cart

04. december 2019

Moms

Når du har en virksomhed, skal du oftest registrere og indberette moms. I denne artikel forklarer vi om reglerne for moms, og gør dig klogere på, hvornår du er omfattet af reglerne om moms, hvad du skal være opmærksom på og hvordan du beregner momsen i din virksomhed.

Hvad er moms?

Moms er en forkortelse for meromsætningsafgift (også kaldet merværdiafgift) og er en offentlig indirekte skat/afgift, der bliver beregnet af varens eller tjenesteydelsens værdi og opkræves af sælgeren. Det er derfor langt de fleste erhvervsdrivende, der betaler moms i Danmark.

Skal jeg betale moms?

Næsten alle danske virksomheder, skal registreres for moms og indberette moms for salg af varer eller tjenesteydelser. Din virksomhed skal registreres for moms, hvis følgende to betingelser er opfyldt:

  1. Din virksomhed sælger varer eller tjenesteydelser

  2. Virksomhedens samlede omsætning overstiger 50.000 kr. om året

Hvis din virksomhed opfylder disse betingelser, skal den som udgangspunkt momsregistreres. Du skal dog være opmærksom på, at hvis din virksomhed beskæftiger sig med visse forretninger, som for eksempel lægepraksis, kiropraktor, forfattervirksomhed og bankforretninger, skal der i stedet betales lønsumsafgift. Lønsumsafgift er en anden type afgift, der bliver pålagt momsfrie tjenesteydelser.

Selvom din virksomhed ikke opfylder de to betingelser beskrevet ovenfor, f.eks. fordi din virksomhed  omsætter for under 50.000 kr. om året, kan du alligevel  vælge frivilligt at registrere din virksomhed for moms.

Legaldesk Moms Vs Loensum Vertikal 800 X 1400Px

Hvad er brugtmoms?

Sælger du brugte varer, kan du vælge at bruge en såkaldt “brugtmomsordning” i stedet for almindelig moms. Pointen med brugtmoms er, at en vare ikke bliver beskattet to gange. Fordelen ved brugtmoms er derfor, at der kun skal betales moms af din avance ved salget – altså de penge, som du har tjent på at sælge varen. Køber du derfor en brugt bil til 100.000 kr., som du videresælger til 110.000 kr, skal der kun betales moms af 10.000 kr.

Før at du kan bruge brugtmomsordningen, skal der som sagt være tale om en brugt vare. Det afgørende her er derfor, om der allerede er betalt almindelig moms af varen, da den første gang blev købt. Det er altså underordnet, om varen er helt ny med emballage på.

Hvor meget udgør moms?

Der er forskellige momssatser i Danmark, der ligger på 6%, 12% eller 25%. Momssatsen afhænger af, hvad det er for en varer eller tjenesteydelser, der er tale om. Den mest almindelige momssats er dog 25%, der gælder for langt de fleste varer og tjenesteydelser, såsom salg af produkter eller generelle serviceydelser.

Hvad er et momsregnskab?

Hvis du er momsregistreret, har du pligt til at udarbejde et momsregnskab. Et momsregnskab er et regnskab over, hvor meget du enten skal have tilbage eller betale i moms. Det er med andre ord et regnskab, der viser, hvor meget du har tilgode hos SKAT, og hvor meget du skylder.

Når du udarbejder momsregnskabet, skal du være opmærksom på, at det skal fremgå tydeligt hvilke varer og/eller tjenesteydelser, som er blevet solgt og købt af din virksomhed. Dette kaldes også “købsmoms” og “salgsmoms”.

Hvordan beregnes moms?

Momsen er opgjort som procent (%).  Det betyder, at det er denne procentsats, der skal tillægges prisen for den vare eller tjenesteydelse, der er blevet solgt. Det betyder, at prisen generelt skal tillægges 25% eller ¼ af varen eller tjenestydelsens pris i moms.

Eksempel: En vase sælges for 250 kr. inklusiv moms til en kunde. Da der er en moms på 25%, vil vasen eksklusiv moms koste 200 kr. (250 kr. / 1,25).

Du vil som erhvervsdrivende betale moms, når du køber varer og ydelser til virksomheden fra leverandører og andre. Når du sælger varer og/eller tjenesteydelser til kunder, vil kunden på samme måde betale moms for varen eller ydelsen.

Hvordan beregner jeg moms?

Når du skal beregne, hvor meget du skal betale i moms, skal du først opgøre, hvor meget du momspligtigt har solgt for (også kaldet salgsmoms) og herefter fratrække, hvor meget du momspligtigt har købt for (også kaldet købsmoms). Hvis du har solgt for mere end du har købt for, vil der være et overskydende beløb, som er det beløb du skylder i moms.

