes Garantifond. Derudover skal din anmeldelse være en nøjagtigt opgørelse af dine krav og der skal være vedlagt dokumentation for alle kravene. Lønmodtagernes Garantifond udbetaler følgende:

  • Løn for udført arbejde

  • Løn i en opsigelsesperiode

  • Tillæg, eksempelvis mødetillæg

  • Pension

  • Feriepenge

  • Fritvalgsopsparing

Når Lønmodtagernes Garantifond har modtaget din anmeldelse, får du en kvittering på anmeldelsen og derefter vil de gå i gang med at behandle din sag. Sagsbehandlingstiden varierer, men varer typisk 10-15 uger. 

Anmeldelsesfrister

Det er vigtigt, at være opmærksom på, at der er forskellige anmeldelsesfrister afhængig af om din arbejdsgiver er gået konkurs, insolvent eller afgået ved døden.

Hvis din arbejdsgiver er gået konkurs eller insolvent skal du sende din anmeldelse til Lønmodtagernes Garantifond:

  • Senest 4 måneder efter, at din arbejdsgiver er erklæret konkurs

  • Senest 6 måneder efter, at din arbejdsgiver er ophørt og er insolvent

Hvis din arbejdsgiver er gået bort er der to frister du skal overholde:

  • Senest 4 måneder efter, at skifteretten har afgjort om din arbejdsgivers dødsbo er insolvent, skal du sende din anmeldelse til Lønmodtagernes Garantifond

  • Senest 8 uger efter, at der i Statstidende er indrykket oplysning om dødsfaldet, skal du anmelde din løn til dødsboets advokat

Hvor meget kan jeg få udbetalt af Lønmodtagernes Garantifond?

Din ansættelsesform er afgørende for, hvor meget du kan få udbetalt af Lønmodtagernes Garantifond. Det betyder, at der tages udgangspunkt i om du har været ansat som eksempelvis funktionær, elev eller fleksjobber. Dog kan du maksimum få udbetalt 160.000 kr. af Lønmodtagernes Garantifond, ud over dine feriepenge. Pengene indsættes på din NemKonto. Lønmodtagernes Garantifond udbetaler kun ydelser i den periode, der svarer til dit opsigelsesvarsel. For funktionærer er det eksempelvis højest 6 måneder.

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter Privat

Dokumenter Erhverv