cart

16. april 2019

Moms

Når du har en virksomhed, skal du oftest registrere og indberette moms. I denne artikel forklarer vi om reglerne for moms, og gør dig klogere på, hvornår du er omfattet af reglerne om moms, hvad du skal være opmærksom på og hvordan du beregner momsen i din virksomhed.

Hvad er moms?

Moms er en forkortelse for meromsætningsafgift (også kaldet merværdiafgift) og er en offentlig indirekte skat/afgift, der bliver beregnet af varens eller tjenesteydelsens værdi og opkræves af sælgeren. Det er derfor langt de fleste erhvervsdrivende, der betaler moms i Danmark.

Skal jeg betale moms?

Næsten alle danske virksomheder, skal registreres for moms og indberette moms for salg af varer eller tjenesteydelser. Din virksomhed skal registreres for moms, hvis følgende to betingelser er opfyldt:

  1. Din virksomhed sælger varer eller tjenesteydelser

  2. Virksomhedens samlede omsætning overstiger 50.000 kr. om året

Hvis din virksomhed opfylder disse betingelser, skal den som udgangspunkt momsregistreres. Du skal dog være opmærksom på, at hvis din virksomhed beskæftiger sig med visse forretninger, som for eksempel lægepraksis, kiropraktor, forfattervirksomhed og bankforretninger, skal der i stedet betales lønsumsafgift. Lønsumsafgift er en anden type afgift, der bliver pålagt momsfrie tjenesteydelser.

Selvom din virksomhed ikke opfylder de to betingelser beskrevet ovenfor, f.eks. fordi din virksomhed  omsætter for under 50.000 kr. om året, kan du alligevel  vælge frivilligt at registrere din virksomhed for moms.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

video

Hvor meget udgør moms?

Der er forskellige momssatser i Danmark, der ligger på 6%, 12% eller 25%. Momssatsen afhænger af, hvad det er for en varer eller tjenesteydelser, der er tale om. Den mest almindelige momssats er dog 25%, der gælder for langt de fleste varer og tjenesteydelser, såsom salg af produkter eller generelle serviceydelser.

Hvordan beregnes moms?

Momsen er opgjort som procent (%).  Det betyder, at det er denne procentsats, der skal tillægges prisen for den vare eller tjenesteydelse, der er blevet solgt. Det betyder, at prisen generelt skal tillægges 25% eller ¼ af varen eller tjenestydelsens pris i moms.

Eksempel: En vase sælges for 250 kr. inklusiv moms til en kunde. Da der er en moms på 25%, vil vasen eksklusiv moms koste 200 kr. (200 kr. / 1,25).

Du vil som erhvervsdrivende betale moms, når du køber varer og ydelser til virksomheden fra leverandører og andre. Når du sælger varer og/eller tjenesteydelser til kunder, vil kunden på samme måde betale moms for varen eller ydelsen.

Hvordan beregner jeg moms?

Når du skal beregne, hvor meget du skal betale i moms, skal du først opgøre, hvor meget du momspligtigt har solgt for (også kaldet salgsmoms) og herefter fratrække, hvor meget du momspligtigt har købt for (også kaldet købsmoms). Hvis du har solgt for mere end du har købt for, vil der være et overskydende beløb, som er det beløb du skylder i moms.

Eksempel: Virksomheden ApS har i 1. kvartal solgt varer for 10.000 kr. inklusiv moms, hvilket betyder, at virksomheden har salgsmoms for 2.000 kr. (10.000 - (10.000 / 1,25)). Virksomheden ApS har i 1. kvartal købt materialer for 4.000 kr. inklusiv moms, hvilket betyder, at virksomheden har købsmoms for 800 kr. (4.000 - (4.000 / 1,25)). Virksomheden ApS skal derfor betale 1.200 kr. i moms for 1. kvartal (2.000 kr. - 800 kr.).  

Alle regnskabsprogrammer vil automatisk lave en momsopgørelse for dig, så du nemt og hurtigt kan se, hvor meget du skal betale i moms, eller om du har penge tilgode i moms. Disse momsberegnere gør det meget nemmere at holde styr på din moms.

Hvordan indberetter jeg moms?

Moms skal indberettes til SKAT. Du skal indberette momsen digitalt på www.skat.dk ved at klikke på knappen “Indberet moms” i menuen. Når du skal indberette moms hos SKAT, skal du oplyse, hvad du har betalt af moms (købsmoms) samt hvad du har solgt med moms (salgsmoms). SKATs system beregner herefter selv momsen, der skal betales (eller modtages).

Frister for momsindberetning

Moms kan afregnes for forskellige perioder, men det mest almindelige er, at moms opgøres kvartalsmæssigt. Det betyder, at momsperioden - altså den periode momsen afregnes for - er i løbet af årets fire kvartaler. Momsen skal herefter indberettes og betales inden for et par frister.

Momsfrister for indberetning hos SKAT

  • Moms for 1. kvartal - 1. juni
  • Moms for 2. kvartal - 1. september
  • Moms for 3. kvartal - 1. december
  • Moms for 4. kvartal - 1. marts

Hvordan betaler jeg moms?

Når du har indberettet moms på www.skat.dk, vil du modtage en kvittering for indberetningen på hjemmesiden. Kvitteringen vil indeholde et elektronisk indbetalingskort med en FI-kode (som på indbetalingskort), så du kan betale momsen med det samme.

Skal jeg oplyse moms i mine priser?

Der er regler for, hvornår du skal oplyse moms i dine priser og hvornår du ikke behøver at gøre det. Som hovedregel skal du altid oplyse prisen inklusiv moms, når du sælger til forbrugere. Forbrugere er privatpersoner, der køber varer eller ydelser til privat forbrug, og handlen er ikke en del af personens arbejde, derfor forventes det ikke at personen kender til momsreglerne. Hvis du altså sælger til en mor, der køber tøj til sit barn i din webshop, skal du oplyse prisen inklusiv moms - altså den samlede pris.

Sælger du derimod til en erhvervsdrivende, må du gerne oplyse prisen eksklusiv moms i forhold til markedsføringsmateriale, f.eks. på en hjemmeside. Erhvervsdrivende er personer, der handler som led i deres arbejde og derfor må det antages, at erhvervsdrivende selv kender til momsreglerne. Hvis du sælger materialer til en VVS’er, må du derfor gerne oplyse prisen eksklusiv moms, men momsen skal fremgå af fakturaen og VVS’erne skal stadigvæk betale momsen.

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv