Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Non-disclosure agreement

En non-disclosure agreement, også kaldet en hemmeligholdelsesaftale eller fortrolighedsaftale, er et juridisk dokument, der beskytter dig og din virksomhed mod at fortrolige oplysninger bliver delt og misbrugt. Læs mere om non-disclosure agreement her, hvor du også har mulighed for nemt at lave din egen.

Hos LegalDesk

Pris: 399 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 4.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvad er en non-disclosure agreement?

En non-disclosure agreement, forkortet som NDA, er relevant i alle de tilfælde, hvor der potentielt kan være risiko for, at dine oplysninger eller viden kan blive misbrugt. En non-disclosure agreement bliver typisk anvendt i tilfælde, hvor du:

  • har gjort dig en ny opfindelse
  • indgår samarbejde med andre virksomheder
  • ansætter en konsulent i din virksomhed
  • ønsker at sælge din virksomhed.

I disse tilfælde kan du med fordel benytte Legal Desk til at lave en non-disclosure agreement. Her udfylder du blot vores formular, hvor du beskriver dine behov, og på baggrund heraf vil din NDA automatisk blive genereret.

Klik her for at lave en non-disclosure agreement

NDA ved ny opfindelse

Har du opfundet et nyt produkt eller en ny produktløsning, er det meget normalt, at du har brug for enten økonomisk kapital eller ekstern rådgivning til videreudvikling eller salg af opfindelsen. I sådanne tilfælde fremlægger du opfindelsen til de pågældende investorer eller rådgivere, hvor du hermed også fremlægger de hemmelige oplysninger, der ligger bag opfindelsen.

Ved at oprette en non-disclosure agreement, sikrer du dig mod, at de personer, som du fremlægger din opfindelse for, ikke misbruger oplysningerne, således at de kopierer eller på anden vis skader din opfindelses værdi. Anvender du ikke en non-disclosure agreement, er der risiko for, at de pågældende personer ansøger om patent på din opfindelse, før du selv når det.

NDA ved tæt samarbejde med andre virksomheder

Driver du egen virksomhed, anvendes en non-disclosure agreement typisk, når der indgås tætte samarbejder med andre virksomheder, hvor I eksempelvis får adgang til hinandens kundelister, leverandøraftaler, specialviden, interne data osv. Hvis en konkurrerende virksomhed har kendskab til din virksomheds hemmelige oplysninger, kan dette i tilfælde af samarbejdets ophør misbruges af den anden virksomhed, hvis ikke sådanne hemmelige oplysninger beskyttes af en non-disclosure agreement.

NDA ved ansættelse af konsulent 

Har du i din virksomhed brug for at ansætte en konsulent eller lignende, vil normal praksis være, at personen underskriver en non-disclosure agreement, inden personen starter i jobbet. Da denne person oftest vil være nødsaget til at få adgang til din virksomheds interne hemmelige data, beskytter en non-disclosure agreement således, at disse oplysninger ikke deles med flere end højst nødvendigt.

NDA ved salg af virksomhed

Ønsker du at sælge din virksomhed, vil den normale fremgangsmåde være, at potentielle købere underskriver en non-disclosure agreement. Dette er vigtigt, da en køber oftest vil kræve adgang til din virksomheds interne data, således at køberen kan vurdere og verificere virksomhedens værdi. Underskrives en non-disclosure agreement ikke i forbindelse med virksomhedskøb, vil dine konkurrenter eksempelvis kunne udnytte situationen og lege interesserede købere og efterfølgende blot afvise at købe virksomheden alligevel.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen. 

video

Ensidig og gensidig non-disclosure agreement

En non-disclosure agreement kan både være en ensidig eller gensidig aftale. Ved en ensidig non-disclosure agreement forstås, at det kun er den ene parts oplysninger eller viden, som beskyttes, mens den andens parts oplysninger ikke er beskyttet mod videregivelse.

Modsat vil en gensidig hemmeligholdelsesaftale medføre, at begge parters oplysninger er beskyttet mod videregivelse. En gensidig hemmeligholdelsesaftale vil eksempelvis være oplagt i de situationer, hvor der indgås tætte samarbejder mellem virksomheder, da begge parter som udgangspunkt vil være interesserede i, at egne oplysninger beskyttes.

Hvilke oplysninger beskyttes i en non-disclosure agreement?

Det er kun oplysninger og viden, som kan anses for at være fortrolige og hemmelige, der kan beskyttes i en non-disclosure agreement. Sagt med andre ord kan oplysninger, der allerede er offentligt tilgængelige ikke beskyttes af en NDA. I den forbindelse er det heller ikke muligt at gøre allerede offentligt tilgængelige oplysninger hemmelige igen ved at indgå en non-disclosure agreement. Når oplysninger eller viden er blevet offentligt tilgængelige, kan de således ikke “trækkes tilbage” igen.

Overtrædelse af en non-disclosure agreement

Har du indgået en non-disclosure agreement, som modparten har overtrådt, kan du søge om erstatning. I nogle non-disclosure agreements er der på forhånd aftalt et beløb, som udgør erstatningen, hvis en af parterne overtræder aftalen. På den måde kan du selv være med til at bestemme, hvor stor erstatningen skal være, hvis nogen krænker dine oplysninger eller viden.

Lav non-disclosure agreement med Legal Desk

Hos Legal Desk kan du nemt, hurtigt og billigt oprette en non-disclosure agreement, så du kan sikre dig imod, at dine oplysninger og viden ikke havner i de forkerte hænder. Legal Desks non-disclosure agreements bliver nemt gjort gyldige ved, at begge parter underskriver dokumentet med NemID.

Klik blot ‘Lav non-disclosure agreement’ nedenfor for at gå i gang med vores formular.

Legal Desk i medierne

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder