Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

15. december 2022

Feriepenge

Hvem har ret til feriepenge, hvornår bliver feriepenge udbetalt, og hvor mange feriepenge får jeg? Det er blot nogle af de spørgsmål, vi besvarer i denne artikel om feriepenge.

Hvad er feriepenge og hvem kan få det?

Ifølge ferieloven har alle lønmodtagere ret til ferie med løn og ferietillæg eller feriegodtgørelse. Feriepenge dækker derfor både over ferie med løn og ferietillæg og feriegodtgørelse. Generelt for begge former er, at du som lønmodtager kan holde ferie uden at komme i økonomiske vanskeligheder. Derudover har alle lønmodtagere ret til minimum 25 dages ferie om året, uanset om der er optjent ret til betalt ferie eller ej. En lønmodtager optjener ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måned lønmodtageren er ansat i et kalenderår. Hvis lønmodtageren er ansat i under en måned, optjener lønmodtageren ferie i forhold til ansættelsens længde. Om du har ret til ferie med løn og ferietillæg eller feriegodtgørelse, afhænger i udgangspunktet af, om du er ansat som funktionær eller timelønnet.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

Ferie med løn og ferietillæg

Hvis du har ret til ferie med løn, får du udbetalt din normale løn, når du holder ferie. Derudover har du krav på et ferietillæg på en procent af din løn i et kalenderår. Du har krav på at få udbetalt ferietillægget senest samtidig med, at din ferie begynder.

Ferie med feriepenge

Hvis du ikke får udbetalt løn under ferie, har du i stedet ret til feriepenge. Feriepenge svarer til 12,5 procent af din samlede skattepligtige lønindkomst, som ikke er fradragsberettiget. Det er et lovkrav, og derfor skal din arbejdsgiver indbetale feriepenge til dig, også selvom du er under 18 år.

Feriepenge bliver også kaldt feriegodtgørelse, og det er et beløb, du optjener i hele kalenderåret. Hvis du som fastlønnet har valgt feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn, optjener du 12 procent i feriegodtgørelse.

Hvornår og hvordan kan jeg få feriepenge udbetalt?

Du optjener dine feriepenge i det, der kaldes et optjeningsår, som løber fra den 1. januar til den 31. december. Du kan få feriepengene udbetalt året efter, fra den 1. maj, hvor ferieåret begynder. Ferieåret løber fra den 1. maj til den 30. april året efter, hvor ferien skal holdes. Mindst 15 dage af ferien afholdes typisk i sammenhæng i hovedferien (1. maj til 30. september). Har du optjent mindre end 15 dage, skal hele ferien afholdes i hovedferien. Feriekonto, som administrerer og udbetaler feriepenge, sender dig et feriekontobevis i marts måned, eller du får et elektronisk feriekort sendt til din e-boks, hvor feriepengebeløbet er angivet.

Eksempel:

Jesper bliver deltidsansat som tjener hos en café den 1. april 2016, hvor han arbejder året ud. I marts måned 2017 får Jesper besked i e-boks om, at han har optjent 4.200 kr. i feriepenge, som han kan få udbetalt den 1. maj 2017.

Du kan finde et samlet overblik over dine feriepenge på borger.dk. Dine feriepenge bliver offentliggjort i februar/marts måned året efter optjeningsåret. På borger.dk står der også, hvordan du kan få dem udbetalt. Feriepenge kan udbetales på to måder digitalt, alt efter hvor du er ansat, og hvilken udbetalingsløsning din arbejdsgiver har valgt.

  1. Feriekonto

    Hvis feriepengene er indbetalt til Feriekonto, skal du logge på borger.dk med dit NemID, og derigennem bestille dine feriepenge til udbetaling. Du kan få dem udbetalt fire uger før din første feriedag. Hvis der er mindre end fire uger til din første feriedag, bliver pengene udbetalt seneste fire bankdage efter, at du har har bestilt dem.

  1. Elektronisk feriekort

    Hvis feriepengene er indbetalt til Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister, får du via e-boks, tilsendt et elektronisk feriekort som du skal udfylde. Feriekortet skal besvares senest 10 dage før, du ønsker at få pengene udbetalt. Pengene vil herefter blive udbetalt ved førstkommende lejlighed i henhold til de øvrige regler for udbetaling af feriepenge.

Hvis du ikke har NemID kan du i stedet udfylde en blanket og bestille dine feriepenge derigennem. Du kan finde de relevante blanketter her.

Hvad hvis jeg er forhindret i at holde min ferie?

Hvis du på den ene eller anden måde er forhindret i at afholde din ferie, skal du undersøge om det skyldes en feriehindring. En feriehindring er en gyldig grund til, at du ikke kan holde din ferie og betyder, at du kan søge om at holde din ferie på et senere tidspunkt eller få feriepengene udbetalt. En gyldig feriehindring kan eksempelvis være barsel, sygemelding eller aftjent værnepligt. Du kan læse mere om feriehindringer her.

Uhævede feriepenge

Hvis du har uhævede feriepenge, når ferieåret er slut, kan du få feriepengene udbetalt fra den 1. maj til den 30. september efter ferieårets afslutning, hvis du opfylder én af følgende betingelser:

  1. Ferien er holdt

  2. Der har været en feriehindring

  3. Feriepengene stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest den 30. april i ferieåret

  4. Feriepengene stammer fra den 5. ferieuge (vedrører ferie udover 9 ½ måneds beskæftigelse)

Hvis du ikke hæver dine feriepenge før den 30. september efter ferieårets afslutning, bliver feriepengene overført til den feriefond, som din arbejdsgiver er tilknyttet. Du skal derfor henvende dig til den givne feriefond for at få feriepengene udbetalt.

Du kan få udbetalt dine feriepenge i op til 3 år efter ferieåret er slut, hvis du har holdt ferie eller har haft en feriehindring.

Uhævede feriepenge kan søges digitalt på borger.dk. Hvis du ikke har NemID kan du søge dem via blanketter på borger.dk

Hvad hvis jeg fratræder min stilling?

Hvis du fratræder din stilling, skal din arbejdsgiver afregne feriegodtgørelse på 12,5 % til din Feriekonto, uanset om du tidligere har fået løn under ferie eller feriegodtgørelse.

Hvad hvis jeg forlader arbejdsmarkedet?

Når du forlader arbejdsmarkedet, enten pga. pension eller hvis du eksempelvis flytter til udlandet, har du ret til at få alle dine optjente feriepenge udbetalt på én gang. Hvis du går bort sker der automatisk en udbetaling til boet.

Lav gratis ansættelseskontrakter med Legal Desk

Udover ferieloven gælder også ansættelsesbevisloven, der bestemmer at alle lønmodtagere, der arbejder mere end 8 timer om ugen, har krav på en skriftlig ansættelseskontrakt. Med Legal Desk kan du som arbejdsgiver gratis lave ansættelseskontrakter til både timelønnede og månedslønnede.

Lav ansættelseskontrakt her