Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

14. december 2022

Hvad er aktier?

Du har helt sikkert hørt om aktier før, men hvad er det helt præcist, aktier er? Har du købt aktier i et selskab, har du faktisk købt en lille del af et aktieselskab, hvorfor du i princippet er medejer. At eje aktier giver dig både muligheder og rettigheder, men indebærer også risici. Læs artiklen og bliv klogere på, hvad aktier egentlig er.

Hvad er en aktionær?

Når du ejer en aktie, er du aktionær i virksomheden. Du kan enten eje en meget lille andel af virksomheden (også kaldet små- eller minoritetsaktionær), eller du kan eje størstedelen af aktierne (også kaldet stor- eller hovedaktionær) og i nogle tilfælde alle aktierne (også kaldet ene-aktionær).

Selvom du kun ejer en lille andel, giver aktien dig som udgangspunkt ret til udbytte, hvis virksomheden vælger at udbetale dette. Du vil også have en vis grad af stemmeret, som afhænger af, hvor mange aktier, du ejer i virksomheden, og om dine aktier er A- eller B-aktier. Forskellen på de to aktieklasser afhænger af, hvad der står i virksomhedens vedtægter. Det er dog også muligt at udstede aktier, der udelukkende giver ret til enten udbytte eller stemmeret, men ikke begge dele.

At være aktionær betyder også, at du har mulighed for at få en økonomisk gevinst, når det går godt for virksomheden. For mange aktionærer er dette deres eneste interesse. Du kan med andre ord tjene penge på, at andre gør et godt stykke arbejde ved at være aktionær. Din status som aktionær giver dig dog ikke ret til at have noget med den daglige drift af virksomheden at gøre, medmindre du som aktionær også er en del af selskabets ledelse.

Opret et aktieselskab (A/S) med Legal Desk her. 

Hvad er forskellen på en noteret aktie og en unoteret aktie?

Et aktieselskab kan være noteret eller have dets aktier optaget til handel på et reguleret marked, hvilket betyder, at selskabets aktier (ejerandele) bliver handlet på en børs som f.eks. NASDAQ i Danmark. Det medfører også, at selskabets aktier (ejerskab) kan handles frit på børsen, og folk derfor som oftest køber og sælger aktier/ejerskab i en virksomhed mange gange om dagen.

Det er ikke et krav, at et aktieselskabs aktier skal handles på børsen. Hvis de ikke handles på børsen, kaldes de for unoterede aktier. Det betyder, at aktierne/ejerandelene handles meget sjældent, hvis overhovedet, da der som oftest kun er meget få ejere, og disse ikke er interesserede i at sælge deres aktier.

Hvorfor købe aktier?

En noteret aktie har en såkaldt aktiekurs, som indikerer, hvor meget én aktie er værd. Aktiekursen er altså lig med den aktuelle købs- eller salgspris af aktien. Aktiekursen ændrer sig hele tiden og er påvirket af bl.a. den økonomiske situation, om virksomheden lever op til analytikernes forventninger og om der florerer rygter om virksomheden.

Som aktionær håber du naturligvis på en stigning i kursen, da det giver dig mulighed for at sælge aktien med gevinst. Dette illustreres i nedenstående eksempel.

Eksempel: Amalie køber aktier i virksomheden “Danmark A/S”, som har en aktiekurs på 250. Hun køber 20 stk. aktier, hvilket koster hende 5.000 kr. (kurs 250 * 20 stk.). Nogle måneder efter kommer det frem, at “Danmark A/S” overstiger forventningerne til regnskabet, hvorfor aktiekursen stiger til kurs 350. Amalie sælger aktier til kurs 350, hvilket giver hende en indtjening på 7.000 kr. Samlet får Amalie hermed en gevinst på 2.000 kr. (7.000 - 5.000 kr.), på grund af, at aktiekursen steg fra kurs 250 til kurs 350. 

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen.

Skal jeg betale skat af aktier?

Aktier er som udgangspunkt underlagt beskatning, men med visse fordele. Aktier bliver nemlig ikke beskattet som indkomstskat, men derimod som kapitalindkomst. Hvor meget, du skal betale i skat, afhænger af størrelsen på din gevinst. Gevinster op til en værdi på 54.000 kr. beskattes med en procentsats på 27 %, mens alt derover beskattes med 42 %. 

Eksempel: Hvis du har en aktiegevinst på 100.000 kr., fordi du købte aktier for 60.000 kr. og solgte dem for 160.000 kr., bliver de første 54.000 kr. beskattet med 27 %. Du har derfor 39.420 kr. tilbage efter skat. De resterende 46.000 kr. af din gevinst beskattes med 42%, hvorefter du har 26.680 kr. tilbage efter skat. Samlet har din gevinst på 100.000 kr. dermed indbragt dig 66.100 kr. efter skat.

Hvad er risikoen ved at eje aktier?

Det er ikke risikofrit at investere i aktier. Pludselige begivenheder kan hurtigt få aktiekursen til at svinge kraftigt til enten den ene eller anden side. Sammenlignet med at have penge stående i banken, er aktiehandel derfor væsentligt mere risikofyldt, og der er ingen garanti for, at du får dine penge tilbage.

Det anbefales derfor, at du sætter dig godt ind i aktiemarkedet og den virksomhed, du vil investere i, før du bruger din opsparing på at købe aktier. Men hvis du er dygtig – og til dels heldig – kan aktier være en hurtig vej til høje gevinster, uden at du selv skal røre en finger.