Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

24. november 2021

Våbentilladelse

Her finder du svar på, hvor og hvordan du ansøger om våbentilladelse, hvilke våben der kræver tilladelse, samt hvor meget en våbentilladelse koster.

Hvilke våben kræver våbentilladelse?

En våbentilladelse gives til personer, der har ansøgt og er blevet godkendt til at bære de(t) specifikke våben, der ansøges om. Det kan f.eks. være våbentilladelse til riffel eller pistol. Det er politiet, der behandler alle ansøgninger og beslutter, hvem der bliver godkendt til våbentilladelse.

Disse våben skal du have tilladelse til at bære:

 • skydevåben, herunder signalpistol
 • ammunition, herunder gaspatroner, tåregasampuller og patroner
 • skarpe eller spidse våben med klinger på mere end 12 cm, medmindre de bliver brugt til fiskeri, erhverv eller lign. anerkendelsesværdigt formål
 • slag- eller stødvåben, herunder knojern og gummiknipler
 • strømgivende våben, der er beregnet til at virke lammende, bedøvende eller blændende
 • armbrøster og slangebøsser
 • antikke våben
 • tilbehør til våben, herunder lyddæmpere og sigte

Hvordan søger jeg om våbentilladelse?

Hvis du vil ansøge om våbentilladelse, kan du gøre det elektronisk fra enten borger.dk eller politi.dk. Nedenfor ser du, hvordan den generelle ansøgningsproces ser ud.

 1. Find den ansøgning, der vedrører det specifikke våben (du kan kun ansøge om ét våben per ansøgning)
 2. Udfyld felterne
 3. Vedhæft relevante bilag:

  - Samtykkeerklæring fra ansøger
  - Evt. samtykkeerklæring fra nuværende ejer
  - Evt. samtykkeerklæring fra værgen til ansøgere under 18 år

 4. Betal elektronisk
 5. Ansøgningen indsendes til politiet og behandles. Der er typisk behandlingstid på 3-6 måneder. Våbnet opbevares indtil da hos sælger.
 6. Ansøger modtager svar per brev

Som beskrevet i punkt 3 ovenfor, skal du altid vedlægge en samtykkeerklæring. I erklæringen giver du dit samtykke til, at politiet må indhente oplysninger om dig fra Det Centrale Personregister, Kriminalregistret og politiets egne registre. Politiet vurderer ud fra oplysningerne, hvorvidt de finder dig egnet til at få våbentilladelse. Du samtykker desuden også til at blive registreret i Politiets Våbenregister.

Hvad er en våbenpåtegning?

En våbenpåtegning er en tilladelse til at benytte særlige våben, som der ellers er et generelt forbud imod. Dette inkluderer glatløbede haglgeværer, færdiglavede haglpatroner til haglgeværer, piber, baskyler m.m. Hvis du har jagttegn eller er medlem af en skytteforening og har fået en våbenpåtegning, kan du benytte særlige våben.

Det er som regel Justitsministeriet, der udsteder jagttegn med våbenpåtegning. Justitsministeriet kan dog beslutte, at skytteforeninger under De Danske Skytteforeninger, Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger, Dansk Skytte Union og Dansk Firmaidrætsforbund kan give våbenpåtegning på deres medlemmers medlemsbeviser. 

Hvad koster våbentilladelse?

Der skelnes mellem afgiftsfrie og afgiftspligtige våbentilladelser. En afgiftspligtig våbentilladelse koster 1.085 kroner (2021). Hvis du i forvejen har en anden våbentilladelse, som du har betalt fuldt afgift af, skal du fra 1. februar 2021 også betale 1.085 kr. pr. ekstra våben. Eksempler på afgiftsfrie våbentilladelser er tilladelse til vekselpiber, blankvåben, lyddæmpere, genopladning, signal og kombinerede gas- og signalvåben.

Vær opmærksom på reglerne – straffen kan være hård

Ulovlig våbenbesiddelse kan give både bøde- og fængselsstraf, og du risikerer at miste alle øvrige våbentilladelser. Hvis det drejer sig om skydevåben og sprængstoffer er minimumsstraffen to år, og den anklagede risikerer fængselsstraf i op til otte år. Vær derfor særligt opmærksom på, at du dels har tilladelse til det specifikke våben, men også tilladelse til at transportere det, hvis det er tilfældet, og at du har et korrekt våbenskab, hvis våbnet skal opbevares privat.

Legal Desk i medierne

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder