Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

15. december 2022

Barselsregler

Barselsloven kan være svær at gennemskue. Hvor mange ugers orlov har du og din partner ret til, hvad er reglerne for løn under barsel, og hvilke regler for øremærket barsel gælder efter august 2022? Få svarene her.

Hvad er de nye barselsregler?

Hvis du er lønmodtager, og dit barn blev født den 2. august eller senere, er du omfattet af de nye barselsregler. De nye regler ændrer ikke på den samlede mængde af barsel, men de ændrer på fordelingen af øremærket barsel til hver forælder.

De nye regler medfører, at mindre af barslen vil være øremærket til moren og langt mere til faren/medmoren. Reglerne har til formål at fremme ligestillingen mellem forældrene og de forskellige slags familiekonstellationer.

Barselsreglerne gælder kun lønmodtagere. Dermed kan selvstændige, ledige og studerende stadig vælge at overdrage op til 22 uger, som reglerne sagde før 2. august 2022, til den anden forælder.

Derudover bør du være opmærksom på at udover de rettigheder, der fremgår af lovgivningen, er det ikke usædvanligt, at du bliver bedre stillet på grund af din overenskomst. Eksempelvis kan moren som udgangspunkt tidligst gå på graviditetsorlov fire uger før termin. Men hvis du er ansat i en kommune eller region, har du hele otte ugers graviditetsorlov før fødsel med fuld løn, og hvis du er statsansat, har du seks uger før fødsel med fuld løn.

Se, hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen. 

De nye barselsregler i hovedtræk: 

  • Hver forælder har ret til 24 ugers orlov efter fødslen med barselsdagpenge, hvoraf de to uger skal holdes i umiddelbar forlængelse af fødslen
  • Hver forælder kan overdrage 13 af sine 24 ugers orlov til den anden forælder – dog ikke de første to uger efter fødslen

Forældre vil altså fremover fortsat have ret til 48 ugers orlov med barselsdagpenge tilsammen. For lønmodtagere medfører de nye regler, at 11 ugers barsel er øremærket til hver forælder.

Helt konkret betyder det, at moren har tre uger mindre øremærket barsel end med de gamle regler, og at faren har ni uger mere. De øremærkede uger med barselsdagpenge går tabt, hvis ikke vedkommende afholder dem, og ugerne kan ikke overdrages til den anden forælder.

Hvad er barselsorlov? 

Ifølge barselsloven har alle mødre ret til at holde fri senest fire uger før termin – det hedder graviditetsorlov. Mødre har derefter ret og pligt til at holde to ugers barselsorlov lige efter fødslen. Derudover har mødre, der er i arbejde, ni ugers øremærket barselsorlov, som skal holdes inden barnet fyldet et år. Selvom “barselsorlov” ofte benyttes som den samlede betegnelse for forældrenes orlov, så hører den egentlig kun til moren/den fødende mor. 

 

Hvad er fædreorlov?

Som far/medmor har du ret, men ikke pligt, til at afholde to ugers fædreorlov op til 14 uger efter fødslen. Til forskel fra moren, er du ikke forpligtet til at afholde den lige efter fødslen. Eneste undtagelse er, hvis du er ledig. I så fald skal du afholde fædreorloven lige efter fødslen, hvis du ønsker at gøre brug af den. Hvis du er i arbejde, skal du blot aftale med din arbejdsgiver, hvordan og hvornår du afholder de 14 dages fædreorlov. Moren kan ikke overtage fædreorloven.

 

Hvad er forældreorlov?

Er faren/medmoren i arbejde, vil ni ugers forældreorlov være øremærket til ham/hende, og den skal i brug, inden barnet fylder et år.

Derudover har både faren/medmoren og moren 13 ugers forældreorlov hver, som de frit kan vælge at overdrage til den anden forælder. De kan dermed vælge, at den ene forælder eksempelvis skal holde alle 26 uger, hvis det er ønsket. Uanset hvad skal denne del af orloven holdes, inden barnet fylder ni år.

 

Udskydelse af forældreorlov 

Med den nye barselslov kan begge forældre udskyde fem uger af forældreorloven til et senere tidspunkt. Dette er en ændring i forhold til før, hvor kun den ene forælder kunne udskyde mellem otte og 13 ugers orlov. I dag har hver forælder ret til at udskyde op til fem uger, hvilket vil sige, at op til i alt 10 ugers orlov kan blive udskudt. For både de nye og gamle regler gælder, at ugerne skal holdes samlet.

Du har også mulighed for at lave en såkaldt aftalebaseret udskydelse. Det betyder, at du indgår en aftale med din arbejdsgiver om, at du udskyder din forældreorlov til et senere tidspunkt. Ved den aftalebaserede model, behøver du ikke holde ugerne samlet. 

Udskudt orlov skal afholdes, før barnet fylder ni år.

Særlig beskyttelse af medarbejdere på barsel

Der gælder en særlig opsigelsesbeskyttelse for gravide medarbejdere og medarbejdere, der afholder barsels- eller forældreorlov. Det betyder, at en opsigelse ikke må være hverken helt eller delvist begrundet i medarbejderens afholdelse af orlov. Det kan du læse mere om her. 

Opret en ansættelseskontrakt, der tager stilling til barsel

Ved at oprette en ansættelseskontrakt med Legal Desk, kan du være sikker på, at ansættelseskontrakten opfylder alle gældende regler, samt at der bliver taget stilling til alle relevante forhold – herunder barsel. En oprettelse af ansættelseskontrakt med Legal Desk er både nem, hurtig og gratis.

Lav din ansættelseskontrakt med Legal Desk her