Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

15. december 2022

Rygeloven

Tidligere var der ingen regler om rygning, alle kunne frit ryge, hvor de ville og når de ville. For 10 år siden blev rygning helt forbudt på alle offentlige steder og arbejdspladser. Du kan her læse mere om rygeloven og hvilke undtagelser der er.

Hvad er rygeloven?

Lov om Røgfri Miljøer, bedre kendt som rygeloven, er en lov, der har til formål at forebygge sundhedsskadelige følger af passiv rygning og forhindre, at man ufrivilligt udsættes for passiv rygning. Loven trådte i kraft i 2007, hvilket medførte stor mediedækning.

Se hvordan Legal Desk virker

video

Hvor gælder rygeloven?

Rygeloven indeholder et generelt rygeforbud på de steder, som er omfattet af rygeloven. Der gælder dog en række undtagelser, hvor folk kan ryge indendørs på specifikke områder, såsom rygerum eller rygekabiner, som du kan læse mere om nedenfor. Rygeloven - og dermed rygeforbuddet - gælder for følgende steder:

 • Offentlige og private arbejdspladser


  Det er ikke tilladt at ryge på indendørs arbejdspladser. Dog er det fortsat tilladt at ryge i arbejdslokaliteter, som alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen. Arbejdspladsen har også mulighed for at indrette rygerum eller rygekabiner. Derudover skal arbejdspladsen udarbejde en skriftlig rygepolitik.

 • Særlige arbejdspladser (sygehus, plejehjem, bosteder osv.)

  På sygehuse og hospitaler er det ikke tilladt at ryge. Men det kan vedtages, at rygning tillades for patienter og pårørende, hvis andre ikke bliver udsat for passiv rygning.

På plejehjem, døgninstitutioner, botilbud osv. kan den enkelte beboer vælge at ryge i sin bolig. Det kan dog bestemmes, at der ikke må ryges, når personalet opholder sig i boligen. Det samme gælder for personer, der modtager offentligt hjælp i deres private hjem.

I den kommunale dagpleje er det ikke tilladt at ryge i dagplejehjemmet, når der passes børn. I rum, der er indrettet til lege- og opholdsrum, skal der være helt røgfrit.

I varmestuer og væresteder, hvor der kun er ét opholdsrum til rådighed for brugerne, kan det besluttes, at der må ryges.

I fængsler er det forbudt at ryge indendørs, det gælder både i fælles opholdsrum og i den enkelte indsattes rum.

 • Skoler og institutioner for børn og unge

  For skoler og institutioner, der optager børn og unge under 16 år, er det ikke tilladt for børn, unge og elever at ryge på institutionens område. For efterskoler, kostskoler og døgninstitutioner mv., der optager unge i 15-16 års alderen og derover, kan det besluttes, at der må ryges i rygerum eller på de unges egne værelser.

 • Uddannelsesinstitutioner

  På uddannelsesinstitutioner, eksempelvis på videregående uddannelser, er det ikke tilladt at ryge, men det kan besluttes, at de studerende må ryge i lokaler, der stilles til rådighed som studieplads og kun benyttes af én studerende ad gangen. Derudover kan det også besluttes at indrette rygerum og rygekabiner.

 • Indendørs lokaliteter, som offentligheden har adgang til

  Der må i udgangspunktet ikke ryges på indendørs lokaliteter, som offentligheden har adgang til, der kan dog indrettes rygerum og rygekabiner. Derudover kan det besluttes at der på hotelværelser, kahytter og lignende lokaliteter, hvor der modtages overnattende gæster, kan gives tilladelse til, at gæsterne må ryge. 

 • Kollektiv transportmidler og taxaer

  Der må ikke ryges i kollektiv transport og taxaer. På passagerskibe kan det, som det eneste kollektive transportmiddel, besluttes at der må ryges i indrettede rygerum eller rygekabiner.

 • Serveringssteder

  Det er ikke tilladt at ryge indendørs på restauranter, caféer, barer og diskoteker, som har en offentligt tilgængeligt serveringsareal på over 40 kvadratmeter. Det er dog muligt, at indrette rygerum eller rygekabiner, hvor der ikke må serveres eller medtages mad og drikke. Det enkelte serveringssted kan dog beslutte, at gæsterne selv må medbringe drikkevarer i rygerummet eller rygekabinen. Små værtshuse og udskænkningssteder, der er under 40 kvadratmeter og som har borde og stole, og hvor der ikke serveres mad, kan beslutte, at rygning er tilladt indendørs.

Hvad er et rygerum og en rygekabine?

Som beskrevet ovenfor er det ofte en mulighed at indrette et såkaldt rygerum eller rygekabine, hvor rygning er tilladt indendørs, uanset rygelovens generelle rygeforbud. Der er en række særlige krav til et rygerum eller rygekabine. Et rygerum eller en rygekabine er et særligt lokale, hvor der er gode udluftningsmuligheder eller ventilation. Rygerummet må ikke være gennemgangsrum og det må ikke indeholde andre funktioner end at være et rygerum.

Hvad sker der hvis man overtræder rygeloven?

Det er arbejdsgiveren, indehaveren, restauratøren, bestyreren og forpagteren, der skal sørge for, at rygeloven bliver overholdt. Derudover er det Arbejdstilsynet, der fører tilsyn med om loven overholdes. Privatpersoner, der ikke overholder loven og ryger på steder, hvor det er forbudt at ryge, kan ikke pålægges bøder, men i stedet bortvises. Restauratører, der ikke overholder loven, kan derimod få bøder. En restauratør kan første gang pålægges en bøde på 2.000 kr. Hvis lovovertrædelsen sker igen, vil bødebeløbet være på 5.000 kr. og derefter 10.000 kr. Arbejdsgivere, der overtræder loven kan også pålægges bøder, her forventes bøden at være på 20.000 kr.