Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

10. november 2020

Patent

Har du opfundet en ny maskine? Eller en ny fremstillingsmetode? Så har du mulighed for, at få patent på din opfindelse og derved opnå eneret til at udnytte din opfindelse erhvervsmæssigt.

Hvad er et patent?

Patent er eneretten til erhvervsmæssig udnyttelse af en opfindelse. Du kan, ved at opnå et patent, forbyde andre at producere, sælge eller importere din opfindelse i de lande, hvor patentet dækker.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

video

Hvilke opfindelser kan jeg få patent på?

Du kan kun få patent på opfindelser, som er nye i forhold til, hvad der hidtil har været kendt, og som adskiller sig væsentligt fra andre opfindelser. Din opfindelse må derfor ikke være en del af “den kendte teknik”. Den kendte teknik omfatter alt, hvad der før patentansøgningens indleveringsdato, er blevet offentlig tilgængeligt gennem foredrag, skrift og andre medier. Du kan altså ikke få patent på allerede kendt teknik.

Det betyder også, at du skal holde din opfindelse hemmelig, mens du udvikler den. Du kan derfor få brug for en hemmeligholdelsesaftale, hvis du samarbejder med andre.

Der er en række krav, som skal opfyldes, før du kan tage patent på din opfindelse, udover at den skal være ny og anderledes. Disse krav er følgende:

  • Din opfindelse skal være original og ikke krænke allerede eksisterende patenter

  • Opfindelsen skal kunne fremstilles og bruges industrielt

  • Der skal være nogle klare anvisninger for, hvordan opfindelsen fremstilles, og hvordan den bruges

Hvad kan jeg ikke få patent på?

Der er en række ting, som man ikke kan få patent på. Dette inkluderer følgende:

  • Opdagelser, videnskabelige teorier og matematiske metoder

  • Kunstneriske frembringelser

  • Planer, regler eller metoder for intellektuel virksomhed, for spil eller for erhvervsvirksomhed eller programmer for datamaskiner

  • Fremlæggelse af information - en fremlæggelse af information, som kun defineres ved indholdet af informationen, kan ikke i sig selv patenteres. Hvis fremlæggelsen af informationen har nye tekniske træk, kan der imidlertid godt være noget patenterbart i den fremgangsmåde, der bruges til at fremlægge informationen.

  • Fremgangsmåder til kirurgisk eller terapeutisk behandling

  • Plantesorter eller dyreracer

Hvordan ansøger jeg om patent?

Du søger om patent hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Først skal du starte med at undersøge om patentet allerede eksisterer. Dette kan du gøre online, eller ved at kontakte Patent- og Varemærkestyrelsen. Du skal dernæst udfylde en ansøgning, som skal indeholde nogle udfyldte formularer og en detaljeret beskrivelse af din opfindelse. Din ansøgning behandles herefter. Det tager som regel 3 behandlinger, før dit patent kan blive godkendt. Disse 3 behandlinger tager normalt 1-4 år.

Du modtager resultatet af den første behandling af din ansøgning ca. 7 måneder efter, at du har sendt ansøgningen.

Dit patent gælder med tilbagevirkende kraft fra ansøgningsdatoen, når det bliver godkendt. Det betyder, at din opfindelse er beskyttet, så snart du har afleveret din ansøgning. Du må derfor gerne præsentere din idé for andre, efter du har indgivet din ansøgning om patent.

Hvor lang tid gælder patentet?

Patentbeskyttelsen gælder i 20 år efter indleveringen af patentansøgningen. Når patentbeskyttelsen ophører, er det som udgangspunkt tilladt for andre at anvende opfindelsen.

Hvor gælder patentet?

Et patent gælder kun for et bestemt territorium. Det betyder, at hvis du ansøger om patent i Danmark, gælder patentet kun her i landet. Hvis du vil undgå, at din opfindelse bliver udnyttet i udlandet, skal du ansøge om patent i alle de lande, hvor du vil beskyttes.

Hvad koster det at få et patent?

Prisen afhænger af, hvor mange lande patentet skal gælde i. Du kan kontakte en kundekonsulent i Patent- og Varemærkestyrelsen, som kan give dig et overslag på, hvad det vil koste at få et patent på din opfindelse.

Legal Desk i medierne

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder