Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

12. november 2021

Opsigelse af lejemål

Hvis du skal opsige et lejemål, skal du være opmærksom på, at der gælder forskellige regler omkring opsigelsen, afhængigt af om du lejer eller udlejer af lejemålet. Du kan i denne artikel læse mere omkring disse regler og hvordan du opsiger et lejemål.

Hvornår skal en lejeaftale opsiges?

Hvis lejeaftalen er tidsbestemt og det er angivet i en tidsbegrænset lejekontrakt, skal lejemålet ikke opsiges, da det sker automatisk, når den aftalte lejeperiode udløber. Er lejeaftalen ikke tidsbestemt skal lejeaftalen opsiges af enten lejer eller udlejer for at afbryde aftalen. Dog kan der i lejekontrakten aftales en uopsigelighedsperiode. En uopsigelighedsperiode betyder, at hverken udlejer eller lejer kan opsige lejemålet i den aftalte periode. Dette kan aftales, uanset om der er tale om tidsbegrænset leje eller ej, så længe det er skrevet ind lejekontrakten.

Opsigelse som udlejer

I udgangspunktet kan man som udlejer ikke opsige lejeaftalen, hvis lejeren opfylder de krav, der stilles til betaling af husleje til tiden og orden i ejendommen. Der er dog særlige tilfælde, hvor udlejeren kan opsige lejeaftalen. Disse tilfælde er følgende:

 1. Hvis lejer bor i et tofamilieshus, hvor udlejer selv bor i den ene del af ejendommen, kan udlejer opsige lejer uden begrundelse. Dog har lejeren krav på et års opsigelse.
 2. Hvis udlejer selv bor i ejendommen og lejeren lejer et enkelt værelse, kan udlejer opsige lejeaftalen med en måneds varsel.
 3. Hvis det lejede er en ejerlejlighed eller andelsbolig, og udlejer selv ønsker at bo der. Lejeren har dog krav på et års opsigelse og det er et krav, at det er udlejeren selv, der flytter ind.
 4. Hvis ombygning eller nedrivning gør det nødvendigt at flytte ud, kan udlejer opsige lejeaftalen. Udlejeren skal dog tilbyde lejeren mulighed for at leje en lejlighed, hvis der efter ombygningen eller genopførsel foretages udlejning igen. Derudover må udlejeren ikke bruge opsigelsesreglen om nedrivning eller ombygning, hvis udlejer selv ønsker at bo i ejendommen bagefter.
 5. Hvis lejer misligholder lejemålet eller ikke overholder ordensreglerne for ejendommen, kan udlejer opsige lejeaftalen. Dog skal lejer have en række advarsler før at opsigelsen er berettiget.

Opsigelse som lejer

Normalvis kan en lejer opsige sit lejemål med et opsigelsesvarsel på tre måneder. Udlejer og lejer kan dog i lejekontrakten have aftalt en længere eller kortere frist. Hvis lejer kun lejer et enkelt værelse, er opsigelsesvarslet på en måned.

Hvis lejeren flytter ud inden fristen er udløbet, har udlejer pligt til at forsøge at finde en ny lejer, og dermed kan lejer blive fritaget fra at betale husleje den resterende opsigelsesperiode. Hvis udlejer selv vil bo i lejemålet eller sætte det til salg, når lejer fraflytter, så har udlejer pligt til at lade lejer flytte før opsigelsesperioden er udløbet og lejer fritages for at betale husleje for den resterende periode.

Det skal du være opmærksom på, når du opsiger lejemål

Der er en række krav til formalia, der skal opfyldes for at en opsigelse er gyldig. Både for udlejer og lejer gælder det, at opsigelsen skal være skriftlig. Sms’er og e-mails er ikke gyldige som “skriftlig opsigelse”, medmindre at lejer og udlejer har aftalt det i lejekontrakten, eller hvis modtageren af opsigelsen bekræfter eller besvare opsigelsen på samme medie som den er modtaget på. I Legal Desks lejekontrakt indgår det automatisk, at kommunikationen må foregå digitalt. De resterende kriterier afviger alt efter om opsigelsen foretages af lejer eller udlejer.

