Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

15. december 2022

Hvad er injurier?

Det er en udbredt misforståelse, at man må sige lige, hvad man vil, fordi man har ytringsfrihed. Det er nemlig ikke lovligt at udtale sig nedsættende eller æreskrænkende om andre. Reglerne for digitale ærekrænkelser blev strammet pr. 1. januar 2019, så bl.a. bødesatsen blev sat op.

Kort om injurier

Injurier er en betegnelse for æreskrænkelser og dækker bl.a. over nedsættende og fornærmende udtalelser eller handlinger mod andre personer.

Det er ulovligt at fremsætte eller udbrede injurierende eller ærekrænkende udsagn om andre offentligt. Det betyder, at du hverken må krænke andres navn eller rygte, eller hænge folk ud på de sociale medier og beskylde dem for handlinger, som de ikke har begået.

Straffen for injurier blev sat op pr. 1 januar 2019. I dag kan krænkeren straffes med bøde op til 5.000 kr., betaling af godtgørelse til den forurettede på det tredobbelte beløb eller med fængsel i op til fire måneder.

Digital ærekrænkelse

I dag foregår en stor del af den offentlige debat på sociale medier - og derfor også på skrift - hvilket kan være medvirkende til, at injurieloven bliver strammet. 

Når der er tale om injurier, skal udsagnene altid ses i en større sammenhæng. Derfor kan det være svært at give et klokkeklart eksempel på, hvad der er injurierende, da der er tale om en “almen tålegrænse”. Denne såkaldte tålegrænse har rykket sig en del i takt med sociale mediers fremtog. Der er dog visse retningslinjer, som du kan se nedenunder: 

Det er typisk injurierende, hvis du enten:

  • Skriver krænkende eller fornærmende om en anden persons ære

  • Beskylder en person for usandheder

  • Beskylder en person for noget, som ikke er bevist

Det er typisk ikke injurierende, hvis du:

  • Ud af det blå kalder en anden for “dum”, da det ofte vil være et udtryk for holdning - f.eks. i et afsporet kommentarspor på facebook

  • Fremsætter påstande om andre som måske er usande, men som ikke er alvorlige og derfor strafbare - f.eks. at vedkommende er dårlig til at lave mad

Sådan virker Legal Desk. Artiklen fortsætter under videoen

Injurier og ytringsfrihed

I Danmark har vi ifølge vores Grundlov ytringsfrihed. Det betyder, at enhver må offentliggøre sine tanker, på tryk, i skrift eller i tale inden for de rammer, som er sat af den øvrige lovgivning.

Der er derfor en del, der fejlagtigt tror, at man ikke kan blive straffet for, hvordan man udtaler sig om andre. Det er dog ikke helt sandt. Hvis der er tale om injurier, kan krænkeren, som tidligere skrevet, straffes med bøde op til 5.000 kr., betaling af godtgørelse til den forurettede på det tredobbelte beløb eller fængsel i op til fire måneder. Bestemmelsen om injurier er derfor en begrænsning af ytringsfriheden.

Hvordan melder man injurier?

Straffesager om injurier er som udgangspunkt "undergivet privat påtale". Det vil sige, at det er den forurettede, som er påtaleberettiget, og derfor har ansvar for at anlægge retssagen, i sager om injurier. Hvis du mener, at du er blevet udsat for injurier, skal du altså selv stævne krænkeren ved retten og på den måde anlægge retssagen.