Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
Hemmeligholdelsesaftale
dit dokument oprettes...
10 - 15 min.
Det tager 10 - 15 min. i reelt tidsforbrug, at udfylde hemmeligholdelsesaftale

Hvad er en konventionalbod?

En konventionalbod er et fastsat beløb, der skal betales, hvis en part overtræder vilkårene i en kontrakt. En konventionalbod er særlig relevant i en hemmeligholdelsesaftale, der udarbejdes når to parter udveksler fortrolig information i erhvervsmæssig sammenhæng. Med Legal Desk kan du nemt udarbejde en hemmeligholdelsesaftale.

Hos LegalDesk

Pris: 399,-

Ekskl. moms

Traditionel advokat

Spar 4.000,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Hvad er en konventionalbod?

En konventionalbod er et fastsat beløb, som parterne i en kontrakt aftaler at skulle betale, hvis man overtræder kontraktens vilkår eller betingelser. En konventionalbod skal derfor aftales mellem kontraktparterne og indgå som en bestemmelse i kontrakten for at være gyldig, da den ikke følger af almindelig erstatningslovgivning.

Sådan virker Legal Desk

video

Hvad er forskellen på konventionalbod og almindelig erstatning?

Et af kravene - for at man kan gøre et erstatningskrav gældende - er, at man kan dokumentere et økonomisk tab som følge af overtrædelse af aftalen. Hvis parterne derimod har aftalt, at der skal gælde en konventionalbod i kontrakten, skal konventionalboden betales ved overtrædelse af kontrakten, uden at parterne behøver at dokumentere et økonomisk tab.

Hvornår bruger man konventionalbod?

Konventionalbod bliver ofte anvendt i kontrakter, hvor det kan være svært at beregne eller dokumentere er økonomisk tab, hvis den ene part handler i strid med kontrakten. Det kan for eksempel være hemmeligholdelsesaftalerdirektørkontrakter og ejeraftaler.

Her kan det være en fordel, at man på forhånd aftaler, hvad det skal koste, hvis en af parterne overtræder vilkårene i kontrakten, da man på denne måde undgår problemet med at skulle opgøre og dokumentere et økonomisk tab.  

Kan jeg frit bestemme størrelsen på konventionalboden?

Konventionalbodens størrelse - altså det beløb der skal betales, hvis kontrakten overtrædes - skal være rimeligt i forhold til overtrædelsen. Det betyder, at man ikke kan indsætte en konventionalbod, der er klart urimelig i forhold til overtrædelsens karakter. Konventionalboden skal altså stå i rimeligt forhold til det faktiske tab, som en skadelidt part med rimelighed kunne forvente at lide, hvis den anden part handler i strid med aftalen. Hvis en konventionalbod er urimelig høj, vil den ofte kunne blive nedsat af en domstol, da den så vil stride imod Aftalelovens bestemmelser om urimelige vilkår.