Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

14. december 2022

Prokura

En prokura er en fuldmagt, der giver den fuldmægtige ret til at handle på en virksomheds vegne i alle eller visse henseender. En prokura kan blandt andet benyttes, hvis håndteringen af virksomhedens drift skal lettes i en periode ved, at en enkelt person eller flere kan handle på virksomhedens vegne.

Hvad betyder prokura?

En prokura er en fuldmagt, der bliver givet af en virksomhed til en person – oftest en medarbejder – som legitimation på, at vedkommende kan handle på virksomhedens vegne i alle eller visse henseender. Den fuldmægtige person kaldes i denne sammenhæng for prokuristen.

Kan prokuristen handle uden begrænsninger?

Som udgangspunkt legitimerer prokuraen prokuristen til at kunne foretage alle retshandlinger, som vedrører virksomhedens drift. Dette gælder dog ikke uden begrænsninger, da prokuristen for eksempel ikke kan foretage dispositioner såsom belåning eller salg af virksomhedens faste ejendom, uden de relevante personers udtrykkelige samtykke.

Overskridelse af bemyndigelsen

På trods af at der kan gælde visse begrænsninger for prokuristen, kan virksomheden stadig blive bundet af prokuristens dispositioner, selvom de overskrider prokuristens bemyndigelse. Virksomheden kan eksempelvis blive forpligtet til en aftale, som prokuristen ikke har bemyndigelse til at indgå, hvis aftalen normalt ville høre under virksomhedens daglige drift. Hvis prokuristen åbenlyst overskrider sine beføjelser ved at foretage handlinger, der ikke vedrører virksomhedens daglige drift, vil virksomheden formentlig ikke blive bundet.

Eksempel: Mads er blevet prokurist for virksomheden Landmændene ApS. Han fik meddelt prokuraen af virksomhedens bestyrelse på et møde. Efter mødet blev Mads imidlertid trukket til side af Torben, der er medejer af virksomheden. Torben gav Mads instruks om, at Mads ikke måtte sælge nogle af virksomhedens heste, på trods af at han nu kunne handle på virksomhedens vegne som prokurist. 

En lille uge efter fik Mads et tilbud af Hestepigerne ApS, der ville købe 2 af Landmændene ApS’ heste. Dette kunne Mads ikke afslå, hvorfor han indgik aftale om at sælge hestene til Hestepigerne ApS. På trods af at dispositionen lå uden for Mads’ bemyndigelse, idet at Torben udtrykkeligt havde givet instruks om, at Mads ikke måtte sælge heste, så bliver Landmændene ApS stadigvæk bundet af Mads’ disposition. Det skyldes, at Mads’ aftale med Hestepigerne ApS normalt hører under driften af Landmændene ApS, der til dagligt sælger diverse dyr.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen. 

Hvad er forskellen på en enkel og kollektiv prokura?

En prokura kan både være enkel og kollektiv. Forskellen på de to er, at en enkel prokura kun udstyrer én person med legitimation til at handle på virksomhedens vegne. En kollektiv prokura gør imidlertid to eller flere personer til prokurister, så de kan handle på virksomhedens vegne i fællesskab.

I nogle tilfælde kan det på forhånd fremgå af virksomhedens vedtægter, hvorvidt en eventuel prokura skal meddeles som enkel eller kollektiv.

Hvordan meddeles en prokura?

Hvordan en prokura meddeles varierer, alt afhængig af hvilken form for virksomhed, der er tale om. For aktie- og anpartsselskaber gælder, at en prokura meddeles af virksomhedens bestyrelse, hvilket herefter bliver dokumenteret ved en udskrift af bestyrelsens forhandlingsprotokol. Det betyder konkret, at meddelelsen af en prokura ikke bliver registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, men kun hos virksomheden selv.

Hvad angår andre former for virksomheder, herunder eksempelvis interessentskaber, bliver en prokura meddelt af virksomhedens ejere i fællesskab.