Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

08. maj 2024

Hvad skal handelsbetingelser indeholde?

Handelsbetingelser skal som udgangspunkt beskrive de generelle vilkår og betingelser, som gælder, når en virksomhed sælger produkter eller tjenesteydelser. Handelsbetingelserne beskytter både køber og sælger, og skal derfor tilpasses din virksomheds forretning. Læs med og bliv klogere på, hvad handelsbetingelser skal indeholde, og hvilke lovkrav, der stilles til dem.

Hvad er handelsbetingelser?

Handelsbetingelserne - også kaldet handelsvilkårene - beskriver de forhold, der gælder mellem en kunde og en virksomhed i forbindelse med salg af en vare eller tjenesteydelse. Hvis du driver en webshop, skal du være opmærksom på, at din virksomheds handelsbetingelser skal ligge frit tilgængeligt for kunden på hjemmesiden og at disse handelsbetingelser skal være dækkende i forhold til virksomhedens aktiviteter.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

Er der nogle lovkrav til handelsbetingelser?

Handelsbetingelser kan laves på forskellige måder, og der er ingen lov, der bestemmer præcis, hvordan handelsbetingelser skal udformes.  Dog kan virksomheden ikke lave sine handelsbetingelser fuldstændigt frit.

Alt efter hvad virksomheden sælger og hvem kunderne er, stilles der en række krav til handelsbetingelserne. Der er ikke en enkelt lov, der bestemmer kravene til handelsbetingelser, men derimod en række love, der dikterer indhold og udformning af en virksomheds handelsbetingelser. Det drejer sig blandt andet om Købeloven, Forbrugeraftaleloven og E-handelsloven.

Hvad skal handelsbetingelser generelt indeholde?

Handelsbetingelser bør altid tilpasses den enkelte forretning. Ifølge loven er der dog en række forhold, der skal beskrives og som er hensigtsmæssige at inkludere i handelsbetingelserne:

  1. Virksomhedsoplysninger

Her beskrives virksomheden med alle nødvendige oplysninger såsom navn, adresse og CVR-nummer.

  1. Priser og betaling

Her beskrives, hvordan priserne er opgjort (valuta, moms etc.) samt hvordan betalingen foregår (betalingsformer, eventuelle kreditter etc.).

  1. Levering

Her beskrives, hvordan levering af varen/ydelsen sker, og hvornår kunden kan forvente, at den bliver leveret.

  1. Ansvar

Her beskrives, hvilket ansvar virksomheden har i forbindelse med salget af varen eller tjenesteydelsen. Virksomhedens ansvar afhænger af, hvad virksomheden sælger og om virksomheden sælger til forbruger eller andre erhvervsdrivende.

  1. Returnering af varer

Her beskrives, hvordan kunden skal håndtere varer, der skal returneres. Det kan f.eks. være i forhold til, hvordan varen skal returneres, og hvilken stand varen skal være i.

  1. Databehandling

Her beskrives, hvordan virksomheden benytter kundedata. En virksomhed modtager kundedata, når en kunde køber varer gennem e-handel eller webshops.

  1. Klagemuligheder

Hvis en virksomhed sælger til private forbrugere, er virksomheden forpligtet til at oplyse om klagemulighederne inden for EU. Du kan læse mere om dette og se eksempel på formulering her

  1. Kontakt

Virksomheden skal oplyse om, hvordan kunder eller brugere kan kontakte virksomheden, hvis de har spørgsmål, klager eller kommentarer.

  1. Ændringer

Her beskrives, hvornår og hvordan virksomheden kan ændre deres handelsbetingelser. Det vil ofte være en fordel at skrive, at virksomheden kan ændre handelsbetingelser ensidigt (uden at kunderne skal være enige). 

  1. Lov og værneting

Her beskrives, hvilket lands love, der gælder for handlen. Hvis der er tale om en dansk virksomhed, er det Danmarks love, der gælder. Der skal også oplyses om, hvor en kunde skal indbringe en eventuel sag vedrørende uoverensstemmelser (sagsanlæg). Typisk vil en sådan sag skulle indbringes i  Byretten i den givne by som virksomheden er placeret i.

Eksempel på handelsbetingelser

Du kan se et eksempel på vores handelsbetingelser her: 

“Eksempel

Husk at handelsbetingelserne skal tilpasses netop din virksomhed.

Det skal du være opmærksom på

Du kan finde forskellige skabeloner til handelsbetingelser online. Men du skal sikre dig, at de passer på de produkter eller ydelser, som din virksomhed sælger. Hvis du lader dig inspirere af andre virksomheders handelsbetingelser, skal du sikre dig, at det er danske virksomheder, da udenlandske virksomheder ikke vil være underlagt de samme krav som danske.