Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

16. december 2022

Afståelse

Når du som lejer af et erhvervslejemål ønsker at overdrage lejemålet til en bestemt person eller virksomhed, kan du gøre brug af din afståelsesret.

Hvad betyder afståelse?

Afståelse er kort fortalt en aftalt udskiftning af lejer i et erhvervslejemål, hvor du som lejer har mulighed for at vælge den kommende lejer. Med andre ord giver afståelsesretten mulighed for, at du kan overdrage erhvervslejemålet til en anden virksomhed, hvor de samme lejevilkår gør sig gældende for den nye lejer. 

Ikke alle erhvervslejekontrakter indeholder retten til afståelse, da den kan fraviges ved aftale. Derfor skal du altid tjekke din erhvervslejekontrakt.

Opret erhvervslejekontrakter på få minutter hos Legal Desk

Hvornår kan du gøre brug af afståelsesretten?

Du kan gøre brug af afståelsesretten, hvis den nye lejers virksomhed hører under samme branche som din. Du kan også gøre brug af afståelsesretten, selvom dit eget lejeforhold udspringer af en afståelse fra tidligere lejer.

Eksempel: Hvis lejer A afstår til lejer B, kan B efterfølgende afstå erhvervslejemålet til lejer C osv.

Bemærk at afståelsesretten kun gælder ved et erhvervslejemål og ikke ved et almindeligt lejemål.

Særligt for kapitalselskaber

Er din virksomhed et kapitalselskab, dvs. ApS eller A/S, skal du være opmærksom på to scenarier, der rent juridisk er meget forskellige:

Sælger eller overdrager du kapitalselskabet til en ny ejer, skal erhvervslejemålet også overdrages. Dette er ikke en afståelse, da det er kapitalselskabet, der som ‘juridisk person’ er lejer. Med andre ord er det ligemeget hvem, der er ejer af selskabet, da det er selskabet og ikke dets ejere, der lejer erhvervslejemålet.
I nogle virksomheder ses det, at erhvervslejeaftalen skal ændres, hvis kapitalselskabet overdrages til nye ejere. Derfor er det vigtigt, at du kigger i din erhvervslejekontrakt.

Sælger eller overdrager du alle kapitalselskabets aktiver er der tale om en afståelse. Det skyldes, at erhvervslejekontrakten kan betragtes som en del af kapitalselskabets aktiver, da den har en økonomisk værdi.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

Hvornår kan du ikke gøre brug af afståelsesretten?

Det er ikke muligt at gøre brug af sin afståelsesret, hvis udlejer modsiger sig dette. Hvis ikke udlejer har afskrevet retten til afståelse i erhvervslejekontrakten, kan vedkommende kun modsige sig afståelsen, hvis der er væsentlige grunde, der taler for. Dette kan f.eks. være, hvis den kommende lejer har en dårlig økonomi eller manglende branchekendskab.

Hvad er genindtrædelsesretten?

Har du afstået et erhvervslejemål til en nye udlejer, og den nye udlejer efter noget tid opsiger eller opsiges af lejemålet, har du ret til at genindtræde i det gamle lejeforhold, når visse betingelser er opfyldt.

Eksempel: Virksomhed A har afstået et erhvervslejemål til virksomhed B. To år efter opsiger B lejemålet. Dette giver som udgangspunkt A ret til at ‘genindtræde’ i lejemålet, så A bliver lejer igen.

For at kunne genindtræde skal disse betingelser være opfyldt:

  • Du skal have et tilgodehavende med den lejer, som du har afstået til

  • Udlejer har været underrettet om dit tilgodehavende

  • Du har holdt udlejer løbende underrettet om din adresse


Udlejer er forpligtet til at underrette dig om nye lejers opsigelse. Du får herefter en frist på mellem 2 - 4 uger til at erklære, om du vil genindtræde i lejeforholdet.

Du skal huske at være opmærksom på at kigge i erhvervslejekontrakten, da det er muligt for parterne at aftale sig ud af og ændre på reglerne om genindtrædelse.

Genindtrædelse i en kæde med flere lejere

I situationer hvor flere lejere har brugt deres afståelsesret ved samme erhvervslejemål, og lejemålet derfor har skiftet ejermand flere gange, er det den lejer, der senest har afstået lejeforholdet, der vinder genindtrædelsesretten.

Eksempel: A har afstået til B, der har afstået til C, der har afstået til D. D opsiger lejeaftalen og udlejer underretter herefter A, B og C om muligheden for genindtrædelse. Selvom både A, B og C ønsker at genindtræde, er det C der har retten, da C er sidste lejer før D.