Krav til opsigelse som udlejer

 1. Opsigelsen skal være skriftlig

 2. Udlejer skal angive sin begrundelse for opsigelsen

 3. Udlejer skal informere lejer om hans eller hendes ret til skriftlig indsigelse mod opsigelsen, der kan ske senest seks uger efter opsigelsen er modtaget

Krav til opsigelse som lejer

 1. Opsigelsen skal være skriftlig

 2. Som lejer skal du opgive din nye adresse til udlejer senest otte dage inden du flytter

 3. Opsigelsesvarslet regnes i hele måneder fra den dag udlejer modtager lejers opsigelse

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen.

video

Hvis lejer ikke vil godkende opsigelsen

Hvis lejer eksempelvis ikke finder begrundelsen for opsigelsen tilstrækkelig og derfor ikke vil godkende opsigelsen, kan lejer gøre indsigelse. Indsigelsen skal sendes skriftligt til udlejeren senest 6 uger efter, at opsigelsen er kommet frem til lejeren. Hvis udlejeren stadig ønsker at opsige lejeren, må udlejeren lægge sag an ved Boligretten senest 6 uger efter lejers 6 ugers frist er udløbet, som dermed kan afgøre, hvorvidt opsigelsen er berettiget eller ej.

Udlejers ret til at ophæve lejeaftalen

Udover de krav udlejer skal opfylde for at kunne opsige en lejer, kan udlejer i visse tilfælde have ret til at ophæve lejeaftalen med øjeblikkelig virkning. Disse tilfælde er, hvis:

 • lejer ikke betaler sin husleje eller anden pligtig pengeydelse til tiden (udlejer skal dog sende et skriftligt krav herom, og hvis lejer betaler inden for 14 dage, kan udlejer ikke ophæve lejeaftalen på baggrund af dette)

 • lejemålet benyttes til andet end hvad der er aftalt, og lejeren fortsætter med dette, selvom udlejer har gjort indsigelse mod det (f.eks. driver virksomhed fra lejemålet)

 • lejer modsætter sig, at udlejeren eller andre får adgang til lejemålet

 • lejer fraflytter lejemålet i utide uden at have aftalt det med udlejer

 • lejer misligholder eller forsømmer lejemålet og ikke bringer lejemålet i stand, selvom udlejer påpeger det

 • lejer helt eller delvist lader en anden bruge lejemålet, selvom vedkommende ikke er berettiget til det

 • lejer tilsidesætter god skik og orden

 • lejer tilsidesætter de betingelser, der måtte være i et betinget lejeforhold

Krav til lejer ved ophævelse af lejeaftale

Hvis det når dertil, at udlejer hæver lejeaftalen, skal lejeren fraflytte lejemålet med det samme og betale for leje for den tid, der normalt ville være opsigelsesvarslet. Derudover skal lejeren erstatte ethvert tab udlejeren har lidt samt betale for de omkostninger, der kræves for at genoprette lejemålet. Udlejeren skal dog forsøge at genudleje lejemålet, så snart det er muligt. Hvis det lykkedes at genudleje lejemålet i det nævnte tidsrum, skal lejeren ikke betale for den del af lejen, som udlejer får betalt af en ny lejer.

Lav lejekontrakt nemt og hurtigt med Legal Desk

Hvis du har brug for at lave en lejekontrakt, kan du med nemhed benytte Legal Desk. Det tager kun 10 minutter og koster blot 299 kr., hvilket er en besparelse på 2.000 kr. i forhold til advokatprisen. Det eneste, du skal gøre, er at udfylde vores online formular, der stiller dig alle de vigtigste spørgsmål, så du er sikker på, at der bliver taget højde for alle dine behov.

Du kan oprette din lejekontrakt med Legal Desk allerede i dag her.

Legal Desk i medierne

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder