Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

12. januar 2024

Børnepenge – Satser, udbetalingsdatoer og regler

Hvis du har børn, der er under 18 år, er du som udgangspunkt berettiget til at modtage børnepenge fra det offentlige. Læs mere om, hvornår du er berettiget til børnepenge, hvor meget du er berettiget til, og hvad du skal være særligt opmærksom på her.

Hvad er børnepenge?

Alle forældre til børn og unge i Danmark får børnepenge. Børnepenge er et skattefrit beløb, der bliver udbetalt fire gange om året. Børnepengene, som i offentlig regi bliver kaldt børne- og ungeydelse, er tiltænkt som en hjælp til at dække nogle af de udgifter, der er forbundet med at være en børnefamilie.

Se, hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter efter videoen

Hvornår har jeg ret til børnepenge?

For at du kan modtage børnepenge, skal du have forældremyndigheden og være fuldt skattepligtig. Du er fuldt skattepligtig, hvis du bor i Danmark. Derudover skal du opfylde følgende krav:

 • Dit barn skal opholde sig i Danmark 
 • Dit barn må ikke have indgået et ægteskab
 • Dit barn må ikke være anbragt uden for hjemmet

Hvis dit barn opholder sig kortvarigt i udlandet som led i et uddannelsesforløb, er du dog stadig berettiget til at få udbetalt børnepenge. 

Hvor meget får jeg i børnepenge?

Du får børnepenge for hvert af dine børn. Beløbet afhænger af barnets alder. Hvis du bor med dit barns anden forælder, vil I begge automatisk få en halvdel af børne- og ungeydelsen. 

For børn mellem 0-15 år betegnes børnepengene som børneydelse, mens den for unge mellem 15-17 år går under betegnelsen ungeydelse. 

Satser for børnepenge i 2024

Barnets alder

Hele beløbet (2024)

Halvdelen af beløbet (2024)

0-2 år

5.124 kr. pr. kvartal

2.562 kr. pr. kvartal

3-6 år

4.056 kr. pr. kvartal

2.028 kr. pr. kvartal

7-14 år

3.192 kr. pr. kvartal

1.596 kr. pr. kvartal

15-17 år

1.064 kr. pr. måned

532 kr. pr. måned

 

Påvirker min indkomst, hvor meget jeg får udbetalt i børnepenge?

Børnepengenes størrelse afhænger af, hvor meget du eller din ægtefælle tjener. Det betyder, at børnepengene bliver nedsat, hvis dit eller din eventuelle ægtefælles topskattegrundlag er over 882.700 kr. om året (2024).

Hvornår vil jeg modtage børnepenge? 

Du får børnepenge hvert kvartal på følgende udbetalingsdatoer:

 • 20. januar
 • 20. april
 • 20. juli
 • 20. oktober

Når dit barn fylder 15 år, modtager du i stedet ungeydelse, som bliver bagudbetalt den 20. i hver måned.

Hvem modtager børnepengene? 

Hvis I har fælles forældremyndighed

I 2021 blev reglerne for udbetaling af børnepenge ændret, så de som udgangspunkt bliver udbetalt til begge forældre (50/50). Dette gælder, hvis I bor sammen og har fælles forældremyndighed over barnet. 

Flyttede I fra hinanden før den 19. oktober 2021, vil der ikke ske nogen ændring. Her vil børnepengene fortsat blive udbetalt til moren som udgangspunkt. Dette gælder også, selvom I har fælles forældremyndighed. 

Hvis I ikke bor sammen og flyttede fra hinanden den 19. oktober 2021 eller derefter, vil børnepengene blive udbetalt 50/50 til hver forælder. Dette gælder, såfremt I har fælles forældremyndighed. I har mulighed for at ændre dette, så det samlede beløb bliver udbetalt til den ene forælder – eksempelvis den som barnet har bopæl hos.

Bemærk, at børnepengene kun kan blive fordelt 100/0 eller 50/50 til hver. Det er altså ikke muligt at lave andre ordninger, såsom en 75/25-fordeling. 

Hvis du har fuld forældremyndighed

I det tilfælde at du har fuld forældremyndighed, vil du modtage hele beløbet selv. 

Hvis barnet er adopteret

Er barnet adopteret af et registreret par, vil det være den forælder, der er angivet hos Udbetaling Danmark, der vil få udbetalt børnepengene. 

Udbetaling Danmark kan i særlige situationer bestemme, at børnepengene skal udbetales til barnet eller den unge selv, hvis dette vurderes bedst for barnet. 

Ændring af fordeling

Hvis I er enige om at ændre fordelingen, kan I foretage ændringen gennem Udbetaling Danmark. 

Hvis I ikke er enige, skal I gå gennem Familieretshuset. Her skal du sende dokumentation på jeres samværsordning, der viser, at barnet bor, hvad der svarer til ni ud af 14 dage hos dig. 

Følgende dokumentation vil blive godtaget: 

 • En aftaleblanket om samvær, der er underskrevet af Familieretshuset (det er et krav, at blanketten er underskrevet på et møde i Familieretshuset)
 • En afgørelse om endeligt fastsat samvær, der er truffet af Ankestyrelsen eller Familieretshuset
 • Et retsforlig om endeligt fastsat samvær, der er tilført retsbogen
 • En dom om endeligt fastsat samvær, der er truffet af Familieretten eller domstolene

Dette er den eneste form for dokumentation, der gælder i sager om fordeling af børnepenge. Midlertidige afgørelser om samvær eller forældremyndighed vil ikke blive godtaget.

Hvad skal jeg være særligt opmærksom på? 

Du skal give Udbetaling Danmark besked om alle ændringer, der kan have betydning for den ydelse, du modtager. Det kan for eksempel være, hvis dit barn bliver gift, ikke længere bor hos dig eller bliver forsørget på anden vis af det offentlige.

Hvis du ikke giver Udbetaling Danmark besked om ændringer af din situation, kan du risikere at skulle tilbagebetale penge. 

Lav børnetestamente med Legal Desk

Du kan skabe tryghed for både dig selv og dine børn ved at oprette et børnetestamente. Med et børnetestamente kan du vælge, hvem du ønsker, der skal have forældremyndigheden, hvis du og din partner pludselig går bort.

Læs mere, og lav et børnetestamente med Legal Desk her