Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
Forening
dit dokument oprettes ...
15
Det tager 15 i reelt tidsforbrug

Stiftende generalforsamling

En forening bliver stiftet ved en stiftende generalforsamling. Hvis I gerne vil afholde en stiftende generalforsamling, er der dog en række ting, I skal overveje inden. Denne artikel beskriver, hvad I skal tage stilling til, og hvad der bør ske under den stiftende generalforsamling. I kan også nemt stifte jeres forening med Legal Desk.

Hos LegalDesk

Pris: 2.499,-

Ekskl. moms

Traditionel advokat

Spar kr. 15.000,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

15 min.

I reelt tidsforbrug

Indholdsfortegnelse

Hvad er en stiftende generalforsamling?

En forening stiftes ved en stiftende generalforsamling. Denne begivenhed afholdes typisk på initiativ af de mennesker, der gerne vil stifte foreningen. Begivenheden er almindeligvis åben for, at alle interesserede kan deltage. Den eller de personer, der har haft til hensigt at stifte foreningen, har normalt også udarbejdet et udkast til foreningens vedtægter inden afholdelsen af den stiftende generalforsamling.

Hvis I stifter jeres forening med Legal Desk, kan I være sikre på, at foreningen lever op til alle krav. I modtager også et færdigudarbejdet sæt vedtægter og generalforsamlingsreferat, klar til underskrift, som dokumenterer stiftelsen af jeres forening.

Læs mere om, hvordan I stifter jeres forening med Legal Desk her.

Hvad skal I overveje inden afholdelsen af en stiftende generalforsamling?

Inden I vælger at afholde en stiftende generalforsamling, kan det være en god idé at overveje en række forhold. Først og fremmest bør I overveje, hvad formålet med jeres forening er, og hvorfor den skal sættes i verden. Dernæst hvilke visioner og mål foreningen skal have, og hvordan I vil organisere arbejdet og økonomien. Det kan også være en fordel at udarbejde et udkast til foreningens vedtægter inden den stiftende generalforsamling.

I kan tage stilling til disse forhold ved at afholde et orienteringsmøde, hvor I også kan invitere mulige medlemmer og andre interesserede.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen. 

Hvad sker der under den stiftende generalforsamling?

Den stiftende generalforsamling kan afholdes umiddelbart efter orienteringsmødet, men kan også afholdes på et senere fastsat tidspunkt. Det vigtigste, der skal ske under den stiftende generalforsamling er, at der skal vedtages vedtægter. Den stiftende generalforsamling skal følge en på forhånd fastsat dagsorden, som deltagerne skal have modtaget før generalforsamlingen – hvor lang tid før fremgår typisk af foreningens vedtægter. Dagsordenen kan udformes på følgende måde:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Redegørelse for stiftelsen af foreningen
  5. Vedtægter
  6. Foreningens fremtidige aktiviteter
  7. Foreningens økonomi
  8. Valg af bestyrelse
  9. Valg af revisor.

1. Valg af dirigent

Det første, der skal ske under den stiftende generalforsamling er, at der skal vælges en dirigent. Dirigenten fungerer som en slags ordstyrer, der skal sørge for, at alle dagsordenens punkter gennemgås. Derudover skal dirigenten styre generalforsamlingens diskussioner og sætte rammerne for afstemningerne. 

2. Valg af referent

Der skal også vælges en referent, der har til opgave at skrive alle generalforsamlingens vigtigste punkter ned. Referatet skal klart afspejle alle de ting, der blev konkluderet på mødet.

3. Valg af stemmetællere

Inden den stiftende generalforsamling for alvor kan gå i gang, er det vigtigt at udpege stemmetællere blandt de fremmødte personer. Disse personer skal tælle antallet af stemmer under de afstemninger, der afholdes undervejs. 

4. Redegørelse for stiftelsen af foreningen

Efter dirigenten, referenten og stemmetællerne er blevet valgt, kan den stiftende generalforsamling indledes ved, at I redegører for, hvorfor I ønsker at stifte foreningen. Denne redegørelse kan inddrage de formål og visioner for foreningen, som blev drøftet under orienteringsmødet. 

5. Vedtægter

Det vigtigste punkt under den stiftende generalforsamling er vedtagelsen af vedtægter. Foreningens vedtægter er dens interne retningslinjer og regler, og vedtægterne bør derfor afspejle, hvad foreningen arbejder for, og hvordan I ønsker at drive foreningen.

For at I kan vedtage vedtægter for foreningen, skal der være et udkast til vedtægterne, som de fremmødte kan stemme for eller imod vedtagelsen af under den stiftende generalforsamling. De fremmødte kan også stemme for, at enkelte paragraffer i udkastet til vedtægterne skal ændres.

En vedtægt er blevet vedtaget, når der er et flertal blandt de deltagende, der stemmer for vedtagelsen. Når I er enige vedrørende vedtægternes formulering, er foreningen blevet stiftet. 

6. Foreningens fremtidige aktiviteter

Som det næste punkt under den stiftende generalforsamling, kan det drøftes, hvilke forslag, I har til aktiviteter, som I ønsker at afholde som forening. 

7. Foreningens økonomi

Dernæst kan I drøfte foreningens økonomi, og hvilke forslag, I har til udarbejdelsen af foreningens budget. Her kan I også beslutte, hvad medlemskontingentet skal ligge på, hvis dette ikke allerede er blevet fastlagt i vedtægterne. 

8. Valg af bestyrelse

Under den stiftende generalforsamling bør foreningens bestyrelse vælges. Bestyrelsen skal stå for foreningens daglige drift og bør bestå af en formand, en næstformand, et bestemt antal bestyrelsesmedlemmer og en kasserer. 

9. Valg af revisor 

Som det sidste punkt under den stiftende generalforsamling, bør I udpege en revisor. Det er revisorens opgave at kontrollere foreningens regnskab årligt.

Stift forening med Legal Desk

Hvis I stifter jeres forening med Legal Desk, behøver I ikke bekymre jer om, hvorvidt I gør noget forkert. Vi sørger for, at alting udføres korrekt, så I blot behøver tage stilling til, hvordan I ønsker jeres forening skal se ud.

I behøver blot udfylde vores formular, betale og underskrive generalforsamlingsreferatet, som I modtager straks herefter. Så registrerer vi jeres forening og sender jer foreningens CVR-nummer, når registreringen er fuldført.

Klik ‘Stift forening nu’ nedenfor for at gå i gang med formularen med det samme.

Forening

Få styr på papirarbejdet på 15 minutter

Nem oprettelse

Alle dokumenter samlet ét sted

Inkl. registrering

Digital alt-i-en løsning

Benyttet af mere end 50.000 selvstændige

Kun 2.499,-

Ekskl. moms

Stift forening nu

Spar 15.000,- ift. traditionel advokat