Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Vejledning til registrering af moms, arbejdsgiver, eksport og import

I denne vejledning kan du se, hvordan du registrerer henholdsvis moms, arbejdsgiver, eksport og import for dit selskab. Husk, at hvis du stifter dit selskab med Legal Desk, klarer vi alle registreringer for dig.

Hos LegalDesk

Pris: 1.198 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 4.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Sådan gør du

Et selskab skal registreres for at blive gyldigt og modtage et CVR-nummer. Du kan læse mere om, hvordan du registrerer dit selskab med vores vejledning til selskabsregistrering af ApS. Hvis selskabet skal registreres for moms, have ansatte eller importere/eksportere fra lande uden for EU, skal dette registreres efter selskabet har modtaget CVR-nummeret.

Vi viser i denne vejledning, hvordan du kan registrere dit selskab for henholdsvis moms, arbejdsgiver og eksport/import. Vejledningen gennemgår følgende trin:

  1. Log på Virk.dk
  2. Registering for moms
  3. Registering for import og/eller eksport
  4. Registrering som arbejdsgiver

Det vil også være samme fremgangsmåde, hvis du ønsker at afmelde en af de førnævnte registreringer.

Når du stifter dit selskab med Legal Desk, kan du nemt selv vælge hvilke registreringer, vi skal foretage for dig. Så kan du også være sikker på, at der ikke sker fejl.

Klik her for at stifte dit selskab med Legal Desk – vi klarer alle registreringer for dig

1. Log på Virk.dk

Gå til Virk.dk og vælg “Ændre virksomhed”: 

“Gå

Herefter trykker du på knappen “Start”: 

“Start”

Du skal nu logge på med Nem-ID: 

“Logpå”

Du skal herefter acceptere betingelserne for brug af Virk.dk:

“accepter”

Indtast CVR-nummeret for den virksomhed du ønsker at foretage ændringen for, tryk “Søg” og herefter “Rediger virksomhed”. 

“søgvirksomhed”

Du kan nu registrere selskabet for moms, arbejdsgiver og/eller import/eksport.

2. Registering for moms

Klik på afsnittet “Moms, Import/eksport og lønsum” i menuen til højre på skærmbilledet og tryk herefter på linket “rediger”.

“Moms”

Du starter med at klikke af i boksen “Virksomheden skal registreres for moms”, hvorefter du kan vælge, hvilken momstype der skal registreres for dit selskab. 

Den øverste valgmulighed “Normal moms - Omsætning under 55 mio. Kr. årligt”, vil være det korrekte valg for langt de fleste selskaber, hvorfor der klikkes af ud for denne. 

“Moms

3. Registering for import og/eller eksport

Hvis du ønsker at registrere dit selskab for eksport og/eller import, skal du klikke på fanen “Moms, Import/eksport og lønsum” i menuen til højre på skærmbilledetog trykke rediger, hvis du ikke allerede er i dette afsnit.

“Moms”

Hvis du skal registrere selskabet for import, hvilket vil være et krav, hvis der skal importeres varer fra lande uden for EU, skal du klikke i boksen “Virksomheden skal registreres for moms”, hvorefter flere valg vil blive vist. 

For de fleste selskaber vil den øverste løsning “SKATs sikkerhedsstillelsesordning” være den bedste løsning. Hvis det også er tilfældet for dit selskab, skal du vælge denne.

Du skal være opmærksom på, at det i langt de fleste tilfælde, er en god ide også at registrere for eksport, hvis man registrerer for import, da det kan ske at varer skal returneres eller lignende. 

“Import”

“Eksport”

4. Registrering som arbejdsgiver

Hvis selskabet skal registreres som arbejdsgiver, hvilket betyder, at der skal ansættes medarbejdere udover ejerne, skal dette også registreres. Klik på fanen “Arbejdsgiver” under menuen i højre side af skærmen. Tryk herefter på knappen “rediger”. 

“Arbejdsgiver”

Du skal herefter klikke i boksen “Registrer virksomheden som arbejdsgiver”, hvorefter flere valgmuligheder kommer til syne.

Under afsnittet “Vælg løntype” vil langt de flest virksomheder skulle vælge “Almindelig lønudbetaling til fastansatte” og herefter markere både A-skat og AM-bidrag.

Under afsnittet “Hvor ofte udbetales løn?” vil det mest anvendte være det øverste valg “Månedlig afregning af løn”. 

Under “Ændringsdato” skal du vælge den dato, hvorfra registreringen skal gælde, hvilket skal være før den første medarbejder begynder at arbejde i virksomheden.

Endelig skal du registrere virksomheden for ATP ved at klikke i boksen “Virksomheden skal registreres for ATP”.

“Arbejdsgiver

Når du har foretaget alle de relevante registreringer for din virksomhed, skal du blot afslutte ved at trykke “Godkend og afslut” i bunden af skærmen. Der skal ikke uploades nogen dokumentation eller betales noget registreringsgebyr for disse registreringer.

“Godkend

Stift selskab med Legal Desk og lad os klare alle registreringer

Når du stifter dit selskab med Legal Desk, vælger du selv hvilke registreringer, som du ønsker skal foretages på dit nye selskabs vegne. Dette gælder både registrering som arbejdsgiver og registrering for moms/lønsum og import/eksport.

Klik blot ‘Stift selskab nu’ nedenfor for at påbegynde vores formular.

Legal Desk i medierne

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder