Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

23. november 2021

Sådan søger du om alkoholbevilling

For at et selskab, forening eller en enkelt person kan få lov til at servere alkohol, skal der oftest udstedes en alkoholbevilling eller lejlighedstilladelse af politiet. Du kan i denne artikel læse mere om reglerne herom og blive klogere på, hvordan du søger alkoholbevilling eller lejlighedstilladelse.

Hvad er en alkoholbevilling?

En alkoholbevilling er en bevilling, som kan udstedes til en restauration eller privatperson, der ønsker at servere alkohol. Hvis du ønsker at servere drikkevarer med en alkoholprocent på 2,8 pct. eller derover, vil det som følge af restaurationsloven være nødvendigt at få bevilling først. Bevillingen udstedes af politiet og vil oftest blive ansøgt om af restaurationer.

Hvem kan søge om alkoholbevilling?

Der stilles forskellige lovmæssige krav til ansøgeren og til ansøgningsblanketten, afhængig af om det er en person eller et selskab/forening, der søger om alkoholbevilling. Hovedreglen er, at ansøgeren skal være fyldt 21 år. Dette krav kan dog fraviges, hvis ansøgeren har en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, hvorefter alderskravet nedsættes til 18 år.

Pris

Selvom der er tjenester online, der tager penge for at hjælpe dig med at søge om alkoholbevilling, er det gratis hvis du selv ansøger om den.

Person

De betingelser, der gælder for, at en ansøger kan få en personlig alkoholbevilling er:

 • Ansøgeren må ikke være under rekonstruktionsbehandling eller konkurs.

 • Ansøgeren må ikke være umyndig eller under værgemål.

 • Ansøgeren må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.

 • Ansøgeren må ikke være straffet for forhold, der indebærer risiko for misbrug af erhvervet.

Selskab/forening

De krav, der gælder for, at et selskab/forening kan få alkoholbevilling er:

 • Selskabet/foreningen må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.

 • Direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne må ikke være umyndige eller under værgemål.

 • Direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.

 • Direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne må ikke være straffet for forhold, der indebærer risiko for misbrug af erhvervet.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

video

Hvordan søger jeg om alkoholbevilling?

Der kan søges om alkoholbevillinger på to måder. Måden, hvorpå du søger, afhænger af om du søger inden for Københavns Kommune, eller uden for Københavns Kommune, det vil sige en af landets resterende kommuner. Fælles er, at ansøgningen bliver sendt til politiet, der forbereder sagen. Derefter vil bevillingsmyndigheden, der ofte er kommunen, give alkoholbevillingen.

Alkoholbevilling i Københavns Kommune

Hvis du søger om alkoholbevilling i Københavns Kommune skal du søge digitalt på virk.dk og anvende dit NemID.

Alkoholbevilling i anden kommune

Hvis du søger uden for Københavns Kommune, skal du søge via ansøgningsblanketter, der sendes til det lokale politi i den kommune, hvor alkoholbevillingen skal tildeles. Du finder ansøgningsblanketterne her:

Ansøgning for alkoholbevilling for personer

Ansøgning for alkoholbevilling for selskaber, foreninger m.v.

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling for personer

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling for virksomheder/selskaber/foreninger m.v.

Krav til ansøgningen om alkoholbevilling

Der er en række forhold, som du skal være opmærksom på, når du søger om alkoholbevilling, herunder en række krav til dokumentation, uanset om du søger for første gang eller skal forny alkoholbevillingen.  

 1. Hvis ansøgning vedrører en nyetableret restaurationsvirksomhed, eller hvis driftsformen skal ændres markant, eksempelvis fra spiserestaurant til diskotek, kræves der en detaljeret redegørelse for de indretningsmæssige og driftsmæssige forhold.

 2. Hvis ansøgeren ikke skal varetage den daglige drift, eller hvis der er tale om et selskab/forening skal der også søges om godkendelse af bestyrer.

 3. Hvis du ønsker tilladelse til at holde åbent i den almindelige lukketid, skal det fremgå i ansøgning.

Alkoholbevilling i enkeltmandsvirksomhed og interessentsskab (I/S)

Når en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentsskab søger om alkoholbevilling for første gang, kræver det, at følgende dokumenter bliver vedhæftet i ansøgningen:

 1. Seneste årsopgørelse fra SKAT samt ægtefælles seneste opgørelse fra SKAT, hvis der er tale om særeje.

 2. Dokumentation for lån.

 3. Lejekontrakt/købekontrakt/forpagtningskontrakt.

 4. Hvis ansøger er under 21 år kræves der uddannelsesbevis fra hotel- og restaurationsfaget.

Når en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentsskab søger om fornyelse af en alkoholbevilling kræver det følgende dokumentation:

 1. Seneste årsopgørelse fra SKAT samt ægtefælles seneste opgørelse fra SKAT, hvis der er tale om særeje.

 2. Dokumentation for lån.

 3. Seneste årsregnskab for virksomheden inklusiv oplysning om omsætning.

 4. Hvis ansøger er under 21 år kræves der uddannelsesbevis fra hotel- og restaurationsfaget.

Alkoholbevilling til selskaber (ApS og A/S), fonde eller foreninger

Når et selskab, fond eller forening søger om alkoholbevilling for første gang, kræver det, at følgende dokumenter bliver vedhæftet i ansøgningen:

 1. Lejekontrakt/købekontrakt/forpagtningskontrakt.

 2. Selskabets vedtægter, evt. med et link til §16 i restaurationsloven.

 3. Dokumentation for lån.

 4. Hvis ansøger er under 21 år kræves der uddannelsesbevis fra hotel- og restaurationsfaget.

Når et selskab, fond eller forening søger om fornyelse af en alkoholbevilling kræver det følgende dokumentation:

 1. Seneste årsregnskab for virksomheden inklusiv oplysning om omsætning.

 2. Hvis ansøger er under 21 år kræves der uddannelsesbevis fra hotel- og restaurationsfaget.

Godkendelse af bestyrer

Bestyreren skal godkendes, når der søges om alkoholbevilling, hvis ansøgeren ikke skal varetage den daglige drift, eller hvis der er tale om et selskab/forening.

Hvis der søges om bestyrergodkendelse for første gang skal følgende dokumentation vedhæftes:

 1. Ansættelseskontrakt for bestyreren.

 2. Hvis ansøger er under 21 år kræves der uddannelsesbevis fra hotel- og restaurationsfaget.

Fornyelse af godkendelsen

Søger du om at forny godkendelsen af bestyreren, skal du søge om ny bestyrer, og vedlægge bestyrerens ansættelseskontrakt. 

Enkeltstående arrangementer kræver lejlighedstilladelse

Hvis der er tale om servering af alkohol til et enkeltstående arrangement, der ikke foregår i en restauration, men eksempelvis er en fest eller et møde, skal der ikke søges om alkoholbevilling. Der skal derimod søges om lejlighedstilladelse hos politiet. Ansøgeren skal søge som enkelt person, og politiet skal underrettes senest 3 dage før arrangementet afholdes.

Hvornår skal jeg have en lejlighedstilladelse?

Det er ikke alle enkeltstående arrangementer, der kræver en lejlighedstilladelse.

De arrangementer, der ikke kræver lejlighedstilladelse er:

 1. Hvis du er fyldt 18 år, må du gerne holde fester, møder og lignende, men der må ikke serveres stærke drikke. Politiet skal dog underrettes senest 3 dage før arrangementet, hvis det foregår udendørs.

 2. Hvis du er fyldt 21 år, må du gerne holde indendørs arrangementer, hvor der serveres stærke drikke bestående af øl og vin for maksimum 150 personer. Dog skal politiet underrettes om arrangementet senest 3 dage før.

De arrangementer, der kræver lejlighedstilladelse er:

 1. Hvis du er fyldt 21 år og afholder et arrangement for mere end 150 personer, hvor der serveres stærke drikke i form af øl og vin, uanset om det er et indendørs eller udendørs arrangement.

 2. Hvis du er fyldt 21 år og afholder et udendørs arrangement, hvor der serveres stærke drikke i form af øl og vin, uanset antallet af deltagende personer.

Hvordan søger jeg om lejlighedstilladelse?

For at søge om lejlighedstilladelse skal du udfylde en ansøgningsblanket som du kan finde her. Ansøgningsblanketten skal sendes til det lokale politi i den kommune, hvor arrangementet skal afholdes.

Stift selskab med Legal Desk

Vi har i Legal Desk lavet særlige vedtægter og selskabsdokumenter, der gør det muligt for dig at søge om alkoholbevilling samtidig med, at du stifter dit selskab. Det er både nemt og sikkert at anvende vores platform til selskabsstiftelse. Tryk på et af nedenstående links for at komme i gang. 

Opret din enkeltmandsvirksomhed her

Opret dit anpartsselskab (ApS) her

Opret dit aktieselskab (A/S) her

Legal Desk i medierne

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder