Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

10. januar 2023

Omdannelse af enkeltmandsvirksomhed til ApS

Der kan være flere fordele ved at omdanne din enkeltmandsvirksomhed til et anpartsselskab – blandt andet at du ikke hæfter personligt for virksomhedens gæld. I denne artikel kan du læse mere om, hvilke overvejelser du skal gøre dig inden en omdannelse.

Hvad er en enkeltmandsvirksomhed?

En enkeltmandsvirksomhed er en virksomhed, som kun har én ejer. Ejeren af virksomheden ejer alle virksomhedens aktiver (ejendele), men som ejer hæfter du også personligt for din virksomheds passiver (gæld).

At du hæfter personligt indebærer, at virksomhedens kreditorer – altså, de personer som virksomheden skylder penge – kan rette deres krav personligt mod dig, hvis virksomheden ikke har penge til at betale sine regninger.

Se, hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen. 

Hvad er et anpartsselskab?

Et anpartsselskab – også kaldet ApS – er en virksomhed, hvor der kan være flere ejere, der hæfter begrænset for virksomhedens økonomi. Det betyder konkret, at ejerne af virksomheden kun hæfter med det beløb, som de har skudt ind i virksomheden. Kreditorer kan herefter ikke rette et personligt krav mod ejerne for virksomhedens gæld. 

Hvorfor omdanne sin enkeltmandsvirksomhed til et ApS?

Der kan være forskellige årsager til at omdanne sin enkeltmandsvirksomhed til et anpartsselskab. En af de typiske grunde er, at ejeren af enkeltmandsvirksomheden ikke ønsker at hæfte personligt for virksomhedens gæld.

Omdannelsen kan også være begrundet i et ønske om at få flere ejere ind i virksomheden – eller et ønske om at trække penge ud af virksomheden uden at blive beskattet automatisk. 

Hvilke overvejelser skal du gøre dig, inden du omdanner?

Inden du vælger at omdanne din enkeltmandsvirksomhed til et ApS, er der flere ting, du skal undersøge og overveje. 

Samtykke fra virksomhedens kreditorer

Du skal først og fremmest undersøge, om du kan få samtykke af virksomhedens kreditorer til at lave omdannelsen. Kreditorerne er virksomhedens samarbejdspartnere, bankforbindelser og lignende.

Samtykke er nødvendigt, da kreditorerne ved omdannelsen mister muligheden for at rette personligt krav mod ejeren for virksomhedens gæld.

Kapitalkrav på 40.000 kroner

Der gælder et kapitalkrav for at kunne omdanne en enkeltmandsvirksomhed til et ApS. Det betyder, at din enkeltmandsvirksomhed skal være mindst 40.000 kr. værd, da dette er mindstekapitalkravet for at kunne danne et ApS. 

Du bør også overveje at søge rådgivning hos en revisor, hvilket formentlig vil være et nødvendigt trin for, at omdannelsen reelt kan blive gennemført. Dette vil dog kun være relevant, hvis du opfylder betingelserne om kapitalkrav samt samtykke fra kreditorerne.

Hvordan omdanner jeg en enkeltmandsvirksomhed til et ApS?

Når du efter grundig overvejelse og indledende arbejde er klar til at omdanne din enkeltmandsvirksomhed til et ApS, skal du beslutte dig for, om det skal ske som en almindelig omdannelse eller en skattefri virksomhedsomdannelse. 

Almindelig omdannelse

En almindelig omdannelse foregår i praksis ved, at enkeltmandsvirksomhedens aktiver og passiver bliver overdraget til anpartsselskabet. Overdragelsen sker til handelsværdi, og den vil blive beskattet på din indkomstopgørelse for året, hvor omdannelsen sker. For at overdragelsen kan ske til handelsværdi, skal der før overdragelsen laves en værdiansættelse af virksomhedens aktiver. 

En almindelig omdannelse forudsætter, at du kan betale hele skatten for det år, hvor omdannelsen finder sted. 

Skattefri virksomhedsomdannelse 

For at undgå at skulle betale et så stort beløb omgående kan du vælge, at omdannelsen skal ske som en skattefri virksomhedsomdannelse.

Her bliver enkeltmandsvirksomheden ikke overdraget til anpartsselskabet, men i stedet indskudt i det nye anpartsselskab. Denne form for omdannelse bliver kaldt skattefri, da det skattepligtige beløb ikke forfalder til betaling ved omdannelsen, men først når anpartsselskabet bliver solgt eller lukket ned.

Hvis du vil lave en skattefri virksomhedsomdannelse, kræver det dog, at hele din virksomhed bliver overdraget til anpartsselskabet. Derudover skal betalingen for enkeltmandsvirksomheden ske ved, at ejerne får anparter i anpartsselskabet. Der kan i øvrigt kun ske en skattefri omdannelse, hvis ejeren af enkeltmandsvirksomheden er skattepligtig i Danmark.

Overvejer du at oprette et ApS?

Et ApS er den mest anvendte selskabsform i Danmark og nyder stor tillid i erhvervslivet. Vælger du et ApS fremfor eksempelvis en enkeltmandsvirksomhed, opnår du tryghed i den begrænsede hæftelse. Den indebærer, at du kun hæfter for de penge, du investerer i selskabet.

Med Legal Desk kan du nemt og hurtigt oprette et ApS. Vi sørger for registrering og bekræftelse af selskabskapitalen, så du kan fokusere på andre ting.

Læs mere om anpartsselskaber, og opret dit ApS her