Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

16. december 2022

Hvad sker der til et møde i Fogedretten?

Fogedretten kan virke som lidt af en forvirrende størrelse, uanset om du er blevet indkaldt, eller du skal bruge Fogedrettens hjælp til inddrivelse af penge. Her forklarer vi, hvordan sager om gæld forløber i Fogedretten og hvad du skal være opmærksom på - både som skyldner og kreditor.

Hvad laver Fogedretten?

Fogedretten er en underafdeling af den lokale byret, der behandler sager om tvangsgennemførelse af krav. Det betyder, at Fogedretten hjælper med at gennemtvinge krav som privatpersoner eller virksomheder har. Det kan være af privat karakter, såsom at gennemtvinge retten til at se ens børn i forbindelse med samværsaftaler og lignende.

Fogedretten er også ansvarlig for gennemtvingelse af krav, når det kommer til penge, hvilket udgør en stor del af deres arbejde. Det betyder, at det er Fogedretten, der hjælper med at inddrive pengene, hvis man har penge til gode hos en person eller virksomhed eller selv skylder penge. I denne artikel fokuserer vi primært på Fogedrettens arbejde med inddrivelse af pengekrav.

Sager om pengekrav kaldes også inkassosager - du kan læse mere om inkasso her.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

Hvordan får jeg Fogedrettens hjælp, hvis jeg har krav på penge?

Hvis du som kreditor har krav på penge, kan du anvende Fogedrettens hjælp til inddrivelse af dit krav. Hvis kravet (det vil sige det beløb, du har tilgode) opfylder de nedenstående betingelser:

  1. Størrelsen på kravet ligger fast. Det vil sige, at der f.eks. foreligger en aftale, såsom et gældsbrev, hvor kravet angives som et specifikt beløb.

  2. Skyldneren har hverken gjort indsigelse mod kravet eller størrelsen på kravet, og forventes heller ikke at gøre indsigelse mod dette senere. Kravet skal desuden være mindre end 100.000 kr. (eksklusiv renter og andre sagsomkostninger).

Hvis disse betingelser er opfyldt, skal du udfylde en blanket til betalingspåkrav. Blanketten til betalingspåkravet skal indsendes til Fogedretten i den retskreds, hvor skyldneren bor eller er registreret, hvis det er en virksomhed. Du kan finde retskredsen her.

Du skal være opmærksom på, at du tidligst kan indsende betalingspåkravet til Fogedretten, når der er gået 14 dage fra forfaldsdatoen. Forfaldsdatoen er den dag, hvor du som skyldner kunne kræve beløbet betalt, hvilket skal fremgå af faktura, gældsbrev eller lignende.

Har jeg mødepligt hos Fogedretten, hvis jeg er skyldner?

Hvis du er blevet indkaldt til et møde i Fogedretten som skyldner, har du pligt til at møde op. Det betyder, at det har konsekvenser, hvis du vælger ikke at møde op som angivet i din indkaldelse. Konsekvensen kan blandt andet være, at fogeden møder op hjemme hos dig, eller at du bliver hentet af politiet uden varsel. Det anbefales derfor, at man altid møder op til fogedretsmøder.

Hvis du er forhindret i at møde op på grund af sygdom, behøver du ikke møde op. Fogedretten kan dog kræve en lægeattest som dokumentation for, at du var/er syg.

Hvis du er forhindret i at møde op, har du også mulighed for at sende en anden i dit sted. Det kræver, at du udfylder den fuldmagt, der følger med indkaldelse fra Fogedretten. Det er dog et krav, at den person, der møder op på dine vegne (fuldmagtshaver), skal kende sagen og dine økonomiske forhold. Hvis personen ikke kender til sagen eller din økonomi, kan Fogedretten kræve, at du møder op personligt.

Hvad skal jeg medbringe til fogedretsmødet?

Hvad du skal medbringe til fogedretsmødet kommer an på, om du har penge til gode eller skylder penge. Hvis du har penge til gode, skal du medbringe alle de dokumenter, som er en del af sagen og som du har indsendt til Fogedretten. Det vil ofte være den oprindelige faktura, eventuelle rykkerskrivelser, korrespondance og hvad der ellers måtte være relevant for sagen.

Hvis du er skyldner, skal du medbringe alle de dokumenter, som du har modtaget fra Fogedretten og kreditor (den person eller virksomhed du skylder penge). Herudover skal du medbringe alle dine økonomiske oplysninger, såsom årsopgørelse fra SKAT, forskudsopgørelse fra SKAT og lønsedler. Det vil også være en fordel, at medbringe en oversigt og oplysninger om de væsentligste aktiver du ejer, såsom biler, fast ejendom, diverse konti og lignende.

Hvad sker der til fogedretsmødet?

Fogedretsmødet er meget uformelt, så du behøver ikke være bekymret i forhold til om der er specielle procedurer eller lignende, du skal kende til. Til fogedretsmødet vil der være en fogedretsdommer (også kaldet fogeden), kreditor (den der har penge til gode) og skyldneren. Fogedretsdommeren vil generelt forklare, hvad der skal ske under mødet.

Som skyldner vil du ofte blive spurgt, om du kan erkende skyldforholdet. Hvis du ikke er enig i, at du skylder de(n) pågældende penge eller der er andre forhold, som du gerne vil klage over, skal du gøre det til fogedretsdommeren. Hvis du er uenig i Fogedrettens afgørelse, har du mulighed for at klage (også kaldet at kære), hvorefter sagen vil blive behandlet af Landsretten.

Hvis du kan erkende skyldforholdet, vil kreditor og/eller fogedretsdommeren spørge ind til, hvad du som skyldner har af værdier, der enten kan sælges eller gøres udlæg i. Hvis du ikke kan betale din gæld med det samme, vil der ofte blive givet en mulighed for en afdragsordning, hvorefter du kan betale din gæld med faste afdrag over en periode. Hvis du hverken kan betale din gæld nu, stille sikkerhed (udlæg) eller afdrage, har du som skyldner mulighed for at afgive en såkaldt insolvenserklæring til fogeden. En insolvenserklæring betyder, at du som skyldner normalt først kan blive indkaldt til Fogedretten igen efter 6 måneder.

Kan Fogedretten hæve penge på min konto?

Fogedretten kan ikke hæve penge på din konto. Fogedretten kan kun forsøge at få dig til at betale din gæld, eksempelvis ved udlæg i dine værdier.

Hvis du derimod ikke har overholdt dine aftaler med din bank, så kan banken i yderste konsekvens trække penge fra din lønkonto eller opsparingskonto til at betale din gæld. Dette kaldes modregning. Dog skal banken stadig respektere, at du har ret til et minimumsbeløb hver måned, og de må derfor ikke tage alle dine penge.

Har du en gæld til det offentlige, som du ikke betaler, så vil den blive overdraget til SKAT. Her kan SKAT foretage udlæg i dine værdier eller i din løn, hvilket betyder, at du vil få udbetalt mindre løn, hvis du skylder penge til SKAT. 

Kommunen kan også modregne børne- og ungeydelsen, hvis du skylder penge for dagtilbud eller fritidsordning. Hvis dette sker vil SKAT underrette dig.