Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

10. november 2020

Retshjælp

Med retshjælp kan du få gratis eller meget billig juridisk rådgivning til nogle typer af sager. Du kan her læse mere om retshjælp, og hvor i Danmark du kan finde retshjælpen.

Hvad er retshjælp?

Retshjælp giver dig mulighed for at få gratis eller meget billig rådgivning fra jurister og advokater, hvis du har juridiske spørgsmål eller udfordringer, og ikke har penge til at gå til en advokat. Retshjælp gives hos særlige advokatvagter, der findes rundt omkring i Danmark.

Sådan virker Legal Desk

video

Hvilke typer retshjælp er der?

Retshjælp omfatter ikke alle juridiske områder, men er overordnet delt op i tre trin af retshjælp, som du kan modtage.

  1. Helt grundlæggende mundtlig rådgivning

  2. Rådgivning udover helt grundlæggende mundtlig rådgivning. Dette kan f.eks. være hjælp i forbindelse med brevveksling med det offentlige.

  3. Rådgivning i forbindelse med forligsforhandlinger

Hvilke typer sager kan jeg få retshjælp til?

Der er ingen begrænsning for, hvilke sagstyper eller juridiske område, du kan få retshjælp til i forhold til trin 1 - altså helt grundlæggende mundtlig rådgivning. Hvis du derimod har brug for mere dybdegående rådgivning på trin 2 eller 3 - altså rådgivning udover helt grundlæggende mundtlig rådgivning eller rådgivning i forbindelse med forligsforhandlinger - er der visse begrænsninger:

Sigtet eller tiltalt i en offentlig retssag

Du kan ikke modtage retshjælp, hvis du er sigtet eller tiltalt i en offentlig straffesag. Det betyder, at du er sigtet eller tiltalt af politiet/anklagemyndigheden. Hvis du derimod er offer/forurettet kan du godt modtage retshjælp, men vil også ofte have mulighed for advokatbeskikkelse.

Erhvervssager

Du kan ikke modtage retshjælp, hvis du er erhvervsdrivende og sagen eller forholdet primært vedrører erhvervsforhold. Det betyder derfor, at du kun kan få retshjælp til sager, der vedrører personlige forhold, såsom lejesager, arveret eller lignende.

Gældssanering

Du kan ikke modtage retshjælp, hvis sagen handler om gældssanering - altså at du ønsker, at en personlig gæld skal nedsættes eller slettes helt. Du kan læse mere om gældssanering og betingelserne i vores artikel om gældssanering.

Forvaltningssager

Du kan ikke modtage retshjælp til en sag, der er under behandling ved en offentlig forvaltningsmyndighed. Hvis du har modtaget en afgørelse fra en offentlig forvaltningsmyndighed, kan du dog modtage retshjælp til at klage over den.

Hvad er betingelserne for retshjælp?

Alle har ret til retshjælp inden for trin 1,også selvom det omhandler sager, som er beskrevet ovenfor, da det kun er inden for grundlæggende mundtlig rådgivning. Hvis du ønsker retshjælp i trin 2 eller 3, er der krav til din personlige indkomst. Der vil tages udgangspunkt i din årsopgørelse fra sidste år (ikke forskudsopgørelse).

Der er altså en grænse for, hvor meget du må tjene for, at du kan modtage retshjælp på trin 2 og 3.  Beløbsgrænsen for 2020 var på 336.000 kr. per person. Det betyder, at hvis du er enlig og har en sag, må du ikke tjene over 336.000 kr. om året (før skat), hvis du skal have retshjælp. Hvis du lever i et parforhold eller er gift, og sagen vedrører jer begge, må I ikke tjene mere end 427.000 kr. Samlet (før skat). Hvis du har børn, kan du lægge 58.000 kr. til beløbsgrænsen for hvert barn.

Eksempel: Anja er alene med to børn og har nogle juridiske problemer hun gerne vil have retshjælp til. Hun må således ikke tjene mere end 452.000 kr., hvis hun ønsker retshjælp, da hun har to børn (336.000 + 58.000 + 58.000).

Hvad er en retshjælpsforsikring?

Du kan gennem dine forsikringer være dækket af retshjælpsforsikring. Det kan derfor være engod ide at kontrollere vilkårene for dine forskellige forsikringer.Retshjælpsforsikring betyder, at forsikringen dækker dele eller alle omkostninger i forbindelse med juridisk rådgivning og retssager. Du kan finde ud af, hvilke typer sager, der er omfattet, og hvor mange af udgifterne, der er dækket i vilkårene i din forsikringspolice.

Hvor kan jeg finde de forskellige retshjælpe?

Du har mulighed for at finde retshjælp mange  steder rundt omkring i Danmark. Vi har samlet en liste over de forskellige retshjælp i Danmark. Listen er retningsgivende, og de forskellige retshjælp kan have forskellige individuelle krav og betingelser.

Legaldesk.dk er ikke en retshjælp, men du kan finde svar på mange af de daglige juridiske spørgsmål. Derudover kan du købe juridiske dokumenter langt billigere end hos en advokat.

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter Privat

Dokumenter Erhverv