Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

15. december 2022

Fonde

En fond er en selvejende institution med egen formue, som typisk bliver anvendt til at støtte velgørende formål. Men hvilke krav stilles der til fonde? Og hvad er forskellen på en erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fond? Bliv klogere på fonde her.

Hvad er en fond?

En fond er en selvejende institution, der fungerer som en selvstændig juridisk person med egen formue, som typisk bliver anvendt til at støtte velgørende formål. Der stilles ingen krav til, hvem der må oprette en fond, og det kan derfor både gøres af en fysisk person, juridisk person (et selskab) eller en sammenblanding af forskellige aktører. Ofte bliver fonde stiftet gennem et testamente efter dødsfaldet på en person, som ønskede at stifte en fond.

Der findes forskellige former for fonde, hvilket spejler sig i deres formål – disse kan opdeles i erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde.

Erhvervsdrivende fonde

Det karakteristiske ved en erhvervsdrivende fond er, at den udøver erhvervsmæssig virksomhed. Der er eksempelvis tale om en erhvervsdrivende fond, hvis fonden driver virksomhed, men også hvis den på anden måde tjener et erhvervsmæssigt formål –  eksempelvis gennem driften af fast ejendom, formueplejning af aktier og obligationer m.v.

En af fordelene ved at få en erhvervsdrivende fond til at kontrollere sin virksomhed er, at den ikke senere hen kan blive splittet ad i tilfælde af, at ens arvinger bliver uenige om den fortsatte drift af virksomheden. Her er det dog vigtigt at bemærke, at ejeren af virksomheden ikke har nogen form for kontrol over den, da den bliver kontrolleret af den erhvervsdrivende fond – dette anses typisk som en stor ulempe ved forholdet.

Ikke-erhvervsdrivende fonde

En ikke-erhvervsdrivende fond drives oftest med et velgørende formål for øje – typiske eksempler på ikke-erhvervsdrivende fonde er almenvelgørende fonde og familiefonde. Førstnævnte drives for at tjene et almennyttigt formål, mens sidstnævnte drives med formålet om at uddele legater og lignende til medlemmer af en bestemt familie.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen. 

Hvilke krav stilles der til en fond?

En række krav skal være opfyldt for at blive anerkendt som fond. Der stilles først og fremmest krav om, at fonden skal have egen formue, som er af varig og uigenkaldelig karakter. Dette indebærer, at fondens formue skal kunne holde i lang tid, samtidig med at den er uigenkaldeligt udskilt fra ejerens egen formue. Dernæst er det også et krav, at fonden drives med et eller flere bestemte formål for øje. Afslutningsvist er det et krav, at fonden skal have en selvstændig ledelse, som er uafhængig af stifteren og andre, der bidrager til fonden.

Hvad skal jeg være opmærksom på, inden jeg stifter en fond?

Inden du stifter en fond, skal du være opmærksom på at overholde kravene til en fond – det gælder særligt kravene om, at du skal være frataget enhver råderet over fondens formue, samtidig med at den skal have en ledelse, som er uafhængig af dig.

Derudover skal du være opmærksom på, at din fond kan være underlagt forskellige regler, afhængig af om der er tale om en erhvervsdrivende eller ikke-erhvervsdrivende fond. Til en erhvervsdrivende fond stilles der krav om, at fonden skal aflægge årsregnskab til Erhvervsstyrelsen. Dette krav gælder kun for ikke-erhvervsdrivende fonde, hvis deres formue overstiger 250.000 kr.

Dernæst skal fonden have egne rettigheder og forpligtelser, som skal være beskrevet i fondens vedtægter – disse kaldes fundatsen. En fundats er et oprettelsesdokument for en fond, som indeholder de nærmere regler for dens drift. Fondens fundats skal indeholde følgende:

  • Navn på fonden
  • Navn på kommunen, hvori fonden har hjemsted
  • Fondens formål
  • Størrelsen på indskuddet af fondens aktiver og egenkapital ved dens oprettelse 
  • Beskrivelse af eventuelle særlige rettigheder, som tilkommer stifter eller andre
  • Det påtænkte antal af bestyrelsesmedlemmer samt fremgangsmåden ved udpegelsen af disse
  • Valg af regnskabsår
  • Hvad fondens eventuelle overskud skal anvendes til.