Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

15. december 2022

Hvad betyder det at være inhabil?

Arbejder man i den offentlige forvaltning, er der begrænsninger for, hvilke sager, man må varetage. En offentlig ansat må ikke behandle sager, hvor den ansatte kan have en personlig interesse i sagens udfald. Det kan f.eks være en sag, der vedrører et familiemedlem.

Hvad er forskellen på at være habil og inhabil?

At være habil betyder, at du i en offentligretlig sammenhæng er i stand til at udøve en offentligretlig kompetence. Det kan f.eks. være at træffe afgørelse i en sag.

At være inhabil betyder derimod, at man som person eller myndighed ikke kan udøve en given offentligretlig kompetence. Det vil altså sige, at personen eller myndigheden bliver nødt til at afholde sig fra, at træffe afgørelse i sagen.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen.

Hvornår er man inhabil?

En ansat inden for den offentlige forvaltning, kan blive erklæret inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis:

  1. Den ansatte har en særlig personlig eller økonomisk interesse i en given sags udfald, eller hvis den ansatte har været repræsentant for en anden med en lignende  interesse tidligere i samme sag
  2. Den ansattes ægtefælle, slægtninge eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald
  3. Den ansatte har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden juridisk person, som har en særlig interesse i sagens udfald
  4. Sagen vedrører en klage over for en anden offentlig myndighed, og den ansatte tidligere har medvirket til den afgørelse, som sagen angår, eller på anden vis medvirket til gennemførelsen af de handlinger, der er forbundet til sagens afgørelse

Du kan også erklæres inhabil, hvis der er andre omstændigheder, som vækker tvivl om din objektivitet, eller hvis det vurderes, at du ikke er i stand til at foretage en professionel  behandling af sagen. 

Reglerne om habilitet er udarbejdet for, at undgå, at en sagsbehandler behandler en given sagen ud fra en bestemt interesse og på den måde påvirker sagens udfald.