Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

10. januar 2024

Førtidspension

Førtidspension er ofte et omdiskuteret emne, og reglerne kan være svære at navigere rundt i. I artiklen her, får du svar på ofte stillede spørgsmål, såsom hvem der kan modtage førtidspension og satser for førtidspension.

Hvad er førtidspension?

Førtidspension er en offentlig social pension, der bevilges af kommunen, men udbetales af Udbetaling Danmark. Det er altså kommunen der vurderer, om en person har væsentlig og varig nedsat arbejdsevne, som er de helt overordnede krav. Førtidspension kan bevilges til personer fra 18 til 65 år. Satsen afhænger af forskellige ting, blandt andet om du er gift. Dette kan du læse mere om længere nede i afsnittet Satser for førtidspension – hvad kan jeg få udbetalt.

Hvem kan få førtidspension?

Som nævnt kan personer mellem 18-65 år få bevilget førtidspension, men i realiteten bevilges førtidspension meget sjældent til personer under 40 år. Det er kun, hvis kommunen vurderer, at det er absolut formålsløst at forsøge at få personen tilbage i alment- eller fleksjob, at førtidspension tages i betragtning. Hvis en ansøger er under 40 år, skal vedkommende som udgangspunkt indgå i et ressourceforløb i stedet. Det kan du læse mere om her.

Det er vigtigt at skelne mellem midlertidig og varig nedsættelse af arbejdsevne, hvis du overvejer, om du er berettiget til førtidspension. Det er nemlig et afgørende kriterium i bevillingen, at ansøgerens arbejdsevne er varigt nedsat. Det betyder, at ansøgeren ikke er i stand til at varetage et arbejde - hverken nu eller senere. Hvis der derimod er tale om væsentlig, men kun midlertidig nedsættelse af arbejdsevnen, kan det være relevant at ansøge om sygedagpenge i stedet.

Satser for førtidspension – hvad kan jeg få udbetalt?

Hvis du bliver bevilget førtidspension, afhænger størrelsen af din udbetaling af, hvorvidt du er gift, samlevende eller enlig. Hvis du har en ægtefælle eller samlever, har det nemlig betydning for førtidspensionens størrelse, hvor meget vedkommende tjener, og om vedkommende er pensioneret. Nedenfor kan du se, hvor meget førtidspension du kan få udbetalt, afhængigt af din civilstatus.

Månedligt beløb for førtidspension før skat (2024)

  • Enlig: 20.370 kr.

  • Gift/samlevende: 17.315 kr.

Årlig indkomst før skat (2024)

I nogle tilfælde bliver førtidspensionen sat ned, hvis du eller din ægtefælle/samlever har en indkomst der overstiger et vis beløb:

  • Enlig: 86.900 kroner

  • Gift/samlevende med pensionist: 138.000 kroner

  • Gift/samlevende med en, der ikke er pensionist: 138.000 kroner

borger.dk kan du lave en beregning af satsen, hvor du også finder hvilke specifikke regler der gælder for ansøgninger om førtidspension.

Hvis du skal hjælpe en anden med at ansøge om førtidspension, eller skal en anden hjælpe dig med ansøgningen, har du i begge tilfælde brug for en fuldmagt.

Fuldmagt og vejledning til ansøgning om førtidspension