Eksempel: Virksomheden ApS har i 1. kvartal solgt varer for 10.000 kr. inklusiv moms, hvilket betyder, at virksomheden har salgsmoms for 2.000 kr. (10.000 - (10.000 / 1,25)). Virksomheden ApS har i 1. kvartal købt materialer for 4.000 kr. inklusiv moms, hvilket betyder, at virksomheden har købsmoms for 800 kr. (4.000 - (4.000 / 1,25)). Virksomheden ApS skal derfor betale 1.200 kr. i moms for 1. kvartal (2.000 kr. - 800 kr.).  

Alle regnskabsprogrammer vil automatisk lave en momsopgørelse for dig, så du nemt og hurtigt kan se, hvor meget du skal betale i moms, eller om du har penge tilgode i moms. Disse momsberegnere gør det meget nemmere at holde styr på din moms.

Du kan prøve det brugervenlige regnskabsprogram e-conomic gratis i 14 dage. Læs mere her.

Prøv e-conomic nu

Hvordan indberetter jeg moms?

Moms skal indberettes til SKAT. Du skal indberette momsen digitalt på www.skat.dk ved at klikke på knappen “Indberet moms” i menuen. Når du skal indberette moms hos SKAT, skal du oplyse, hvad du har betalt af moms (købsmoms) samt hvad du har solgt med moms (salgsmoms). SKATs system beregner herefter selv momsen, der skal betales (eller modtages).

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

video

Frister for momsindberetning

Moms kan afregnes for forskellige perioder, men det mest almindelige er, at moms opgøres kvartalsmæssigt. Det betyder, at momsperioden - altså den periode momsen afregnes for - er i løbet af årets fire kvartaler. Momsen skal herefter indberettes og betales inden for et par frister.

Momsfrister for indberetning hos SKAT

  • Moms for 1. kvartal - 1. juni
  • Moms for 2. kvartal - 1. september
  • Moms for 3. kvartal - 1. december
  • Moms for 4. kvartal - 1. marts

Hvordan betaler jeg moms?

Når du har indberettet moms på www.skat.dk, vil du modtage en kvittering for indberetningen på hjemmesiden. Kvitteringen vil indeholde et elektronisk indbetalingskort med en FI-kode (som på indbetalingskort), så du kan betale momsen med det samme.

Skal jeg oplyse moms i mine priser?

Der er regler for, hvornår du skal oplyse moms i dine priser og hvornår du ikke behøver at gøre det. Som hovedregel skal du altid oplyse prisen inklusiv moms, når du sælger til forbrugere. Forbrugere er privatpersoner, der køber varer eller ydelser til privat forbrug, og handlen er ikke en del af personens arbejde, derfor forventes det ikke at personen kender til momsreglerne. Hvis du altså sælger til en mor, der køber tøj til sit barn i din webshop, skal du oplyse prisen inklusiv moms - altså den samlede pris.

Sælger du derimod til en erhvervsdrivende, må du gerne oplyse prisen eksklusiv moms i forhold til markedsføringsmateriale, f.eks. på en hjemmeside. Erhvervsdrivende er personer, der handler som led i deres arbejde og derfor må det antages, at erhvervsdrivende selv kender til momsreglerne. Hvis du sælger materialer til en VVS’er, må du derfor gerne oplyse prisen eksklusiv moms, men momsen skal fremgå af fakturaen og VVS’erne skal stadigvæk betale momsen.

Hvad er momsfritagelse?

Nogle varer og tjenesteydelser er fritaget for moms såsom sundhedsydelser, undervisnings- og kursusvirksomhed, kunstnerisk virksomhed, fast ejendom, personbefordring og velgørende aktiver. Til alle disse ydelser gælder individuelle betingelser, undtagelser og særregler. Det kan derfor anbefales, at du læser op på hvilke regler, der gælder for lige netop den ydelse, du tilbyder på SKATs hjemmeside.

Hvis en vare eller tjenesteydelse opnår momsfritagelse, skal du være opmærksom på, at du typisk i stedet skal betale lønsumsafgift. Lønsumsafgiften er afhængig af flere ting – blandt andet din branche – hvorfor det også her kan anbefales, at du læser mere om de specifikke regler for lige netop din branche på SKATs hjemmeside.

Hvad er et VAT nummer?

I Danmark kaldes virksomheders momsnummer også for et CVR nummer, hvilket du kan læse mere om her. VAT er det engelske ord for moms, og et VAT nummer er altså det samme som et CVR nummer.

Hvis du har en dansk virksomhed, og du bedes oplyse dit VAT nummer, skal du bare skrive DK- efterfulgt af dit CVR nummer – eksempelvis DK-37890235.

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv